Statens pensjons­kasse er 100 år!

Verdt å vite før du leser. Blogginnlegget er skrevet for en stund siden. Det kan ha skjedd endringer i pensjonsregelverket som ikke omtales her. Finn mer oppdatert info på Pensjonsbloggens forside eller spk.no. God lesing!
Hundre år i mellom. Administrerende direktør, Finn Melbø, står foran et bilde av SPKs første direktør, Oscar Karl Mauritz Schjøll. Foto: Sivert Almvik/SPK

Hvorfor er 100 årsjubileet viktig? Jo, fordi Statens pensjons­kasses historie er en del av en større og viktig historie – historien om statlig tjeneste­pensjon, som igjen er en vesentlig brikke i opp­byggingen av velferds­staten Norge.

Historien om Statens pensjons­kasse strekker seg tilbake til 1814 da prins­regent Christian Frederik etablerte Den norske enke­kassen. Dette var en fortsettelse av en dansk ordning som hadde eksistert før unions­oppløsningen, og Enkekassen ble en av den nye norske statens første institusjoner.

Etter flere tiår med politisk tau­trekking så Statens pensjons­kasse dagens lys 1. juli 1917.

Stabil ordning

Det er uhyre interessant at vårt hoved­produkt – alders­pensjon – ikke har endret seg vesentlig på de 100 årene som har gått siden Oscar Karl Mauritz Schjøll ble Statens pensjons­kasses første direktør. Schjøll var matematikk­lærer og aktuar – og svært sentral i arbeidet med å inn­føre de første norske trygdeo­rdningene.

Problemene Schjøll og hans samtidige strevde med for 100 år siden, er til forveksling lik problem­stillinger politikerne og for­valtningen strevde med for 50 år siden, for 25 år siden, osv. Og ikke minst i dag, når offentlig tjeneste­pensjon står foran store endringer.

Endringer i vente

Medlemmer skal få riktige utbetalinger, virksomhetene til­knyttet oss skal få riktige premier. Samtidig skal medlemmer, kunder og sam­funnet ellers, få god informasjon når det trengs.

Det er dette vi har for øye når vi plan­legger og gjennom­fører våre oppgaver, og slik må det være.

Vi skal sørge for at tjenester og informasjon er til­passet virksom­hetenes og medlemmenes behov. Ser vi på SPKs størrelse og fag­kunnskaper, har vi et særlig ansvar for å informere om tjeneste­pensjon, regel­endringer og skape gode betjenings­løsninger som gjør informasjonen lett tilgjengelig.

Dette blir en interessant utfordring i tiden som kommer. Vi venter nå på endringer i sam­ordnings­regelverket, og ny offentlig tjeneste­pensjon – som kan bli den største endringen siden Statens pensjons­kasse ble opp­rettet i 1917!

Vi har hatt en rolle i denne delen av Norges­historien i 100 år, og vi vil gjøre vårt i arbeidet med å trekke linjene videre.

Del dette:

Trygg og pålitelig – nå og i fremtiden

Verdt å vite før du leser. Blogginnlegget er skrevet for en stund siden. Det kan ha skjedd endringer i pensjonsregelverket som ikke omtales her. Finn mer oppdatert info på Pensjonsbloggens forside eller spk.no. God lesing!
Trygg og pålitelig - nå og i fremtiden
Illustrasjon: Statens pensjonskasse

Det er på tide å se seg tilbake og gjøre opp status. Vi som enkeltpersoner har gjort det i disse dager i forbindelse med skattemeldingen. Statens pensjonskasse har gjort det i forbindelse med Årsrapporten 2016.

Her er noen viktige punkter vi ønsker å trekke frem:

Rett pensjon til rett tid

Statens pensjonskasse har 1 430 kunder i vår pensjonsordning, og vi har over 1 million medlemmer. Til sammen er det over 500 milliarder opptjente pensjonsrettigheter. Slike tall setter store krav til oss som virksomhet.

SPKs første og fremste mål er formulert slik: «Rett pensjon til rett tid». Dette er ikke bare ord. Vi setter veldig mye inn på å leve opp til dette, og vi gransker oss selv – hver eneste dag.

I løpet av et år dobbeltsjekker vi et stort antall – tilfeldig utvalgt – ferdigbehandlede saker, på jakt etter feil. Målet vårt er at minst 96 prosent av pensjonsberegningene vi sjekker skal være helt korrekte. I 2016 viste fasiten at 96,5 prosent av de sjekkede sakene var feilfrie, samme resultat som året før.

Men vi kan bli bedre. Vi setter mye inn på å lære av de feilene vi oppdager. Slik tror vi at vi blir enda litt bedre – dag for dag.

Mange er opptatt av pensjon

Vårt kundesenter har hatt rekordmange henvendelser om pensjon. Spesielt unge mennesker har vist større interesse enn før. Dette er nok et resultat av at folk innser hvor viktig det er å ha kunnskap om pensjon. Men til tross for økt tilgang på informasjon og stor oppmerksomhet i mediene, er pensjon et komplisert tema å forstå.

Vi i Statens pensjonskasse synes det er bra at folk vil forstå, men vi også vi møter noen utfordringer når vi skal forklare.

Den digitale hverdagen

Mange er i dag vant til å få informasjon kjapt, og kunne planlegge deretter.

Når du og jeg skal planlegge ferien vår, tar vi det for eksempel som en selvfølge at vi kan søke opp et nettsted og legge inn noen ønsker.

Og så, omtrent på sekundet, har «noen» sjekket alle tenkelige og utenkelige reiseruter og sammenlignet alle tenkelige og utenkelige hotelltilbud, for å finne fram til akkurat de kombinasjonsmulighetene som er interessante for oss. Vi får vite på øret hva herligheten koster.

Naturlig nok forventer alle at det skal være like enkelt å finne ut hva de skal leve av resten av livet. Men virkeligheten er ikke slik.

Dessverre må vi ofte skuffe de som kontakter oss, for vi kan ikke hjelpe dem med et endelig svar på dette viktige spørsmålet. For noen generasjoner mangler vi et regelverk å forholde oss til.

Dette fører til frustrasjon både hos våre medlemmer og oss. Vi er jo satt til å tjene våre medlemmer og gi ordentlig og riktig informasjon.

Offentlig tjenestepensjon 100 år!

Men fremtiden ser heldigvis lysere ut. I 2017 feirer SPK sitt 100-årsjubileum. Dette året kan også bli året der Stortinget beslutter nytt samordningsregelverk og ny offentlig tjenestepensjon. I så fall vil det bety at vi har flere svar å gi, når våre medlemmer vil vite hva de får i pensjon.

Ny offentlig tjenestepensjon vil utgjøre de største endringene i hundreåringens liv, og vi må være forberedt. Vi har håndtert alle tidligere endringer med glans. Det er vi fornøyd med, fordi evnen til å levere forventet kvalitet til lavest mulig kostnad – uavhengig av reformer og tilleggsoppgaver – er viktig for kunder, medlemmer, staten og skattebetalerne.

Les Årsrapport 2016

Del dette: