Husk å sjekke AFP-en hvis du skal bytte jobb 

Middelaldrende kvinne sitter i et møterom og ser funderende ut vinduet. Foran seg har hun en bærbar maskin og noen papirer.
Pass på: bytte av jobb kan føre til at du mister AFP som er en stor del av alderspensjonen din. Foto: iStock.

Hvis du er i 50-åra og planlegger å skaffe deg ny jobb, bør du sjekke at den nye arbeidsgiveren din har avtalefesta pensjon (AFP). I verste fall kan du miste en viktig del av pensjonen din.

Merk: Blogginnlegget gjelder kun deg som er født i 1963 eller etter. Du som er eldre har en annen AFP-ordning som du finner ut mer om på spk.no/afp.

Les sammendrag av innlegget

Nye regler for AFP i offentlig sektor:

 • AFP er nå et kronetillegg til alderspensjonen, ikke en tidligpensjon.
 • Strenge krav for å få AFP: 7 av 9 år i AFP-bedrift de siste 9 årene før du fyller 62 år.

Risiko ved jobbskifte:

 • Du kan miste AFP-retten helt hvis du bytter til en bedrift uten AFP.
 • Spesielt relevant for de i 50-årene, da de har kortest tid til å oppfylle kravene.

Økonomiske konsekvenser:

 • AFP kan være en betydelig del av alderspensjonen, spesielt for de i offentlig sektor.
 • Å miste AFP kan bety tap av titusener av kroner årlig.

Hva du kan gjøre:

 • Sjekk pensjonskalkulatoren for å se hvor mye av pensjonen din som er AFP.
 • Les om AFP-kravene på spk.no/afp.
 • Undersøk om ny arbeidsgiver har tariffavtale om AFP.

Merk:

 • Denne oppsummeringen handler om jobbskifte fra offentlig til privat sektor.
 • Reglene gjelder også ved jobbskifte innenfor privat sektor.

Sammendraget er laget av en KI-tjeneste fra Google Gemini. Innholdet er kvalitetssikret av SPK før publisering.

Lar du deg friste av nye arbeidsoppgaver, bedre lønn eller kortere reisevei? Det er mange ting å vurdere ved jobbskifte, og AFP-ordninga er en viktig del av dem.

AFP-ordninga i offentlig tjenestepensjon er nokså forskjellig fra tidligere og likner nå på AFP i privat sektor. Ordninga som før var en tidligpensjon til yrkesgruppene vi kalte «sliterne», er nå et kronetillegg som utbetales samtidig med alderspensjonen din. Jeg har skrevet om forskjella tidligere her på Pensjonsbloggen

Krava for å få AFP er absolutte 

Offentlig AFP har de samme strenge og absolutte krava som i privat sektor. Det betyr at du som er i 50-åra kan risikere å miste AFP-en helt hvis du bytter jobb fra en bedrift med AFP til en som ikke har AFP. 

Reglene for å få AFP er at du må ha vært ansatt i en virksomhet med offentlig eller privat AFP-avtale i syv av de ni siste åra fram til du fyller 62 år. Du som er født mellom 1963 og 1966 har ikke fullt så strenge krav. Krava kan du lese om på spk.no/afp 

Hvis du ikke oppfyller kravene når du fyller 62 år, mister du retten til AFP for alltid. Spesielt du som er i midten av 50-åra må være oppmerksom siden du har kortest tid igjen til du bli 62 år. Vi anbefaler likevel alle i 50-åra om å sette seg inn i hvilke krav som gjelder. 

AFP kan være en stor del av alderspensjonen din 

Så hvor mye i kroner og øre kan du tape hvis du mister retten til AFP? Det kommer an på hvor lenge du har jobba i en bedrift med AFP. For mange som jobber i offentlig sektor og er i 50-åra, vil AFP utgjøre en god del av den samla alderspensjonen. Det betyr at uten AFP kan du i verste fall gå glipp av titusener av kroner i året – så lenge du lever.

Her ser du et eksempel fra pensjonskalkulatoren vår. Øverst til venstre ser du hva den livsvarige pensjonen blir før skatt. Søylene viser samla pensjon fra folketrygden/NAV og oss. Ved å klikke på søyla ser du hva pensjonen din består av. Det røde feltet øverst er livsvarig AFP – tillegget som vi snakker om. Du kan klikke på bildet for å gjøre det større.

I eksemplet ser vi at hvis personen som er i 50-åra bytter jobb til en annen bedrift uten AFP, vil vedkommende tape store deler av AFP-delen av kaka i året hvis personen tar ut alderspensjonen fra 67 år. Tapet er ikke hele beløpet på 64 000 kroner fordi hen vil få en betinga tjenestepensjon i stedet for AFP. Betinga tjenestepensjon vil kompensere litt, men ikke hele beløpet som en AFP-utbetaling ville gitt deg. 

Hva kan du gjøre? 

Vi anbefaler at du gjør tre ting før du vurderer å skifte jobb: 

 1. Sjekker pensjonskalkulatoren vår for å se hvor stor andel av pensjonen din som er livsvarig AFP 
 1. Leser mer om de absolutte krava for AFP på spk.no/afp 
 1. Undersøker om den nye arbeidsgiveren din har tariffavtale om AFP 

Mer om AFP i privat sektor 

Dette innlegget handler om hva som kan skjer med AFP-rettighetene dine når du bytter jobb fra offentlig til privat sektor. Det er verdt å merke seg at et jobbskifte innad i privat sektor også kan ha konsekvenser for AFP – hvis du bytter fra en bedrift som har AFP til en bedrift som ikke har det. Les om kravene for privat AFP på afp.no

Publisert i AFP