Pensjonsmyte 2: «Jeg får 66 prosent av lønna i pensjon»

Verdt å vite før du leser. Blogginnlegget er skrevet for en stund siden. Det kan ha skjedd endringer i pensjonsregelverket som ikke omtales her.
iStock 946503018
Foto: iStock

Det finnes mange myter om pensjon. Noen av dem stemmer ikke for deg som er født etter 1962. Her ser vi på myten om at pensjonen blir 66 prosent av sluttlønna di.

Svar:

  • Nei, det stemmer ikke. Du som er født etter 1962 er ikke garantert å få en viss prosentandel av lønna du har når du slutter å jobbe.

I 2020 kom det nye pensjonsregler for offentlig ansatte født etter 1962. De nye reglene betyr at vi tjener opp til alderspensjon på en nye måte, og at offentlig tjenestepensjon er ganske annerledes enn før. For de som er født etter 1962, vel å merke.

Mer om størrelsen på pensjonen din:

For deg som er født før 1963, sees pensjonen fra folketrygda og offentlig tjenestepensjon under ett. Sammen skal de to pensjonene utgjøre opp mot 66 prosent av sluttlønna, så lenge pensjonisten har full opptjening på 30 år og tar ut tjenestepensjon og pensjon fra folketrygda samtidig. Sånn er regelverket for denne aldersgruppa.

For deg som er født etter 1962, er regelverket annerledes. Du har ikke lenger en garanti for å få en viss prosent av sluttlønna i pensjon. Alle årene du jobber gir pensjonsopptjening og jo lenger du jobber, jo mer får du i alderspensjon. Derfor kan du også få mer enn 66 prosent – bare du jobber lenge nok.

På spk.no kan du lese mer om hvordan du tjener opp til alderspensjon. Bruk pensjonskalkulatoren vår for å se når du kan gå av med alderspensjon og hvor mye du kan forvente å få utbetalt: