Pensjonsmyte 1: «Jeg taper pensjon om jeg jobber etter 67»

Myte 1 1963 eller etter jobbe etter 67 1

Pensjonsmytene du som er født i 1963 eller senere kanskje tror på. Myta handler om at mange tror de taper tjenestepensjon på å jobbe etter 67 år.

I 2020 kom det nye pensjonsregler for offentlig ansatte født i 1963 eller etter. De nye reglene betyr at det er en ny måte å tjene opp til alderspensjon for disse årskullene, og at offentlig tjenestepensjon er ganske annerledes enn før.

Vi har flere ganger lagt merke til at det er noen «myter» om tjenestepensjon som går igjen blant de født i 1963 eller etter. Derfor går vi gjennom de fem vanligste pensjonsmytene for å finne ut om de stemmer eller ikke.

Svar:

  • Nei. Du som er født i 1963 eller senere kan jobbe så lenge du vil uten at tjenestepensjonen blir redusert. Pensjonen øker for hver måned du fortsetter å jobbe.

Utdypende informasjon:

Offentlig tjenestepensjon for de som er født i 1962 eller før, garanterer en viss prosentandel av lønna i alderspensjon når de slutter å jobbe (hvis de har full opptjening i 100 prosent stilling). Garantien gir opp mot 66 prosent av sluttlønna og gjelder for samlet utbetaling fra offentlig tjenestepensjonsordning og folketrygden. Det som kan skje med denne aldersgruppa, er at den beregna pensjonen fra folketrygda blir så stor at den alene dekker hele garantien. Da blir tjenestepensjonsdelen redusert ned mot null.

Du som er født i 1963 eller senere har ikke den samme garantien fordi regelverket er annerledes. Utbetalingen av pensjon fra folketrygden og offentlig tjenestepensjon sees ikke lenger bare under ett. Det betyr at du ikke får redusert tjenestepensjonen din uansett hvor lenge du jobber.

Du kan jobbe så mye og så lenge du vil opp mot den vanlige aldersgrensa i staten og fortsatt tjene opp til alderspensjon (i teorien helt til du blir 75 år). Det er også mulig å ta ut alderspensjon og jobbe fullt ved siden av uten at pensjonen blir avkorta.

På spk.no kan du lese mer om hvordan du tjener opp til alderspensjon. Bruk pensjonskalkulatoren vår for å se når du kan gå av med alderspensjon og hvor mye du kan forvente å få utbetalt:

Les mer