Få bedre selvtillit på pensjon!

Mange av oss har jobba litt hist og her, og har pensjonsopptjening fra flere arbeidsgivere. På minpensjon.no kan du få det store pensjonsbildet, og se hva du må gjøre for å nå drømmene dine.

Folk mangler selvtillit på pensjon

Rundt 40 prosent vet ikke hva slags pensjonsordning de har gjennom jobben, og omkring 60 prosent vet ikke hva de får i pensjon, følge Forskning.no. Personlig var jeg ganske blåst før jeg begynte i Statens pensjonskasse i 2017, og da ble «tvunget» til å lære litt mer om pensjon. Spesielt etter at jeg ble 40 i 2021 og innså at jeg ikke var en «ungfole» lenger.

Jeg hadde pensjonsopptjening fra flere steder i privat næringsliv, og som jeg fikk melding om i Digipost i forbindelse med skatteoppgjøret. Jeg gløtta så vidt på meldingene og så at det var en eller annen sum der, men jeg fikk ikke det store bildet av hva summen hadde å si for meg.

«Lag tjenester som sier hva jeg får!»

I 2018 var jeg og en kollega ute på gata her i Oslo og spurte folk om hva som skulle til for at de ble mer bevisste på pensjonen sin. Nesten alle svarte at de ønsket mer informasjon, og tjenester som gjør det enkelt å se hva de får.

Lenge var det sånn at du måtte logge deg inn på de ulike pensjonsleverandørenes nettsider og kalkulatorer. Dessverre kunne ingen av dem beregne én ferdig sum som inkluderte all pensjonsopptjeningen.

Slik er det ikke mer. På minpensjon.no får du et samlet bilde av all pensjonsopptjeningen, og hva du kan få i kroner og øre når du skal gå av med pensjon.

For meg var dette en åpenbaring. Tjenesten samlet alt jeg hadde fra privat sektor sammen med min offentlige tjenestepensjon, og ga et totalbilde av hva jeg kan få når jeg går av – noe håndfast i form av et årlig kronebeløp! Det ga meg en pekepinn på hva jeg bør gjøre for å få den pensjonen jeg trenger for å oppfylle mine pensjonsdrømmer.

Ikke bare sparing til alderspensjon

Beate Engelschiøn er pensjonsekspert og kursansvarlig her i Statens pensjonskasse. Til daglig holder hun pensjonskurs for medlemmene våre, og hun vet hva veldig mange lurer på når det gjelder pensjon.

– Hva er det viktig at folk lærer seg om pensjon og tjenestepensjon?

– Det viktigste du gjør, er å sjekke hvor mye og hvor arbeidsgiveren din sparer for deg. Det er stor forskjell på om arbeidsgiveren sparer to, fire eller 5,7 prosent av lønna di, sier Beate.

Portrettfoto av Beate Engelschiøn, pensjonsekspert i Statens pensjonskasse
Beate Engelschiøn er pensjonsekspert i Statens pensjonskasse

– Samtidig er det viktig å finne ut om du har andre dekninger, som for eksempel uføre- eller etterlattepensjon og hva slags gruppelivs- og yrkesskadeforsikring dere har, sier Beate.

– Hva sier du til de som lurer på om de skal spare til pensjon?

– Jeg tenker at det er lurt å spare til pensjon helt fra man er ganske ung. Men jeg vil minne om at det er mange måter å spare til pensjon på, sier Beate. – En av de viktigste måtene er ved å prioritere å komme seg inn på boligmarkedet, og betale ned gjeld. Dersom du er tilnærmet gjeldfri når du skal gå av med pensjon, kan du tåle en ganske stor inntektsnedgang uten at du må gjøre store grep i hverdagen.

Beate avslutter med å minne om det viktigste:

– Tjenestepensjon handler ikke bare om hva du skal leve av når du blir pensjonist. Det handler også om å sikre deg og dine akkurat nå. Spør arbeidsgiveren din om hvilke ordninger dere har, hold deg oppdatert og bruk pensjonskalkulatoren!