Dette må du tenke på om du skal skifte jobb til privat sektor

Silhuett av mann som hopper over et stort juv. Foto.
Veit du meir om kva offentleg tenestepensjon frå oss inneber, kan du enklare samanlikne tilbodet frå private arbeidsgivarar. Foto: iStock.

Medlemskapen hos oss handlar ikkje berre om alderspensjon – det er meir enn det. Derfor er det viktig at du ser på vilkåra i tenestepensjonen når du søker ny jobb.

Fortsett å lese «Dette må du tenke på om du skal skifte jobb til privat sektor»
Les mer

Har du endringar i lønna etter lønnsoppgjeret? Da må du seie frå til oss med ein gong

Har du endringar i lønna etter lønnsoppgjeret Da må du seie frå til oss med ein gong
Det smart er å melde frå ny eller endra inntekt til oss i tide. Då unngår du unødvendige overraskingar i etteroppgjeret. Foto: iStock

Har du uførepensjon eller offentleg AFP må du ta somme grep nå.

Fortsett å lese «Har du endringar i lønna etter lønnsoppgjeret? Da må du seie frå til oss med ein gong»

Les mer

Slik vil pensjonsbehaldninga di vokse jamt og trutt

Slik vil pensjonsbehaldninga di vokse jamt og trutt
Pensjonsbehaldninga di hos oss vil bli regulert kvart år fram til du tek ut pensjon. Og du treng ikkje gjere noko som helst sjøl. Foto: iStock

Alle født i 1963 eller etter og som jobbar i offentleg sektor, har ei pensjonsbehaldning. Ho vil bli regulert kvart år fram til du tek ut pensjon frå oss. Men korleis fungerer reguleringa?
Fortsett å lese «Slik vil pensjonsbehaldninga di vokse jamt og trutt»

Les mer

Uansett hvor du jobber må du sette deg inn i tjenestepensjonen din

En ung dame sitter foran en bærbar PC, og ser konsentrert ut. Foto.

Etter reformer i det norske pensjonssystemet har det blitt mer opp til den enkelte å ta riktige valg slik at pensjonen sikrer livet en ønsker å ha som pensjonist. Tjenestepensjonen spiller en svært viktig rolle i den samlede pensjonsutbetalinga du får.

Fortsett å lese «Uansett hvor du jobber må du sette deg inn i tjenestepensjonen din»
Les mer