Vurderer du å bytte jobb? Dette bør du tenke på

Sneaker shoes and arrows pointing in different directions on asphalt ground, choice concept
En tommelfingerregel er å sjekke hvilken pensjonsordning arbeidsgiver har når du bytter jobb. Foto: iStock.

Lar du deg friste av nye arbeidsoppgaver, bedre lønn eller kortere reisevei? Det er mange ting å vurdere ved jobbskifte, og pensjon er en viktig del av dem.

Les sammendrag av innlegget
  • Pensjon er en viktig del av lønnen din: Husk å sjekke pensjonsordningen når du bytter jobb. Den kan ha stor betydning for hvor mye pensjon du får.
  • Forskjeller mellom offentlig og privat: Offentlig tjenestepensjon er mer omfattende enn innskuddspensjon, som er vanligst i privat sektor.
  • Bytte jobb innen offentlig sektor: Opptjeningen din fortsetter som før, men hos en annen offentlig tjenestepensjonsordning.
  • Slutt i offentlig, start i privat: Opptjeningen din fryses, men du kan fortsette å tjene opp pensjon hvis du senere går tilbake til offentlig sektor.
  • Bytte jobb innen privat sektor: Sjekk hvor mye arbeidsgiver sparer til pensjon og sammenlign med lønnstilbud. Husk at AFP kan bli påvirket.
  • Viktig å vite: Private pensjonsordninger utbetaler ofte pensjon i 10 år. Planlegg for økonomien din etter at denne utbetalingen stopper.

Sammendraget er laget av en KI-tjeneste fra Google Gemini. Innholdet er kvalitetssikret av SPK før publisering.

OBS: Det er ulike regler for alderspensjon fra offentlige pensjonsordninger. Denne artikkelen beskriver reglene for deg som er født i 1963 eller etter. 

Når du jobber, sparer arbeidsgiveren din til pensjon for deg. Tjenestepensjonen fra arbeidsgiveren din kommer i tillegg til pensjonen du får fra folketrygden (NAV). Men, det kan være store forskjeller på pensjonsordningene. Det handler om hvor mye arbeidsgiveren setter av for deg, hva annet enn alderspensjon ordningen omfatter og hvor lenge pensjonen utbetales.  

En tommelfingerregel er derfor å sjekke hvilken pensjonsordning arbeidsgiver har når du bytter jobb.  

Privat versus offentlig tjenestepensjon 

Jobber du i det offentlige har du en offentlig tjenestepensjon. Offentlig tjenestepensjon er fremforhandlet mellom myndighetene og partene i arbeidslivet, og er nedfelt i lov og avtaler. Den omfatter både alderspensjon, uførepensjon og AFP – og alderspensjonen utbetales livet ut. Vi i Statens pensjonskasse er pensjonsleverandør for ansatte i staten, forsknings- og undervisningssektoren og flere virksomheter med tilknytning til det offentlige. Jobber du i kommunen eller helsevesenet er pensjonsleverandøren din KLP eller en kommunal pensjonskasse.  

I privat sektor er det opp til den enkelte arbeidsgiver å bestemme pensjonsordningen. Innskuddspensjon er den vanligste formen. Arbeidsgiver setter av en prosentandel av lønna di i en pensjonskonto – som en slags sparegris. 

Hvor stor prosentandel som settes av, er det arbeidsgiver som bestemmer. Det er minimum to prosent, og du kan selv velge hvilken tilbyder du vil ha. Du har ansvaret selv for hvordan pengene skal investeres, og hvor høy risiko du vil ta.  

Har du offentlig tjenestepensjon kan du ikke påvirke avkastningen på samme måte. Verdien på rettighetene blir oppjustert hvert år i takt med lønnsutviklingen i samfunnet.  

Bytte jobb innenfor offentlig sektor  

Jobber du i en offentlig virksomhet i dag, og får ny jobb i offentlig sektor, fortsetter du å tjene opp tjenestepensjon som om du var i samme jobb. 

Det er fordi nesten alle offentlige tjenestepensjonsordninger har inngått en avtale om å overføre pensjonsrettighetene mellom seg. Ved jobbytte kan du få en ny pensjonsleverandør, men de offentlige tjenestepensjonsordningene har stort sett like regelverk, og opptjeningen fortsetter som før.  

Når du skal starte å ta ut pensjon, er det pensjonsordningen du er medlem av der og da som skal utbetale pensjonen. De beregner og utbetaler pensjon basert på samlet opptjening i alle offentlige tjenestepensjonsordningene du har hatt gjennom karrieren din.  

Slutte å jobbe i det offentlige og starte i det private  

Bytter du jobb og går fra offentlig til privat sektor, stanser og «fryses» opptjeningen du har i den offentlige tjenestepensjonsordningen. Hvis du senere igjen begynner å jobbe hos en arbeidsgiver med offentlig tjenestepensjon, fortsetter du å bygge videre på pensjonsopptjeningen din. 

Har du vært medlem i en offentlig tjenestepensjonsordning i mer enn ett år til sammen, har du rett til å få utbetalt pensjon i fremtiden. Det er også her sånn at den siste ordningen du var medlem i, som vil beregne og utbetale samlet alderspensjon til deg. Alderspensjonen får du livet ut. 

Viktig: arbeidsgivere i privat sektor ikke er pålagt å ha uføre- og etterlatteordninger som det er i offentlig sektor. Sjekk derfor om det inngår i ordningen, og eventuelt vurder om du bør ha private forsikringer i tillegg. 

Bytte jobb innen privat sektor 

Når du bytter jobb, bør du alltid sjekke hvilken pensjonsordning arbeidsgiveren tilbyr. Det varierer hvor mye arbeidsgiver setter av til pensjonssparing. Det er stor forskjell på  om arbeidsgiver setter av minstesatsen på to prosent, eller en sats som er flere ganger høyere.  

Husk at pensjonen er en del av den totale lønnen din, og du bør ha det i bakhodet når du forhandler om betingelsene. Private pensjonsordninger utbetaler også ofte pensjon i 10 år. Det er derfor viktig å legge en plan for økonomien din også etter at denne pensjonsutbetalingen stopper opp. 

Pass på AFP-retten 

Er du 50 år eller eldre, bør du sjekke om bytte av jobb påvirker om retten til AFP eller ikke. Hovedkravet er at du må ha jobbet i en AFP-tilknyttet virksomhet i 7 av de siste 9 årene når du er 62 år for å få AFP. 

I offentlig sektor teller vi også med årene i en privat AFP-ordning, men foreløpig gjelder det ikke andre veien i privat sektor. De fleste arbeidstakere i offentlig sektor har AFP som en del av tariffen sin, mens dette gjelder ikke nødvendigvis i privat sektor.  

AFP vil for mange utgjøre en stor del av den samlede pensjonen, og du bør derfor være ekstra oppmerksom på om retten til AFP påvirkes av et jobbytte. NB: Reglene for AFP i offentlig sektor er ikke endelig vedtatt.