Er du en av de som er født mellom 1954 og 1962?

Verdt å vite før du leser. Blogginnlegget er skrevet for en stund siden. Det kan ha skjedd endringer i pensjonsregelverket som ikke omtales her. Finn mer oppdatert info på Pensjonsbloggens forside eller spk.no. God lesing!
Avhengig av når du er født, vil du få beregnet pensjonen din basert på to modeller for pensjonsopptjening i folketrygden. Foto: iStock

Da er du en av de som vil få opptjening i både gammel og ny folketrygdmodell. Hvorfor har det har blitt slik?

Det er fordi at Stortinget endret opptjeningsreglene i folketrygden fra 2011. I den forbindelse ble det valgt å gradvis innføre nytt regelverk for de som er født i perioden 1954 til 1962. Hva innebærer det å få opptjening i både gammelt og nytt regelverk? Kort fortalt betyr det at du får din alderspensjon beregnet i en kombinasjon mellom gamle og nye regler.

Før vi begynner å forklare de ulike modellene nedenfor er vi nødt til å si noe om grunnbeløpet i folketrygden. Grunnbeløpet i folketrygden, ofte skrevet som G, brukes til å beregne ytelser i folketrygden og reguleres 1. mai hvert år. Per i dag utgjør 1 G kr 96 883.

Slik fungerer gammel folketrygdmodell

I den gamle folketrygdmodellen kreves det 40 år for å få full opptjening. Pensjonsopptjeningen blir uttrykt gjennom pensjonspoeng og for hvert år du har inntekt over en viss størrelse (1 G) vil du få et poengår. Det er de 20 beste pensjonspoengene (av 40 mulige poengår) som avgjør hvor stor pensjonen din blir.

Slik fungerer ny folketrygdmodell

I den nye modellen, som ble innført fra 2011, gjelder helt andre prinsipper. Alle år du er i arbeid, fram til du er 75 år, teller for pensjonsopptjeningen din. Pensjonsopptjeningen blir uttrykt gjennom oppsparing av en pensjonsbeholdning. Pensjonsbeholdningen din øker for hvert år du har pensjonsgivende inntekt. 18,1 prosent av inntekt (inntil 7,1 G) blir tilført beholdningen og det er denne avsetningen samt den årlige reguleringen av beholdningen som fører til at beholdningen vokser for hvert år.

Du lurer kanskje på hva vi mener med «den årlige reguleringen av beholdningen»? Hvert år blir den opptjente pensjonsbeholdningen regulert i takt med den gjennomsnittlige lønnsveksten i samfunnet. Det gjør at beholdningen øker.

Fordeling gammel og ny folketrygdmodell

Ditt fødselsår avgjør hvor mye av pensjonen som blir beregnet på den gamle måten og hvor mye av pensjonen som blir beregnet på den nye måten. Innfasingen av den nye ordningen begynner for årskull 1954. De får 10 prosent av pensjonen basert på ny opptjeningsmetodikk og 90 prosent på den gamle metodikken. Deretter stiger andelen med 10 prosent for hvert år slik at de som er født i 1962 får 90 prosent av pensjonen sin beregnet etter ny modell og 10 prosent etter den gamle modellen.

Begge opptjeningsmodellene blir levealdersjustert

Du kan ha fleksibelt uttak av alderspensjon

Selv om du er født mellom 1954-1962 har du allikevel anledning til å disponere pensjonen fra folketrygden fleksibelt fra du er 62 år. Om du ønsker kan du også vente med uttak av alderspensjonen helt til fylte 75 år. På NAVs nettsider finner du den informasjonen du er ute etter, men når alt kommer til alt er det kanskje ikke så viktig å skjønne om det beregnes på gammel eller ny måte. Det viktigste er hva som faktisk blir utbetalt. Eller sagt på en annen måte; hva du har å leve for.

Begge modellene skal levealdersjusteres

Begge opptjeningsmodellene blir levealdersjustert. Levealdersjustering sier noe om antatt levealder for ditt årskull. Det er statistisk sentralbyrå som beregner levealdersjusteringsfaktoren og den fastsettes endelig ved fylte 61 år. Jo tidligere du tar ut pensjonen, jo lavere blir den årlige pensjonen. Venter du med uttaket blir din årlige pensjon høyere.

Den delen av pensjonen som blir beregnet på gamle regler vil bli levealdersjustert med et forholdstall. Den delen av pensjonen som blir beregnet i henhold til ny folketrygdmodell vil benytte seg av et delingstall for levealdersjusteringen.

På spk.no kan du lese mer om hvordan levealdersjustering fungerer.

Verdt å vite før du leser. Blogginnlegget er skrevet for en stund siden. Det kan ha skjedd endringer i pensjonsregelverket som ikke omtales her. Finn mer oppdatert info på Pensjonsbloggens forside eller spk.no. God lesing!

13 thoughts on “Er du en av de som er født mellom 1954 og 1962?

 1. Hva med de som er født før 1954? Fint om dere kan ta en gjennomgang av reglene fir disse også. Mvh Per Eide

 2. Gitt at innlegget adresserer årskull 1954-1962, kan det være et poeng å vise til den individuelle garantien som gjelder for medlemmer av offentlige tjenestepensjonsordninger, som er født i 1958 eller før,med et garantitillegg som sikrer minst 66 prosent av pensjonsgrunnlaget ved fylte 67 år. Forutsetter full opptjeningstid på 30 år, hvis ikke blir garantitillegget avkortet.
  Det nye regelverket for ny offentlig tjenestepensjon, inneholder et forslag om at årskull 1959-1962 også skal få en individuell garanti. For disse er forslaget at garantitillegget blir trappet gradvis ned, med 10 prosent per årskull. Det betyr at de som er født i 1959 får 90 prosent og de som er født i 1962 får 60 prosent av garantitillegget.

  1. Hei, Einar! Det ligger i våre planer for fremtidige blogginnlegg. Dette innlegget var skrevet med tanke på opptjeningsmodellene i folketrygden. Ville ikke forvirre ved å trekke inn offentlig tjenestepensjon her.

 3. Vi prøvde å finne ut hva min mann får i pensjon, han er født i 57 og jobbet 32 år med statens pensjon før han byttet til privat sektor i 1995. Ingen hos dere kan svare?

  1. Jo, det kan vi sikkert svare på. Men vi kan ikke gi ut slike opplysninger her på Pensjonsbloggen eller i sosiale medier på grunn av personvernet. Ta kontakt med de flinke folka våre på kundesenteret: https://www.spk.no/Kontakt-oss/
   Du når kundesenteret via e-post, chat og telefon. Siden du må oppgi personnummer, vil jeg anbefale deg å bruke telefon.

   Hvis han har vært medlem, vil vi finne han i våre systemer.

 4. Statenspensjonskasse kan virke som en stor svindel for de som ikke har særaldersgrense. De med særaldersgrense betaler minst inn til SPK og tar ut mest, mens alle andre blir tvunget til å jobbe lengre slik at dette kan dekkes inn.
  En annen ting er garanti tillegget for de som er født 1959-62. Der vi som er født i 1962 kun får 60% prosent av garanti tillegget! Dette er lite utredet og det er slett arbeid av de som har vedtatt dette. Det hadde vært fint å få en forklaring på denne nedtrappingen med 10% i året. Siden det virker meget urettferdig at 1962 kullet får 30% mindre en de som er født i 1959.

   1. Hei igjen,
    Jeg kan forstå at sykepleiere kan ha behov for dette, men hvorfor politi og offiserer her det er for meg totalt uforstående.

    Jeg kan fint lese om «garantitillegget» men jeg ba om en forklaring eller begrunnelse hvorfor disse prosentene og garantiene blir så skjevt fordelt.

    Ett tenkt tilfelle for person født i 1962 som hadde 15 år i SPK før 2011 og med årslønn 650 000.- Der 66% ville gitt 429000.- i pensjon. Og tillegget fra SPK ville vært 179000.-
    15/30 x 0,6 x 179000.- = 53700.-

    Altså vil denne personen få utbetalt 125300.- mindre fra SPK. Det er dette jeg vil ha en forklaring og begrunnelse for.

    1. Hei igjen! Dette kan høres ut som en ansvarsfraskrivelse fra vår siden, men det er ikke vi som bestemmer og vedtar pensjonsregelverket. Vår oppgave er å forvalte det slik Stortinget bestemmer det. For å få vite hvorfor det er blitt slik, må du snakke med partene i arbeidslivet som forhandlet frem avtalen der blant annet garantitillegget ble foreslått.

     Angående særaldersgrenser, så har vi lagd en jubileumsbok der du kan lese mer om historikken og tankegangen bak særaldersgrenser (og mye mer innenfor offentlig tjenestepensjon). Boka heter «Pensjonsløftet – statlige tjenestepensjoner gjennom 200 år», og er skrevet av Harald Espeli.

     1. Hmmmmm, det kan se ut som dette såkalte «Pensjonsløftet» er i ferd med å bli en politisk farse. Og at denne boken trenger en oppfølger…………

 5. Hei. Jeg er 1954 modell og begynte å ta ut pensjon ved fylte 62 år men fortsatte i 100 prosent stilling. Nå risikerer jeg å bli permitert. Har jeg krav på dagpenger? Mvh Harald Schjelderup.

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.