Dette må du vite hvis du velger å jobbe etter fylte 67 år, hvis du er født i 1962 eller før

Verdt å vite før du leser. Blogginnlegget er skrevet for en stund siden. Det kan ha skjedd endringer i pensjonsregelverket som ikke omtales her. Finn mer oppdatert info på Pensjonsbloggens forside eller spk.no. God lesing!
Dette må du vite hvis du velger å jobbe etter fylte 67 år hvis du er født i 1962 eller før
Valgmulighetene er mange. Hva som er det rette valget for deg å ta, kan bare du avgjøre. Det vi kan bidra med er å fortelle deg hva du får i tjenestepensjon fra oss basert på valgene dine. Foto: iStock.

Når det er riktig for deg å bli pensjonist? Svaret vet bare du. For noen er det viktigst å jobbe lengst mulig fordi jobben gir glede og energi i hverdagen. For andre kan det være viktig å gå av med pensjon tidligst mulig for å ha mer tid til andre ting enn bare jobb. Og for noen kan det være ønskelig å ta ut alderspensjon fra folketrygden fra de er 62 år og fortsette i full jobb ved siden av.

Valgmulighetene er mange. Hva som er det rette valget for deg å ta, kan bare du avgjøre. Det vi kan bidra med er å fortelle deg hva du får i tjenestepensjon fra oss basert på valgene dine.

Verdt å merke seg er at forklaringen nedenfor bare gjelder for deg som er født i 1962 eller før. Er du født i 1963 eller senere, kan du lese om å jobbe etter 67 i dette blogginnlegget.

Aller først: Hvor lenge kan du jobbe?

De aller fleste i staten kan jobbe til de fyller 70 år. Det er også mulig å jobbe lenger, men forutsetningen er at dette avtales mellom deg og din arbeidsgiver.

Men, hvor lenge lønner det seg å jobbe etter 67 år?

Svaret på spørsmålet er individuelt. Derfor er det viktig at du sjekker hva som skjer med pensjonen din om du fortsetter å jobbe og vurderer alternativene dine.

Her er to kjappe verktøy til deg:

Alt koker ned til fordelingen mellom folketrygd og tjenestepensjon

Alderspensjonen din er en kombinasjon av folketrygden din og tjenestepensjonen din samlet. Tjenestepensjonen din fra SPK skal samordnes med folketrygden fra NAV. Det er alltid slik at pensjonen fra folketrygden utbetales i sin helhet mens det er tjenestepensjonen fra oss som reduseres, altså samordnes.

Det er to ting du bør være spesielt oppmerksom på når det kommer til samordning, og som jeg skal forsøke å forklare deg gjennom to ulike valgmuligheter du har:

 1. Du jobber etter at du er 67 år uten å ta ut alderspensjon fra folketrygden eller fra oss
 2. Du tar ut alderspensjon fra folketrygden mens du fortsetter å jobbe i offentlig sektor

Du jobber etter at du er 67 år uten å ta ut alderspensjon fra folketrygden eller fra oss

Resultatet kan være at tjenestepensjonen blir redusert, kanskje helt ned mot null.

Reduksjonen kan skje hvis du har full opptjening i en offentlig tjenestepensjonsordning (30 år) og jobber etter at du er fylt minst 67 år uten at du tar ut alderspensjon fra folketrygden. Jeg skriver «minst» fordi det er ulikt for hvert årskull opp til 1962.

Alderspensjonen fra den offentlige tjenestepensjonen og folketrygden skal til sammen utgjøre opp mot 66 prosent av sluttlønna di den dagen du går av med alderspensjon.

Hvis du jobber utover 67 år, vil du fortsette å tjene opp til pensjonen din i folketrygden. Den offentlige tjenestepensjonen vil ikke øke etter du har jobbet i 30 år.

Det som da skjer, er at folketrygden alene vil utgjøre en større andel av den samlede pensjonen du får utbetalt, altså opp mot 66 prosent av sluttlønn. Dermed vil tjenestepensjonen bli redusert tilsvarende.

Får du så stor folketrygd at beløpet dekker det du skal ha utbetalt totalt i pensjon (opp mot 66 prosent), vil tjenestepensjonen bli redusert til null kroner.

Men, og dette er det viktigste: Du får pensjonen du har krav på, som er en viss prosent av sluttlønna di basert på ditt årskull. Det som skjer er at folketrygden dekker en større andel av den totale pensjonen du skal ha utbetalt.

Du tar ut alderspensjon fra folketrygden mens du fortsetter å jobbe i offentlig sektor

Resultatet kan være at du får mindre samlet ubetalt alderspensjon fra oss og folketrygden.

Mens du i den forrige situasjonen får du det du skal ha totalt sett (enten fra tjenestepensjonen eller folketrygden), kan du i denne situasjonen få mindre utbetalt samlet fra både din offentlige tjenestepensjonsordning og folketrygden.

Tar du ut alderspensjonen din fra folketrygden og fortsetter å jobbe i offentlig sektor, vil det kunne føre til at din samlede utbetaling blir redusert. Da begynner du å spise av din beholdning i folketrygden.

Når du velger å ta ut alderspensjon fra din offentlige tjenestepensjonsordning ved 67 år eller senere, kan samordningen føre til at du får mindre utbetalt totalt sett.

Hvorfor det? Jo, regelverket er laget slik at vi er nødt til å samordne med folketrygden din som om du tok den ut samtidig med tjenestepensjonen.

Hadde du tatt ut folketrygden og tjenestepensjonen samtidig, hadde du fått en høyere utbetaling fra folketrygden. I samordningen er vi derfor nødt til å bruke en høyere folketrygdpensjon enn den du faktisk får utbetalt.

Lurer du på noe mer? Ta kontakt med oss!

Pensjon er svært individuelt, og det er ikke sikkert vi har fanget opp alt du lurte på i dette veldig generelle blogginnlegget.

Derfor: Har du spørsmål du ikke får svar på i vår pensjonskalkulator, på alderspensjonssidene spk.no eller i dette blogginnlegget? Ta kontakt med de flinke folka våre på kundesenter….

Verdt å vite før du leser. Blogginnlegget er skrevet for en stund siden. Det kan ha skjedd endringer i pensjonsregelverket som ikke omtales her. Finn mer oppdatert info på Pensjonsbloggens forside eller spk.no. God lesing!

25 thoughts on “Dette må du vite hvis du velger å jobbe etter fylte 67 år, hvis du er født i 1962 eller før

 1. Systemet i SPK er tilrettelagt for de som har særaldersgrense. Alle vi andre er store tapere.

 2. Fremdeles ganske så uforståelig prinsipp dette!
  Forstå det den som kan. Sitat: Hadde du tatt ut folketrygden og tjenestepensjonen samtidig, hadde du fått en høyere utbetaling fra folketrygden. I samordningen er vi derfor nødt til å bruke en høyere folketrygdpensjon enn den du faktisk får utbetalt.

 3. Hva med meg som har hatt AFP siden 62 år og vil begynne å jobbe etter 67 år. Blir jeg trukket?
  (Har til nå måttet begrense styrehonorar i borettslaget til 15000 pr år, dvs «tolleransebeløpet»)

 4. Får utbetalt 100% pensjon fra SPK etter særalder fra 2012, 57 år, og har tatt ut 100% FT fra 62 år i tillegg. Er nå 65 år og har hatt 2 år med lønn i det private med en liten pensjonsgivende inntekt i FT. Hvordan skjer utregningen ved samordningen ved 67 år? Blir de små private inntektene trukket fra som utarbeidet pensjon FØR samordningen eller blir det samordning med dem i tillegg? Vet at tidlig FT reduserer samlet utbetaling. Kan også dette beregnes på forhånd?

 5. Denne samordningen med folketrygden som gjør at du taper /mister Spk ved å jobbe etter 67 er jo ren svindel fra myndighetene. Jeg antar at de som har pensjon fra storting eller regjering får pensjon uavkortet. Det har vel såkalte gullpensjoner. Når skal regjeringen/ politikerne slutte å svindle statspensjonistene?. Det oppfordrer folk til å jobbe lenge, men straffer de som gjør det ved at statspensjon blir samordnet ned til kr 0, eller et minimum. Kjeltringstreker er et dekkende uttrykk for dette.

  1. Hei! Stortings- og regjeringspensjonsloven, som vi administerer, skal samordnes med folketrygden (og andre ytelser) på lik linje med «vanlige» medlemmer: https://www.spk.no/stortingsrepresentantar/samordning—stortingsrepresentantar/

   Samtidig har de vedtatt en ny ordning som er nesten helt lik tjenestepensjonsordningen for de født 1963 eller etter, som betyr at det ikke lenger er snakk om opptjeningstid for disse årskullene. Alle år i arbeid gir opptjening: https://www.spk.no/statsradar/ny-pensjonsordning-for-stortingsrepresentantar-og-regjeringsmedlemmer/

 6. Hei, har to sp.mål. i fbm. denne artikkelen; spm. 1. Er det slik at dersom jeg som statsansatt går av ved 67, kan jeg da jobbe i det private næringsliv uten at pensjon blir avkortet/redusert? Spm. 2. Har hørt at dersom man går av ved 62 år så vil man få 30% mindre pensjon resten av livet i forhold til om man jobber til man blir 67, stemmer det? Gjelder det uansett hvor lang opptjeningstid man har ? Hva om man går av ved 65, hvor mange % mindre får man da i pensjon resten av livet ?

