Pensjonsmyte 5: «Jeg får full opptjening når jeg har vært medlem i SPK i 30 år»

Myte 5 1963 eller etter Full opptjening

Pensjonsmytene du som er født i 1963 eller senere kanskje tror på. Den siste myta går ut på at mange av de født i 1963 eller etter tror at 30 år som medlem hos oss, gir dem full opptjening.

I 2020 kom det nye pensjonsregler for offentlig ansatte født i 1963 eller etter. De nye reglene betyr at det er en ny måte å tjene opp til alderspensjon for disse årskullene, og at offentlig tjenestepensjon er ganske annerledes enn før.

Vi har flere ganger lagt merke til at det er noen «myter» om tjenestepensjon som går igjen blant de født i 1963 eller etter. Derfor går vi gjennom de fem vanligste pensjonsmytene for å finne ut om de stemmer eller ikke.

Svar:

  • Nei. Begrepet «full opptjening» gjelder ikke for deg fordi det ikke skal brukes til å beregne pensjonen din.

Utdypende informasjon:

Tidligere var det slik at når du hadde jobba i 30 år i 100 prosent stilling, fikk du det som het «full opptjening». Hver dag, hver måned og hvert år ble regnet med når pensjonen skulle beregnes. Hadde du full opptjening og jobba lenger, var det begrensa hvor mye du fikk i ekstra pensjon.

For de som er født i 1962 eller tidligere er det fortsatt slik. Du som er født i 1963 eller senere har et annet regelverk. For deg settes det av en viss prosent av lønna di hver måned, som år etter år bygger seg opp til en pensjonsbeholdning – en slags sparegris for din fremtidige rett til alderspensjon.

Når du skal ta ut pensjonen, blir summen av pensjonsbeholdninga di fordelt ut over antall år ditt årskull er forventa å leve. Hvor lenge du du har vært medlem blir ikke brukt for å beregne pensjonen din. Derfor sier vi at «full opptjening» ikke betyr noe for deg som er født i 1963 eller senere.

Det som teller er hvor lenge du jobber og hvor mye du tjener. Det settes av minst 5,7 prosent av lønna hver måned. Jo lenger du jobber, jo større blir pensjonsbeholdninga, og jo mer får du i pensjon. Mens de som er født i 1962 eller tidligere ikke fikk mer enn maksimalt 30 år i pensjonsopptjening hos oss, får du som er født i 1963 eller senere mer i pensjon jo lenger du jobber.

På spk.no kan du lese mer om hvordan du tjener opp til alderspensjon. Bruk pensjonskalkulatoren vår for å se når du kan gå av med alderspensjon og hvor mye du kan forvente å få utbetalt:

Les mer