Pensjonsbloggen

En blogg om pensjon fra Statens pensjonskasse

For deg som er i starten av arbeids­livet er ikke SPK «bare en pensjons­ordning»

For deg som er i starten av arbeids shy livet er ikke SPK bare en pensjons shy ordning
Alderspensjon er ikke det du tenker på når du er ung. Du er et annet sted i livet som trenger andre tanker. Foto: iStock

Ja, vi vet, vi vet… Det er lenge til du skal pensjonere deg. Men les litt til allikevel! Medlemskapet i Statens pensjonskasse handler ikke bare om hva du skal leve av den dagen du ikke skal jobbe mer.

Du har fått en jobb i staten eller som lærer. Dine første tanker er ikke automatisk at du nå endelig skal få i gang pensjonssp…

Les mer

Uansett hvor du jobber må du sette deg inn i tjenestepensjonen din

Verdt å vite før du leser. Blogginnlegget er skrevet for en stund siden. Det kan ha skjedd endringer i pensjonsregelverket som ikke omtales her.
En ung dame sitter foran en bærbar PC, og ser konsentrert ut. Foto.

Etter reformer i det norske pensjonssystemet har det blitt mer opp til den enkelte å ta riktige valg slik at pensjonen sikrer livet en ønsker å ha som pensjonist. Tjenestepensjonen spiller en svært viktig rolle i den samlede pensjonsutbetalinga du får.

Fortsett å les…
Les mer

Offentlig tjenestepensjon kommer til å bli enklere

Verdt å vite før du leser. Blogginnlegget er skrevet for en stund siden. Det kan ha skjedd endringer i pensjonsregelverket som ikke omtales her.
En mann ser på en hvit vegg med en labyrint. Gjennom labyrinten går det en rød pil. Foto.
Det har skjedd store endringer i det norske pensjonssystemet. I en overgangsperiode er det komplisert for enkelte årskull, men det vil endre seg. Foto: iStock.

… men i en periode nå har vi flere regelverk å forholde oss til. Imens gjør vår pensjonskalkulator det enkelt for deg å se hvor lenge du må jobbe for å få…

Les mer

Lærere jobber lenger

Verdt å vite før du leser. Blogginnlegget er skrevet for en stund siden. Det kan ha skjedd endringer i pensjonsregelverket som ikke omtales her.
iStock 1150361115
Fafo-rapport: Lærere, adjunkter, lektorer og rektorer står i jobb lenger enn kommunalt ansatte flest. Forventet pensjoneringsalder har også økt siden 2010. Foto: iStock

Forskningsstiftelsen Fafo har utarbeidet en rapport om pedagogisk personale over 55 år på vegne av Senter for seniorpolitikk. Den viser at lærere alt i alt trives med jobben sin, at eldre lærere trives faktisk i enda større grad enn yngre lærere og at lærere jobber l…

Les mer

Årsoppgåve til 150 000 medlemmer

Verdt å vite før du leser. Blogginnlegget er skrevet for en stund siden. Det kan ha skjedd endringer i pensjonsregelverket som ikke omtales her.

No sender vi for første gong ut ei oversikt over pensjonsoppteninga førre år. Årsoppgåva sendast ut til 150 000 medlemmer som er fødde i 1963 eller seinare og som er i aktiv jobb.

Sjå pensjonsoppteninga for 2021

Årsoppgåva finn du når du loggar deg inn på Min side. Då ser du kor mykje pensjonsbehaldninga di har auka i 2021, bas…

Les mer