Mer pensjon til 25 000 nordmenn

Portrett av en ung kvinne som ser rett i kamera mens hun smiler. Foto.
Endringa vil gi like regler innen offentlige, kommunale og private tjenestepensjonsordninger, og gjøre det litt lettere for folk å forstå regelverket. Foto: iStock.

Fra og med 1. juli neste år får du pensjonsopptjening selv om du jobber i en stilling under 20 prosent. Dette kalles pensjon fra første krone.

Gladmelding til unge, studenter og kvinner

Stortinget har bestemt at det ikke lenger skal være en minstegrense for medlemskap i Statens pensjonskasse. Dette er en gladmelding til alle ansatte som i dag jobber mindre enn 20 prosent av full stilling – en gruppe som særlig består av unge, studenter og kvinner.

Det var rundt 25 000 som per 2022 jobba i ei stilling under 20 prosent. Av de var 57 prosent kvinner. 60 prosent var i alderen 18-29 år. Bare fire prosent var 60-70 år.

Endringa vil gi like regler innen offentlige, kommunale og private tjenestepensjonsordninger, og gjøre det litt lettere for folk å forstå regelverket. Endringa gjelder fra og med 1. juli 2024 og ikke for arbeid før denne datoen.

Dette blir annerledes

Du som er medlem i SPK, får flere rettigheter med regelverksendringa. Du får rett til økonomiske støtteordninger i tilfelle sykdom og død, og du sparer til livsvarig alderspensjon og AFP.

  • Uførepensjon og etterlattepensjon er ordninger som hjelper deg og familien din. Det gjelder både dersom du skulle dø, eller bli for syk eller skadet til å jobbe like mye som før.
  • Du får pensjonsopptjening fra første krone til livsvarig alderspensjon og AFP. På spk.no kan du lese mer om hvordan du sparer opp til pensjon.

Du som jobber i staten, har allerede yrkesskadeerstatning og gruppelivsordning selv om du jobber under 20 prosent. Disse to godene beholder du selvsagt.

Dette må du gjøre

Ingenting! Arbeidsgiveren din ordner alt for deg, og vi tar oss av resten.

Eller … det er lurt å gjøre noe: