Pensjonsmyte 2: «Jeg får 66 prosent av sluttlønna i pensjon»

Myte 2 1963 eller etter 66 prosent

Pensjonsmytene du som er født i 1963 eller senere kanskje tror på. Myta vi skal se på er at mange tror de skal få 66 prosent av sluttlønna.

I 2020 kom det nye pensjonsregler for offentlig ansatte født i 1963 eller etter. De nye reglene betyr at det er en ny måte å tjene opp til alderspensjon for disse årskullene, og at offentlig tjenestepensjon er ganske annerledes enn før.

Vi har flere ganger lagt merke til at det er noen «myter» om tjenestepensjon som går igjen blant de født i 1963 eller etter. Derfor går vi gjennom de fem vanligste pensjonsmytene for å finne ut om de stemmer eller ikke.

Svar:

  • Nei. Er du født i 1963 eller senere er du ikke garantert å få en viss prosentandel av sluttlønna.

Utdypende informasjon:

For de som er født i 1962 eller tidligere, ser vi på utbetalingen fra folketrygden og det de har tjent opp i en offentlig tjenestepensjonsordning under ett. Sammen skal de to delene utgjøre opp mot 66 prosent av sluttlønna, så lenge pensjonisten har full opptjening på 30 år og tar ut pensjon fra tjenestepensjonsordningen og folketrygda samtidig. Slik er regelverket for denne aldersgruppa.

For deg som er født i 1963 eller senere er regelverket annerledes. Du har ikke noen garanti for at du skal få en viss prosent av sluttlønna. For deg vil alle årene du jobber gi pensjonsopptjening og jo lenger du jobber, jo mer får du i alderspensjon. Derfor kan du også få mer enn 66 prosent – bare du jobber lenge nok.

På spk.no kan du lese mer om hvordan du tjener opp til alderspensjon. Bruk pensjonskalkulatoren vår for å se når du kan gå av med alderspensjon og hvor mye du kan forvente å få utbetalt:

Les mer