Hva er individuell garanti, og hvem gjelder det for?

En fra Statens pensjonskasse forteller et eldre medlem om individuell garanti
Når opptjeningsreglene blir forandret underveis i yrkeskarrieren din, betyr det at prinsippene for hvordan din framtidige pensjon skal regnes ut også endrer seg underveis. Foto: Statens pensjonskasse

Individuell garanti er et begrep som brukes om en overgangsordning mellom nytt og gammelt regelverk for offentlig tjenestepensjon. Garantien gjelder alle årskull fra 1943 til 1962 – i større eller mindre grad.

For å forstå hva garantien går ut på, må vi tilbake til 2011. Da ble levealdersjustering innført som en del av den store pensjonsreformen vi fortsatt er midt oppe i.

Levealdersjustering betyr at den pensjonen du har opptjent på det tidspunktet du pensjonerer deg, skal fordeles på det antall år som er igjen til ditt årskull statistisk sett kommer til å dø. Så lenge levealderen øker, blir det flere år å fordele pensjonspotten på. Det innebærer at hvert årskull må jobbe lenger enn årskullet før for å oppnå samme pensjon.

Målet med levealdersjusteringen var å skape et bærekraftig pensjonssystem som sikrer at det er penger igjen til framtidige generasjoner. Men for noen årskull kom denne innstrammingen veldig brått.

Hensyn til overgangskullene

Før levealdersjusteringen ble innført var alle medlemmene i offentlige tjenestepensjonsordninger garantert at tjenestepensjon og folketrygd til sammen skulle utgjøre minst 66 prosent av sluttlønnen – gitt full opptjening (minst 30 år i 100 prosent stilling). I praksis var det mange som fikk mer. Etter at levealdersjusteringen ble innført er det mange som får mindre.

Men pensjon er noe du tjener opp gjennom et langt yrkesliv. Når opptjeningsreglene blir forandret underveis i yrkeskarrieren din, betyr det at prinsippene for hvordan din framtidige pensjon skal regnes ut også endrer seg underveis. Det er viktig å vite om endringer i tide, slik at det er mulig å ta dem i betraktning når viktige livsvalg blir tatt.

Individuell garanti for årskullene til og med 1958

Da politikerne innførte levealdersjusteringen, innførte de samtidig en regel for å skjerme de som i 2011 hadde mindre enn 15 år igjen i til de ble 67 år. De fikk en garanti for at de (gitt full opptjening og 100 prosents stilling) får 66 prosent av sluttlønnen i alderspensjon fra oss og folketrygden samlet – selv om levealdersjusteringen egentlig innebærer at de skulle ha fått mindre.

Dette skjer ved at de får et garantitillegg.

2019: Individuell garanti for årskullene 1959-1962:

Den individuelle garantien skal fases gradvis ut. Det betyr at du som er født i 1959 eller senere kan få noe mindre enn 66 prosent.

Garantitillegget trappes ned slik:

 • 90 prosent garantitillegg hvis du er født i 1959
 • 80 prosent garantitillegg hvis du er født i 1960
 • 70 prosent garantitillegg hvis du er født i 1961
 • 60 prosent garantitillegg hvis du er født i 1962

Jo nærmere du er født 1958, desto nærmere 66 prosent av pensjonsgrunnlaget kan du få i pensjon.

PS:

Husk at de 66 prosentene hele tiden er basert på at du har jobbet i minst 30 år i 100 prosents stilling. Har du jobbet færre år eller i redusert stilling, blir det mindre.

Del dette:

9 thoughts on “Hva er individuell garanti, og hvem gjelder det for?

 1. Dette er faktisk diskriminerende for de som tilfeldigvis er født i 1962. Jeg greier faktisk ikke å forstå at personer som vedtok dette kan styre eller lede noe som helst.

 2. Hvis man er født i 1960. Har arbeidet 34 år det året man fyller 67. Da har man jobbet fire år mer enn 30 år som ga 66 prosent. vil det være nok?

  1. Hei! Som regel vil alle år etter full opptjening ikke spille en så stor rolle. Men, det er uansett et veldig vanskelig spørsmål å svare generelt på siden det er svært individuelt hvordan pensjonen kan beregnes. Vil anbefale deg å ta kontakt folka våre på kundesenteret vårt. De kan se din historikk hos oss slik at de kan gi deg et bedre svar enn her i Pensjonsbloggens kommentarfelt.

   Du når kundesenteret vårt på telefon, chat og e-post: https://www.spk.no/Kontakt-oss/

 3. Jeg er født i 1961, dvs at jeg får 70% av garantitillegget. Mitt pensjonsgrunnlag er i dag 750.000,- Gitt at jeg ved 67 år får 300.000,- brutto i pensjon fra NAV, hva får jeg da fra SPK (inkl 70%av garantibeløpet)??

 4. Jeg er født i 58 Og onfattes således av 66% garantien, men jeg er 100% uføre og av den grunn opparbeider jeg ikke pensjonspoeng fra 62-67år.
  Hvotdan vil det påvirke alderspensjonen fra spk?
  58 kullet får 50/50 etter ny/gammel beregning.,etter gamle regler ble det ingen overgang i beløp fra uflru til alder.

  1. De som er født 1958, følger regelverket for dette årskullet. Det innebærer at de har individuell garanti. Om de har uførepensjon nå har ingen innvirkning. At de har uførepensjon betyr at de får opptjening som om de hadde fortsatt i stilling fram til 67 år (eller aldersgrensen hvis den er lavere). Ved 67 år får de alderspensjon fra (med opptjeningen de har fått som uførepensjonist (altså fram til 67 år)).

   Dette er et generelt svar. Ønsker du et personlig svar, må du ta kontakt med vårt kundesenter via chat, epost eller telefon: https://www.spk.no/Kontakt-oss/

   Folka våre på kundesenteret kan slå opp din historikk hos oss og gi deg et svar basert på det 🙂

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.