Få bedre selvtillit på pensjon!

Mange av oss har jobba litt hist og her, og har pensjonsopptjening fra flere arbeidsgivere. På minpensjon.no kan du få det store pensjonsbildet, og se hva du må gjøre for å nå drømmene dine.

Folk mangler selvtillit på pensjon

Rundt 40 prosent vet ikke hva slags pensjonsordning de har gjennom jobben, og omkring 60 prosent vet ikke hva de får i pensjon, følge Forskning.no. Personlig var jeg ganske blåst før jeg begynte i Statens pensjonskasse i 2017, og da ble «tvunget» til å lære litt mer om pensjon. Spesielt etter at jeg ble 40 i 2021 og innså at jeg ikke var en «ungfole» lenger.

Jeg hadde pensjonsopptjening fra flere steder i privat næringsliv, og som jeg fikk melding om i Digipost i forbindelse med skatteoppgjøret. Jeg gløtta så vidt på meldingene og så at det var en eller annen sum der, men jeg fikk ikke det store bildet av hva summen hadde å si for meg.

«Lag tjenester som sier hva jeg får!»

I 2018 var jeg og en kollega ute på gata her i Oslo og spurte folk om hva som skulle til for at de ble mer bevisste på pensjonen sin. Nesten alle svarte at de ønsket mer informasjon, og tjenester som gjør det enkelt å se hva de får.

Lenge var det sånn at du måtte logge deg inn på de ulike pensjonsleverandørenes nettsider og kalkulatorer. Dessverre kunne ingen av dem beregne én ferdig sum som inkluderte all pensjonsopptjeningen.

Slik er det ikke mer. På minpensjon.no får du et samlet bilde av all pensjonsopptjeningen, og hva du kan få i kroner og øre når du skal gå av med pensjon.

For meg var dette en åpenbaring. Tjenesten samlet alt jeg hadde fra privat sektor sammen med min offentlige tjenestepensjon, og ga et totalbilde av hva jeg kan få når jeg går av – noe håndfast i form av et årlig kronebeløp! Det ga meg en pekepinn på hva jeg bør gjøre for å få den pensjonen jeg trenger for å oppfylle mine pensjonsdrømmer.

Hva bør du vite om pensjon når du er i 40- eller 50-årene?

Svaret får du av våre pensjonseksperter, Svein Rasmussen og Beate Engelschiøn. De gir deg en rask innføring i hvordan det norske pensjonssystemet fungerer, og hva du bør tenke på:

40-årene:

Du som er i 40-årene har en god stund igjen til du blir pensjonist. Beate forteller deg hva som er smart å tenke på når det kommer til sparing til pensjon og nedbetaling av gjeld. Hun går også inn på godene du får i tillegg til alderspensjon når du er medlem her i SPK, som uførepensjon hvis du blir så syk og skadet at du ikke kan jobbe like mye som før, og etterlattepensjon og gruppelivsordning som sikrer dine etterlatte hvis du dør.

50-årene:

Svein går gjennom hva du som er i 50-årene må tenke på, for det er ikke så lenge igjen til du må ta noen valg. Valgene handler om hvor lenge du vil jobbe, om du vil jobbe samtidig som du tar ut pensjon, om du tenker på å bytte jobb, og hva som er smart å gjøre om du har gjeld. Han ber deg ta en sjekk av AFP-reglene om du vurdere å skifte jobb. Kravene til å motta AFP er absolutte, og det kan føre til at du mister den.

Sjekk pensjonen din Minpensjon.no. Sjekk også medlemsfordelene dine hos oss.