Hvor mye sparer staten og arbeidsgiveren din i pensjon for deg?

En ung kvinne går ut av bilderammen mens hun drar med seg to trillekofferter. Foto.
Arbeidslivets trillekofferter: Folketrygden, som staten sparer for deg, og tjenestepensjon, som arbeidsgiveren din sparer for deg. Foto: iStock.

Er du en vanlig arbeidstaker i offentlig sektor født i 1963 eller senere, så er du medlem av flere pensjonsordninger som sparer penger til pensjonen din. Dersom du lurer på hvor mye som spares hvert år er denne saken for deg.

Folketrygden

De aller fleste som bor og jobber i Norge får pensjon fra folketrygden. Denne pensjonen er det staten sparer for deg. Folketrygden er selve bærebjelken i det norske pensjonssystemet.

I folketrygden blir det satt av 18,1 prosent av den årlige inntekten din opp til 791 486 kroner (7,1 G). Pengene settes av i pensjonsbeholdningen din i folketrygden. Alle inntektsårene du har helt frem til du er 75 år, er med på å påvirke hvor stor pensjonen din blir.

G er folketrygdens grunnbeløp, og er på 111 477 kroner per 1. mai 2022.

Tjenestepensjon fra Statens pensjonskasse (SPK)

Er du ansatt i offentlig sektor i en stilling som gir medlemskap i SPK, så har du tjenestepensjon hos oss. Tjenestepensjonen fra SPK spares også i en pensjonsbeholdning, men det er ikke den samme beholdningen som du har i folketrygden. Denne pensjonen er det arbeidsgiveren din som sparer for deg, og tjenestepensjonen kommer altså i tillegg til det staten sparer for deg i folketrygden.

Når du er medlem i SPK betaler du også selv inn to prosent av lønnen din, men disse pengene går ikke bare til sparing til alderspensjon. I medlemskapet hos oss har du i tillegg etterlattepensjon, uførepensjon og andre goder.

Hvert år du jobber, helt frem til du er 75 år, settes det av 5,7 prosent av det du har i pensjonsgivende inntekt opp til 7,1 G. Når vi snakker om pensjonsgivende inntekt, teller vi ikke med overtidsbetaling eller bonuser.

Dersom du har inntekt over 7,1 G (altså over 791 486 kroner), settes det av hele 23,8 prosent av inntekten din fra 7,1 G og opp til 12 G (som er 1,33 millioner kroner) i pensjonsbeholdningen . Inntekt over 12 G telles ikke med.

Offentlig AFP

Har du rett til offentlig AFP, som også kalles livsvarig AFP for deg født i 1963 eller senere, settes det av ytterligere midler til den fremtidige pensjonen din. Dette kommer da i tillegg til det som settes av i pensjonsbeholdningene for folketrygden og tjenestepensjonen. Til livsvarig AFP settes det av 4,21 prosent av lønnen din opp til 7,1 G . Inntekt over 7,1 G gir ingen opptjening.

Du kan se reglene for om du har rett til offentlig AFP på denne siden:  www.spk.no/afp

Samlet sparing til alderspensjon for aktive medlemmer i SPK

Årlig sparer staten og arbeidsgiveren din for din fremtidige pensjon:

Ved lønn opp til 7,1 G:

Folketrygden:18,10 prosent
Tjenestepensjonen:  5,70 prosent
Offentlig AFP:4,21 prosent

Til sammen spares 28,01 prosent av lønnen din til alderspensjon og AFP.

Ved lønn fra 7,1 G og inntil 12 G:

Folketrygden:0 prosent
Tjenestepensjonen:  23,8 prosent
Offentlig AFP:0 prosent

Til sammen spares 23,8 prosent av lønnen din til alderspensjon når du er medlem av SPK.

Legg merke til at det kun spares i tjenestepensjonen ved inntekt fra 7,1 G til 12 G. Grunnen er at SPK kompenserer for bortfallet av folketrygden ved å øke sin andel fra 5,7 prosent med 18,1 prosent, slik at medlemmene våre har like mye opptjening opp til 12 G som de har til 7,1 G, bortsett fra AFP.

Hvorfor står det null prosent på folketrygden og på AFP når du tjener over 7,1 G? Jo, det er fordi du ikke får noe oppsparing i folketrygden eller i AFP for den delen av lønnen som går over dette beløpet.

Eksempler:

  1. Du har 600 000 kroner i årlig pensjonsgivende inntekt. I alderspensjonen fra folketrygden, tjenestepensjonen og til AFP settes det da av til sammen 28,01 prosent = 168 060 kroner.
  2. Du har 800 000 kroner i årlig pensjonsgivende inntekt. Da settes det av 28,01 prosent av de første 791 486 kronene = 221 695 kroner. Og så settes det av 23,8 prosent av de resterende 8 514 kronene = 2 026 kroner. I alderspensjonen fra folketrygden, tjenestepensjonen og til AFP settes det da av til sammen = 223 721 kroner.

Vil du lese mer om alderspensjon og AFP, gå til www.spk.no – der finner du mye informasjon. Vil du selv beregne hva du får i fremtidig pensjon, så kan du logge inn og bruke vår pensjonskalkulator på Min side.

Les mer

Dette er forskjellene på «gammel» og «ny» AFP i offentlig sektor

iStock 1092743784
I offentlig sektor har vi to ulike varianter av AFP. En for de yngre årskulla, og en for de eldre. Foto: iStock

Det finnes to typer avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sektor, og de er ganske forskjellige. Det er fødselsåret ditt som avgjør hvilken type AFP du får.

Fortsett å lese «Dette er forskjellene på «gammel» og «ny» AFP i offentlig sektor»

Publisert i AFP

Les mer