Pensjonistlønn kan ikkje kombinerast med AFP eller uførepensjon

Ytingane offentleg AFP og uførepensjon er meinte for andre livsfasar enn alderspensjon, og då kan du ikkje jobbe på pensjonistlønn ved sidan av. Foto: iStock.

Mange trur dei kan jobbe på pensjonistlønn når dei tek ut offentleg AFP eller uførepensjon. Det stemmer ikkje.

Spørsmålet er ein gjengangar på kundesenteret vårt. Kan eg jobbe på pensjonistlønn når eg tek ut AFP eller uførepensjon? Somme har også høyrt at arbeidsgivar har sagt dei kan jobbe på pensjonistlønn under AFP eller uførepensjon. Stemmer det?

Svaret er: nei, det kan du ikkje.

Berre for alderspensjonistar

Kvifor det? Pensjonistlønn er ein type lønn som berre alderspensjonistar kan nytte seg av utan å få redusert alderspensjonen sin. Per i dag er pensjonistlønna på 201 kr per time, og er sette så lågt at den ikkje skal påverke alderspensjonen din frå SPK. Pensjonistlønn for lærarar blir rekna på ein annan måte. Les meir på spk.no.

Det kan vere at omgrepet «pensjonistlønn» er forvirrande, sidan AFP – avtalefesta pensjon – og uførepensjon har ordet «pensjon» i seg.

Alt handlar om du blir innmeldt i ei offentleg tenestepensjonsordning. Blir du innmeldt kan du få reduksjon i alderspensjonen. På pensjonistlønn blir du ikkje innmeldt i ei offentleg tenestepensjonsordning. Det er også eit krav om at du har teke ut heil eller delvis alderspensjon, og at arbeidet skal vere kortvarig og tilfeldig arbeid.

For andre livsfasar

AFP og uførepensjon er for andre livsfasar, og har derfor andre regelverk. AFP i det offentlege er ei førtidspensjonering for dei som ønskjer å trappe ned før pensjonsalderen. Uførepensjon er for dei som ikkje kan jobbe som følgje av sjukdom eller skade.

Uførepensjon og AFP som ytingar er ei erstatning for lønna du normal ville hatt dersom du framleis stod i stillinga.

Kva om eg mottok pensjonistlønn ved ein feil?

Dersom du ved ein feil har fått pensjonistlønn, kan dette påverke din AFP eller uførepensjon. Pensjonistlønna blir rekna som «vanleg» arbeidsinntekt og kan gjere at ytingane blir reduserte.
AFP og uførepensjon har forskjellige måtar inntekta blir løyst på.

No må du ikkje tru at du ikkje kan jobbe ved sidan av offentleg AFP og uførepensjon. Det kan du sjølvsagt, men altså ikkje på pensjonistlønn. Les meir om inntekt om du:

Del dette:

9 thoughts on “Pensjonistlønn kan ikkje kombinerast med AFP eller uførepensjon

  1. Tar du ut AFP fra KLP kan du gå på pensjonistlønn fra 65 år. Men ikke fra Statens pensjonskasse. Utrolig…..

  2. Startet med å ta ut AFP (40%) og jobbet 60% når jeg var 63 år. Når jeg ble 65år gikk jeg over i 100% AFP. Er kommunepolitiker og har møtegodtgjøring på ca.40000kr. Dette gjør at jeg blir trekt i pensjon. Er dette rett??

  3. Hvis man tar ut 100% AFP fra 62 år til 67 år uten å jobbe vil det ikke være noe tap av AFP. Man står derimot fritt for jobbe etter 67 år, ettersom man er utenfor Afp-perioden?

  4. Dette er en sannhet med modifikasjoner. Har du særaldersgrense kan du jobbe på pensjonistvilkår, noe som er en meget urettferdig. De med slik særaldersgrense kan fra de er 57 år gjøre dette, mens de uten ikke kan. Dette må gjøres noen med.

    1. Hei! Særalderspensjon er en alderspensjon for enkelte yrkesgrupper. Det er ikke AFP. Derfor kan de som har yrker med lavere aldersgrense enn 70 år jobbe tidligere på pensjonistlønn enn de som kan gå av ved 67 år.

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.