  1. Hei!

   Det første spørsmålet ditt er det enkleste å svare på: Hvis du har inntekt fra arbeid i privat sektor, påvirker ikke dette alderspensjonen fra en offentlig tjenestepensjonsordning. Du kan i hovedsak arbeide så mye du vil og fortsatt beholde full alderspensjon fra oss. Når vi snakker om privat sektor, mener vi arbeidsgivere som ikke har offentlig tjenestepensjonsordning.

   Det andre spørsmålet ditt avhenger av hva du mener med å gå av ved 62 år:

   Som medlem hos oss kan du ta kun ut AFP fra du er 62-67 (så lenge du oppfyller kravene). Alderspensjonen fra oss kan du kun ta ut når du er 67 år (om du har full opptjening). AFP-en omgjort til en vanlig alderspensjon når du fyller 67 år.

   Hvis du tenker på å gå av som å ta ut alderspensjonen din fra folketrygden fra 62, og fortsette å jobbe i offentlig sektor, kan det få følger for din totale utbetaling fra oss og folketrygden, og følgene er livsvarige. Hvor stor reduksjon du kan få er vanskelig å si fordi det avhenger av veldig mange faktorer.

   Vil anbefale deg å bruke vår pensjonskalkulator på Min side. Den kan gi deg svar basert på din historikk hos oss.

 7. Hei.jeg forstår bare ikke hvorfor alderspensjonen skal bli mindre TOTALT set? Er det fordi alderspensjon egentlig flrst fjelder fra man har fylt 67 år, slik at man har begynt å «spise» av den samlede sum for tidlig?
  Mvh Birthe Hejlesen

  1. Hei! Vi kan godt skjønne at det er vanskelig å forstå, men det har noe med hvordan samordningsregelverket er utformet. Regelverket sier hvordan samordningen mellom folketrygden og den offentlige tjenestepensjonen skal skje. Tar du ut alderspensjonen folketrygden før du tar ut alderspensjonen fra en offentlig tjenestepensjon kan det, ut fra hvordan regelverket er lagt opp, føre til mindre total samlet utbetaling.

 8. Hva med levealdersjusteringen? En statsansatt kollega fikk for noen år siden beskjed om at han måtte jobbe til han ble 68 år for å den maksimale uttellingen som i utgangspunktet gis når man jobber til man fyller 67 år. Gjelder dette fortsatt?

  1. Hei! Du kompenserer for levealdersjusteringen ved å jobbe fram til du når en viss alder som er beregnet for ditt årskull og du har full opptjening i tjenestepensjonsordningen (se tabell her). Full opptjening er 30 år i 100 prosent stilling.

 9. Hei! Jeg er født i 1960. I 2023 har jeg jobbet i 30 år. Jeg har sjekket med tabellen, og den viser at hvis jeg går av med pensjon ved 67 år og 34 års ansinitet får jeg ca 4000 kr. mindre i måneden enn om jeg går av når jeg er 70 år. Men utfra det dere skriver over stemmer ikke dette. Glad hvis noen vil forklare.
  Hilsen Gro.

  1. Hei, Gro! Pensjon er svært individuelt, og det er derfor vanskelig å komme med et generelt svar her. Tabellen er også veldig generell og er ment for å gi et bilde på når du bør finne ut hva som kan gjelde for deg.

   Derfor vil jeg anbefale deg å ta kontakt med vårt kundesenter. De kan slå opp din historikk hos oss, og gi deg et svar basert på det. Du når folka våre på kundesenteret på chat, e-post eller telefon: https://www.spk.no/Kontakt-oss/

   Eller så kan du sjekke om vår kalkulator kan gi deg et svar. Da må du logge inn her: https://www.spk.no/Min-Side/medlem/pensjon/pensjonskalkulator/

 10. Kan jeg gå av med pensjon før fylte 67 år, forutsatt full opptjening, og arbeide i privat sektor etter dette uten at det medfører redusert utbetaling av pensjonen fra det offentlige? For eksempel gå av når jeg er 66 år, og jobbe deltid som konsulent privat?

  1. Hei! Om du tar ut pensjon fra du er 65 år, og ikke har særalderspensjon, kan du kun ta ut AFP. Fra oss kan du kun ta ut alderspensjon fra du fyller 67 år. Inntekt ved siden av AFP vil få følger for din AFP-utbetaling fra oss. Les mer om det her: https://www.spk.no/Pensjon/avtalefesta-pensjon-afp/afp-og-inntekt/

   Inntekt fra privat sektor ved siden av alderspensjon fra oss (fra og med fylte 67 år), vil som regel ikke gi redusert utbetaling fra oss. Les mer her: https://www.spk.no/Pensjon/Alderspensjon/inntekt-og-alderspensjon/

 11. Jeg er født i 1956, har full opptjening neste år, og vurderer å ta ut pensjon når jeg fyller 65 eller 66, det vil si om 1 eller 2 år. Deretter tenkte jeg å påta meg noen enkeltoppdrag for et privat firma eller for meg selv som enkeltmannsforetak. Spørsmålet er da om det vil bli avkortning av pensjonsutbetalingen før og/eller etter at jeg fyller 67 i forhold til det jeg måtte tjene privat?

  1. Hei! Om du tar ut pensjon fra du er 65 år, og ikke har særalderspensjon, kan du kun ta ut offentlig AFP. Du kan ikke ta ut alderspensjon fra oss før du fyller 67 år. Inntekt ved siden av AFP vil få følger for din AFP-utbetaling fra oss. Les mer om det her: https://www.spk.no/Pensjon/avtalefesta-pensjon-afp/afp-og-inntekt/

   Inntekt fra privat sektor ved siden av alderspensjon fra oss (fra og med fylte 67 år), vil som regel ikke gi redusert utbetaling fra oss. Les mer her: https://www.spk.no/Pensjon/Alderspensjon/inntekt-og-alderspensjon/

 12. Hei,
  Jeg er 70 år i juli og vil arbeide i full stilling i en statlig bedrift til jeg fyller 70. Bedriften ønsker å ha meg med videre i ytterligere 2 år til i et viktig og stort forskningsprosjekt som jeg leder. Er det mulig å være ansatt i 19.9% stilling uten å bli rammet av samordningsfellen? Jeg har allerede tapt mye fremtidig tjenestepensjon ved at jeg har jobbet til 70 år og lurer på om jeg ved en 19.9% ansettelse vil tape det lille som jeg har igjen av fremtidig tjenestepensjon.

  1. Hei, Kari! Det er ikke mulig å komme med et konkret svar på ditt spørsmål her i Pensjonsbloggens kommentarfelt. Pensjonsopptjening er svært individuelt og det som gjelder for en person, trenger ikke være det som gjelder for noen annen. Men, vi kan ta spørsmålet ditt som et rent eksempel.

   Det er to mulige scenarioer vi kan se for oss:

   • En person sier opp 81 % av stillingen for å ta ut alderspensjon, men fortsetter i 19 % stilling
   • En person sier opp 100 % av stillingen for å ta ut alderspensjon, men gjeninntrer i 19 % stilling

   I begge tilfellene vil alderspensjonen bli redusert og resultatet er mindre gunstig beregning på 19 %-andelen etter at personen slutter igjen. Pensjonistlønn er en mulighet, men den har noen krav i regelverket: det er en forutsetning at slikt engasjement skal gjelde kortvarig (tilfeldig) arbeid, og ikke være oppgaver av fast og varig karakter, og skal heller ikke være en videreføring av tidligere arbeidsforhold.

   Ønsker du et svar som gjelder din situasjon, vil jeg anbefale deg å ta kontakt med vårt kundesenter som kan gi deg mer informasjon om dette som gjelder spesifikt for deg. De kan slå opp din historikk hos oss og fortelle deg hva dine valgmuligheter er, og hva som kan være konsekvensene av valgene.

 13. Hei.
  Jeg er lærer og er nesten 63 år. Har 30 års opptjening. Kan jeg ta ut full alderspensjon og fortsette å arbeide?

  1. Hei! Det kommer an på om inntekten din etter at du er blitt alderspensjonist, kommer fra offentlig eller privat sektor.

   • Offentlig sektor: Inntekt fra en stilling med medlemskap i en offentlig tjenestepensjonsordning vil redusere alderspensjonen du får fra oss.
   • Privat sektor: Hvis du har inntekt fra arbeid i privat sektor, påvirker ikke dette alderspensjonen du får fra oss. Du kan i hovedsak arbeide så mye du vil og fortsatt beholde full alderspensjon fra oss.

   Hvorfor er det en forskjell? Det er fordi at stillinger i offentlig sektor er det som kalles «medlemspliktige», og alle ansatte må etter loven bli medlemmer i en offentlig tjenestepensjonsordning. Med en gang du er meldt inn, kan det få følger for pensjonsutbetalingen den dagen du går av med pensjon igjen. For da må pensjonen beregnes på nytt.

Comments are closed.