Pensjonsbloggen

En blogg om pensjon fra Statens pensjonskasse

Ny pensjonskonto gjeld ikkje offentleg tenestepensjon

Ny pensjonskonto gjeld ikkje offentleg tenestepensjon
Har du mange pensjonskapitalbevis? No blir dei samla i ein konto for deg. Foto: iStock.

Har du mange pensjonskapitalbevis? No blir dei samla i ein konto for deg. Foto: iStock. Frå og med i år har alle arbeidstakarar som har privat innskottspensjon, ein eigen pensjonskonto. Det gjer at pensjonssparinga i privat sektor blir samla på ein konto. I offentleg sektor har vi lenge hatt liknande...

Les mer

Nye reglar for samordning av ektefellepensjon for deg fødd i 1954-1962

Nye reglar for samordning av ektefellepensjon for deg fødd i 1954-1962
Endringane i regelverket gjeld alle som er fødde i 1954 eller seinare, og som har såkalla «bruttoberekna ektefellepensjon». Foto: iStock

Endringane i regelverket gjeld alle som er fødde i 1954 eller seinare, og som har såkalla «bruttoberekna ektefellepensjon». Foto: iStock Førre veke skreiv vi om samordning av alderspensjon mellom folketrygden og offentleg tenestepensjonsordning frå 2021. Det nye regelverket gjeld òg deg som mottek ektefellepensjon frå nokon som var medlem hos...

Les mer