Permisjonsavtalen sikrer pensjonsopptjeninga di

iStock 1397662961
Vi som er medlemmer i SPK har ei ekstra god ordning gjennom permisjonsavtalen. Foto: iStock.

Noen ganger trenger du å ta permisjon fra jobben. Permisjon gir normalt ikke opptjening til pensjon, men som statsansatt kan permisjonstida likevel bli regna med.

I staten har vi noe som heter permisjonsavtalen. Den sier hvilke typer permisjoner som gir pensjonsopptjening. Vi går gjennom de tre mest vanlige permisjoner som sikrer at du i det minste får med deg opptjening til alderspensjon mens du er borte fra jobb: fødsels-, omsorgs- og studiepermisjon.

Ekstra god fødselspermisjon

Du skal få barn og er kjempelykkelig, helt til alle bekymringene begynner å skylle inn over deg! Trenger vi større plass? Og hvordan blir det med økonomien vår?

Heldigvis har vi i Norge en av de beste støtteordningene i verden for fødselspermisjon det første året etter barnet er kommet. Og vi som er medlemmer i SPK har ei ekstra god ordning gjennom permisjonsavtalen.

For mange kan det være vanskelig å få barnehageplass akkurat når barnet er ett år. Det er ikke uvanlig at foreldre tar ulønna permisjon i sammenheng med barselpermisjon for å få det til å gå opp med barnehagestart.

Permisjonsavtalen sier at du kan ta ut permisjon uten lønn i opptil fire år, men likevel ha samma pensjonsopptjening som om du jobba fullt. Du får ikke lønn i perioden du er i permisjon, men du taper altså ikke pensjonsmessig på å være heime og passe de små.

Du beholder selvsagt sikringa som etterlatte- og uførepensjon, yrkesskadeerstatninga og gruppelivsordninga gir deg, men de kan forsvinne hvis du er i permisjon lenger enn fire år.

Omsorg for familiemedlem

Din egen pensjon er sannsynligvis ikke det første du tenker på hvis en av dine nærmeste blir sjuk. Men dersom omsorgsoppgavene dine blir omfattende og permisjonen varer i lang tid, er det naturlig at spørsmålet om tapt pensjonsopptjening dukker opp.

Hva skjer for eksempel med opptjeninga di hos oss dersom du ikke har rett på tjenestefri med lønn, men trenger ulønna permisjon fra jobben for å ivareta omsorgsarbeid i familien?

Svaret er at det ikke skjer noen verdens ting dersom du oppfyller kriteriene i permisjonsavtalen. Da kan du ha omsorgspermisjon for barn i inntil fire år, eller permisjon for å pleie sjuke i familien i inntil tre år, uten at det går ut over opptjeningstida di. Den fortsetter som om du var i jobb.

Du beholder selvsagt sikringa som etterlatte- og uførepensjon, yrkesskadeerstatninga og gruppelivsordninga gir deg, men de kan forsvinne hvis du er i permisjon lenger enn fire år.

Ta videreutdanning

Ønsker du å videreutdanne deg for å utvikle deg eller ta på deg nye arbeidsoppgaver? Da kan du søke om studiepermisjon slik at du ikke taper pensjonsopptjening. Permisjonen gjelder i fire år, og hvis utdanninga er knytta direkte opp mot jobben du har nå.

Ikke alle typer permisjon gir deg pensjonsopptjening

Over har vi tatt for oss de mest vanlige typene permisjon. Det er du og arbeidsgiveren din som sammen avtaler permisjon, og hvor lenge den skal vare. Ikke alle typer permisjoner kvalifiserer ifølge permisjonsavtalen. Ønsker du å ta ut permisjon for å seile jorda rundt, må du snakke med arbeidsgiveren din om hva slags muligheter du har.

Du har to typer permisjon du kan søke om å få:

  • Permisjon med lønn: medlemskapet endrer seg ikke i perioden. Du får pensjonsopptjening den tida du tar ut permisjon, du beholder retten til uførepensjon om du skulle bli sjuk og dine etterlatte har rett til etterlattepensjon.
  • Permisjon uten lønn: medlemskapet endrer seg litt. Du får ikke pensjonsopptjening om du tar ut permisjon uten lønn. Du har fremdeles rett til uførepensjon om du skulle bli sjuk og dine etterlatte har rett til etterlattepensjon. Merk at det gjelder bare i to år fra du tar ut permisjon.

Du kan altså risikere at deler av ordninga hos oss – som etterlatte- og uførepensjon, yrkesskade- og gruppelivsordning – ikke gjelder mens du er i permisjon. Du må derfor sørge for at du har en plan for hvordan du selv skal kunne sikre deg økonomisk hvis noe uforutsett skjer.

Hør med arbeidsgiveren din om hvilke permisjoner som er mulige å ta, og hvilke som sikrer at medlemskapet ditt hos oss ikke endrer seg (for mye). Du må også sjekke med NAV hva som skjer med rettighetene dine i folketrygda, hvis for eksempel du planlegger å være lenge borte fra Norge.

Sjekk om historikken din er på stell!

Det er lurt å forsikre seg om at vi har registrert riktige opplysninger om deg, for her veit vi at det skjer feil. Dersom arbeidsgiveren din kun har rapportert at du er ute i permisjon, men ikke i permisjon i henhold til permisjonsavtalen, får du ikke pensjonsopptjening mens du er i permisjon.

Du sjekker enkelt om arbeidsgiveren din har rapportert inn korrekt informasjon om det. Det gjør du ved å logge inn på spk.no. Finner du feil, må du ta kontakt arbeidsgiveren din og be de sende rett informasjon til oss.