Har sivilstand noe å si for alderspensjonen?

Verdt å vite før du leser. Blogginnlegget er skrevet for en stund siden. Det kan ha skjedd endringer i pensjonsregelverket som ikke omtales her. Finn mer oppdatert info på Pensjonsbloggens forside eller spk.no. God lesing!
Lever du alene, eller sammen med en annen? Er du gift, partner eller samboer? Hva kan det bety for alderspensjonen din? Foto: iStock

Mange har fått med seg at det kan være forskjell økonomisk sett om du er gift, samboer eller alene. De færreste tenker på pensjon når de tar slike valg, men sivilstand kan for noen påvirke hva de får i pensjon.

I fjor valgte 22 500 par å gifte seg. Samtidig ser vi at andelen som velger å leve i samboerskap har økt siden 1980-tallet. Antallet aleneboende viser en svak økning det siste året. Når er det forskjell og hvor stor forskjell er det?

Hva skjer med alderspensjonen fra Statens pensjonskasse?

Alderspensjonen din fra SPK samordnes med alderspensjonen fra folketrygden. Det betyr at samlet pensjon fra folketrygden og SPK skal være minst 66 % av pensjonsgrunnlaget for alle som er født før 1959. Betingelsen er at du har minst 30 år medlemskap i SPK.

Siden det bare er grunnpensjonen i folketrygden som er påvirket av sivilstand, vil det bare være denne som kan påvirke pensjonen fra SPK. Men, gjør den det?

SPK samordner aldri med mer enn 75 prosent av grunnpensjonen uansett om du er alene, gift eller samboer. Så kort fortalt har det ingen betydning for alderspensjonen din fra SPK – slik som reglene er i dag.

Hva skjer med alderspensjonen fra folketrygden?

Pensjonsreformen, som kom i 2011, endret ikke bare måten du kunne ta ut alderspensjonen i folketrygden, men måten du opptjener alderspensjon i folketrygden ble veldig forandret.

I folketrygden blir du regnet som samboer hvis du har bodd sammen med partneren din i minst 12 av de siste 18 månedene, eller hvis dere har felles barn, eller tidligere har vært gift med hverandre. Samboere og gifte behandles likt.

Hva betyr dette?

For deg som er født i 1963 eller senere

Sivilstand har en betydning for alderspensjonen bare for de som er født før 1963. Grunnen til det er at måten du opptjener alderspensjon i folketrygden er endret og er helt uavhengig av sivilstand.

For deg som er født før 1954

Imidlertid skjedde det ikke noen endring i opptjeningen for deg som er født før 1954. Det betyr at din alderspensjon fra folketrygden består av en grunnpensjon og en tilleggspensjon.

Grunnpensjonen blir redusert til 90 prosent av et grunnbeløp hvis du er gift eller samboer, mens grunnpensjonen er et helt grunnbeløp for de som er alene.

Tilleggspensjonen som du opparbeider deg gjennom et langt yrkesliv er derimot ikke påvirket av din sivilstand. Den er like stor enten du er alene, samboer eller gift.

Er du gift eller samboer og født i 1953 eller tidligere vil etter dette alderspensjonen din i folketrygden være 8 775 kroner lavere i året enn en som alene før levealdersjusteringen.

For deg som er født etter 1953 men før 1963

Du som er født i denne perioden har en alderspensjon som er sammensatt av både gammel og ny opptjening.

Du som er født i 1954 vil ha 90 prosent av gammel opptjening og 10 prosent av ny opptjening, mens du som er født i 1962 vil ha 10 prosent gammel opptjening og 90 prosent ny opptjening.

Det er fortsatt bare grunnpensjonen i den gamle opptjeningen som blir berørt av om du er gift, samboer eller alene.

Du som er født i 1962 og er gift eller samboer vil få en alderspensjon som er 826 kroner lavere i året enn om du hadde vært alene før levealdersjusteringen.

Hva skjer med privat tjenestepensjon?

Her har ikke din sivilstand noen betydning for størrelsen på alderspensjonen.

Hva skjer med egen privat pensjonssparing?

Når det gjelder din egen private oppsparing til pensjon har det større betydning om du er alene, gift eller samboer.

Vær klar over at selv om du sparer til pensjon vil det som står på konto for egen privat pensjonssparing bli behandlet på samme måte som et annet bankinnskudd ved et eventuelt samlivsbrudd.

Regelen er at det du tok med deg inn i samlivet har du også rett til å ta med deg ut.

Har dere derimot i løpet av ekteskapet satt av penger til privat pensjon uten å inngå en avtale om hvem som skal ha pengene ved et eventuelt samlivsbrudd, kan du risikere å måtte dele midlene med ektefellen.

Siden det bare er grunnpensjonen i folketrygden som er påvirket av sivilstand, vil det bare være denne som kan påvirke pensjonen fra SPK. Så kort fortalt har det ingen betydning for alderspensjonen din fra SPK – slik som reglene er i dag. Foto: iStock
Verdt å vite før du leser. Blogginnlegget er skrevet for en stund siden. Det kan ha skjedd endringer i pensjonsregelverket som ikke omtales her. Finn mer oppdatert info på Pensjonsbloggens forside eller spk.no. God lesing!

3 thoughts on “Har sivilstand noe å si for alderspensjonen?

 1. Det er feil at sivilstand ikke får betydning for de som er født etter 1963. Garantipensjon som erstatter minstepensjonssystemet, har 2 satser. En ordinær sats for personer med partner som har inntekt over 2G eller alderspensjon, uføretrygd eller AFP og en høy sats for alle andre. Garantipensjonen vil komme til utbetaling for personer med middels og lavere opptjening. Det vil derfor ha betydning for mange, om enn i mindre grad enn i dag.

  1. Hei, Marit!

   Det er riktig det du skriver, men forfatteren valgte å ikke ta det med fordi det gjelder minstepensjonister og de har ikke vært yrkesaktive lenge. Blogginnlegget henvender seg først og fremst til de som jobber og er medlem hos oss.

   1. Denne artikkelen er direkte feil når det gjelder sivilstand og alderspensjon fra folketrygden.

    Det er nok også relativt mange av SPK sine medlemmer som vil motta garantipensjon fra folketrygden i fremtiden. Dette har antagelig statistikkavdelingen i SPK mulighet til å lage framskrivinger av.

    Det er direkte feil å si at sivilstand ikke har påvirkning i ny folketrygd. Det har i mange tilfeller faktisk større påvirkning i ny folketrygd enn i dagens folketrygd. I gammel folketrygd utgjør differansen mellom 1 G og 90 prosent av G, kr. 9 688 kroner (med G per 1.5.2018 på 96 883 kroner). For personer med gammel folketrygd er altså differansen maksimalt 9 688 kroner, før levealdersjustering. I ny folketrygd er garantipensjon etter høy sats på 185 939 kroner, mens etter lav sats er det 172 002 kroner. Differansen er på hele 13 937 kroner. Differansen er altså større i ny folketrygd enn forskjellen mellom gifte og enslige i gammel folketrygd.

    Ikke alle vil motta garantipensjon. Har man tilstrekkelig høy inntektspensjon vil at garantipensjonen falle helt bort, og dermed vil ikke sivilstanden ha noen påvirkning på pensjonen. Men det vil nok være et betydelig antall personer som vil motta garantipensjon, spesielt kvinner, så det må man faktisk ta hensyn til.

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.