Pensjonsbloggen

En blogg om pensjon fra Statens pensjonskasse

Lærere jobber lenger

iStock 1150361115
Fafo-rapport: Lærere, adjunkter, lektorer og rektorer står i jobb lenger enn kommunalt ansatte flest. Forventet pensjoneringsalder har også økt siden 2010. Foto: iStock

Forskningsstiftelsen Fafo har utarbeidet en rapport om pedagogisk personale over 55 år på vegne av Senter for seniorpolitikk. Den viser at lærere alt i alt trives med jobben sin, at eldre lærere trives faktisk i enda større grad enn yngre lærere og at lærere jobber l…

Les mer

Årsoppgåve til 150 000 medlemmer

No sender vi for første gong ut ei oversikt over pensjonsoppteninga førre år. Årsoppgåva sendast ut til 150 000 medlemmer som er fødde i 1963 eller seinare og som er i aktiv jobb.

Sjå pensjonsoppteninga for 2021

Årsoppgåva finn du når du loggar deg inn på Min side. Då ser du kor mykje pensjonsbehaldninga di har auka i 2021, bas…

Les mer

Pensjonsmyte 5: «Jeg får full opptjening når jeg har vært medlem i SPK i 30 år»

Myte 5 1963 eller etter Full opptjening

Pensjonsmytene du som er født i 1963 eller senere kanskje tror på. Den siste myta går ut på at mange av de født i 1963 eller etter tror at 30 år som medlem hos oss, gir dem full opptjening.

I 2020 kom det nye pensjonsregler for offentlig ansatte født i 1963 eller etter. De nye reglene betyr at det er en ny måte å tjene opp til aldersp…

Les mer