Jobb og pensjon samtidig? Se mulighetene

Framover får du som er født i 1963 eller etter, flere valgmuligheter. Du trenger ikke å slutte i jobben din for å få pensjon.

Les sammendrag av innlegget
  • Flere valgmuligheter for pensjon: De som er født i 1963 eller etter trenger ikke å slutte å jobbe for å få pensjon. Du kan velge å ta ut pensjon og fortsette å jobbe.
  • Bruk pensjonskalkulatoren: Logg inn på for å bruke pensjonskalkulatoren. Den hjelper deg å forstå valgmulighetene dine og hvordan de påvirker pensjonen din.
  • Lek med tallene: I kalkulatoren kan du velge når du vil ta ut pensjon og hvor lenge du vil jobbe. Du kan se hvordan valgene dine påvirker pensjonen din i kroner og øre.
  • Det lønner seg å jobbe lenge: Jo lengre du jobber, jo høyere blir pensjonen din. Det lønner seg derfor å vente med å ta ut pensjon så lenge som mulig.

Sammendraget er laget av en KI-tjeneste fra Google Gemini. Innholdet er kvalitetssikret av SPK før publisering.

Det er forskjell på å ta ut pensjon og gå av med pensjon. For deg som er født i 1963 eller etter, henger disse to ikke sammen lenger. Det vil si at du kan velge å ta ut pensjonen din og fortsette å jobbe. Eller du kan ta ut pensjon og slutte i jobben.

For å forstå valgmulighetene, og hva det betyr for deg i kroner og øre, må du logge inn og bruke pensjonskalkulatoren vår!

Kalkulator 01

Her velger du når du vil begynne å ta ut pensjon og hvor lenge du vil jobbe. Du kan velge alder mellom 62 og 75 for å se hvordan pensjonen forandrer seg etter valga dine. Du kan leke med talla så mange ganger du vil.

Kalkulator 04

I eksemplet ser du noen som velger å ta ut pensjon fra 62 år, og fortsetter å jobbe i en 100 prosent stilling til hun fyller 70. Pensjonskalkulatoren viser hva valga betyr for henne. Den skraverte delen av søyla er lønn, mens den blå er pensjonen fra oss og folketrygda/NAV. På høyresida kan hun leke med talla for når hun vil ta ut pensjon og hvor lenge hun vil jobbe. Resultatet kommer med en gang.

Alle får flere valg enn tidligere og som kan få forskjellige konsekvenser for hver enkelt. Vi håper at kalkulatoren kan hjelpe deg når du skal planlegge fremtiden. Logg inn og prøv selv!

Verdt å vite: Det lønner seg å jobbe lengst mulig og vente med å ta ut pensjon.

Merk: Du kan også logge deg inn i pensjonskalkulatoren hvis du er født før 1963, men da ser valgene litt annerledes ut. Du kan dessverre ikke bruke kalkulatoren hvis du har særaldersgrense eller mottar en form for pensjon fra SPK fra før. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål.