Pensjonsmyte 4: «Jeg kan gå av med like god pensjon ved 62 år som jeg ville fått ved 67 år»

Myte 4: Jeg kan gå av med like god pensjon ved 62 som jeg ville fått ved 67

Pensjonsmytene du som er født i 1963 eller senere kanskje tror på. Mange tror de kan gå av når de blir 62 år på akkurat som på samme måte som de født i 1962 eller før kan.

I 2020 kom det nye pensjonsregler for offentlig ansatte født i 1963 eller etter. De nye reglene betyr at det er en ny måte å tjene opp til alderspensjon for disse årskullene, og at offentlig tjenestepensjon er ganske annerledes enn før.

Vi har flere ganger lagt merke til at det er noen «myter» om tjenestepensjon som går igjen blant de født i 1963 eller etter. Derfor går vi gjennom de fem vanligste pensjonsmytene for å finne ut om de stemmer eller ikke.

Svar:

  • Avtalefestet pensjon (AFP): Nei, du ikke kan trappe ned stillinga di og leve av AFP alene når du blir 62 år. Det er fordi AFP er ikke lenger en tidligpensjonsordning (som den er for de født i 1962 eller før). AFP blir et livsvarig kronetillegg som kommer oppå alderspensjonen din.
  • Alderspensjon: Nei, det kan du ikke. Jo tidligere du tar ut pensjonen, jo mindre får du livet ut.

Utdypende informasjon:

AFP

De som er født i 1962 eller før har en egen AFP-ordning som ble innført som en tidligpensjonsordning for slitere. Ordninga skal sikre en verdig avgang for de som ønsker å ta ut pensjon før de fyller 67.

Pensjonen utbetales kun fra 62 til 67 år og er lagt opp sånn at de må gå ned en viss prosentandel av stillinga. Pensjonen skal dekke inn det de taper i lønn når stillingsprosenten reduseres. Disse AFP-pensjonistene har svært begrensa muligheter til å jobbe ved siden av AFP, for lønn kan føre til at AFP-pensjonen må justeres.

For deg som er født i 1963 eller senere er ikke AFP en tidligpensjonsordning. Ordninga skal ikke dekke et tap i inntekt, men blir en utbetaling som kommer i tillegg til det du får i alderspensjon. Samtidig går AFP fra å vare i en viss periode (fra 62-67 år) til å bli en livsvarig ytelse, uten at det er krav om at du må gå ned i stillingsstørrelse.

Alderspensjon

Mens de som er født i 1962 eller tidligere må vente til de blir minst 67 før de kan ta ut alderspensjon, kan du ta ut alderspensjon og AFP fra du fyller 62 år (så lenge du oppfyller vilkårene for å få AFP). Og det kan du gjøre uten at du trenger å slutte i stillinga. Om du ønsker å jobbe redusert kan du avtale dette med arbeidsgiveren din, men du trenger ikke å trappe ned.

Du bør finne ut hvor mye pensjon du får hvis du vil trappe ned jobben eller gå av ved 62 år, og om pensjonen er nok til å dekke inntektstapet ditt. Bruk pensjonskalkulatoren vår for å se hva du får i pensjon om du går av ved 62 år, og se hvor mye du kan få hvis du jobber noen år lenger.

På spk.no kan du lese mer om hvordan du tjener opp til alderspensjon. Bruk pensjonskalkulatoren vår for å se når du kan gå av med alderspensjon og hvor mye du kan forvente å få utbetalt:

  • Viktig om AFP: Offentlig AFP for de født i 1963 eller etter er ennå ikke vedtatt, men partene i arbeidslivet er enige om prinsippene. Ordningen er kraftig endret for disse årskullene. Utbetalingen blir livsvarig, og er lagt opp til å utgjøre en del av din samlede alderspensjon. Derfor kaller vi denne endrede ordningen for livsvarig AFP.

Foto: iStock

Les mer