Om bloggen

Velkomen!

Dette er Statens pensjonskasse sin blogg.

Den er forsøket vårt på å gjere informasjon om pensjon litt meir forståeleg. Vi kan ikkje love at alt blir leikande lett å forstå dersom du følgjer bloggen vår. Men vi lover at vi skal gjere vårt aller beste for å forklare reglar, ord og omgrep så tydeleg vi berre kan – i ei litt meir uformell form enn den vi kan bruke på nettsider og i brev.

Vi gjer det fyrst og fremst fordi det ligg i samfunnsansvaret vårt å drive folkeopplysning om pensjon generelt og tenestepensjon spesielt. Vi ønskjer å hjelpe medlemene våre slik at dei kan nok om pensjonsordninga si til å ta kvalifiserte val om eiga pensjonsframtid.

Vi har også lyst til å finne ut om det faktisk er mogeleg å skrive om pensjon på ein måte som gjer at du som les av og til trekkjer litt på smilebandet.

I bloggen vil du derfor finne ei blanding av faglege innlegg om pensjon og regelverk, og uformelle skråblikk meir indirekte knytt til pensjon og pensjonisttilvære. Kanskje nyttar vi også høvet til å kommentere det andre skriv om pensjon i media eller i andre kanalar.

Det er opp til deg som les å avgjere om vi lukkast med å nå ambisjonane. Bruk gjerne kommentarfeltet dersom du har innspel eller kommentarar til oss.

Skikk og bruk

Vi vil gjerne høyre frå deg! Du er velkomen til å kommentere alle innlegg. Kommentarane dine blir publiserte direkte. Vi vil gjerne at du bruker fullt namn. Du finn kommentarfelt under kvart enkelt innlegg.

Vi vil svare på kommentarar snarast mogeleg. Alle kommentarar som er eldre eit eitt år, blir permanent sletta.

Vi aksepterer ikkje personangrep på bloggen. Slike innlegg vil bli fjerna. Vi vil også fjerne eller moderere innlegg som

  • er i strid med norsk lov
  • bryt med vanleg god takt og tone på nettet
  • er usaklege eller utanfor tema

Av omsyn til personvernet kan vi dessverre ikkje svare på spørsmål om pensjonen til enkeltpersonar eller opptening på bloggen. Slike kommentarar vil bli fjerna frå bloggen, og vi vil eventuelt vise deg til ein av våre andre kanalar.

Har du spørsmål om eigen pensjon eller opptening i Statens pensjonskasse? Ring 22 24 15 00, bruk chat eller kontaktskjema på spk.no.

Dersom du heller vil seie noko til oss i bloggredaksjonen, utan å dele kommentaren din med andre, kan du bruke denne e-postadressa: pensjonsbloggen@spk.no. Ansvarleg for bloggen er kommunikasjonsrådgjevar Sivert Almvik.

Personvern

Som ein viktig del av arbeidet med å lage ein brukarvennleg nettstad, ser vi på brukarmønsteret til dei som gjestar nettstaden. For å analysere informasjonen, brukar vi analyseverktøyet Google Analytics.

Google Analytics bruker informasjonskapslar/cookies (små tekstfiler som nettstaden lagrar på datamaskina til brukaren), som registrerer brukarane sine IP-adresser, og som gir informasjon om den einskilde brukaren sin rørsler på nett. Eksempel på kva statistikken gir oss svar på er; kor mange som gjestar ulike sider, kva nettstader brukarane kjem frå og kva nettlesarar som blir nytta. Ingen av informasjonskapslane gjer at vi kan knytte informasjon om bruken din av nettstaden til deg som enkeltperson.

Informasjonen som blir samla inn av Google Analytics blir lagra på Googles serverar i USA. Mottekne opplysingar er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

Ei IP-adresse er definert som ei personopplysing fordi den kan sporast tilbake til ei bestemt maskinvare og dermed til ein enkeltperson. Statens pensjonskasse bruker Google Analytics sin kode som anonymiserer IP-adressa før informasjonen blir lagra og nytta av Google. Dermed kan ikkje den lagra IP-adressa nyttast til å identifisere den einskilde brukaren.

Les meir om personvern på spk.no.

Kommentarfelt er slått av

Vi skal nå gå gjennom personvernrutinane våre, og har derfor inntil vidare slått av kommentarfunksjonen på alle nye og gamle blogginnlegg….