Ny livsvarig AFP i offentleg sektor

Close up photo of cool pensioner riding his bike with air wind blowing wearing white jumper sweater isolated over red background
Er du fødd i 1963 eller etter, blir AFP ein livsvarig tilleggspensjon som kan takast ut fleksibelt mellom 62 og 70 år. Du kan også jobbe og få AFP samtidig. Foto: iStock.

AFP (avtalefesta pensjon) i offentleg sektor får no eit heilt nytt regelverk som vi kallar livsvarig AFP. Livsvarig AFP gjeld for alle som er fødde 1963 eller seinare, og baserer seg på regelverket for AFP i privat sektor.

Publisert i AFP

Les mer