Offentlig og privat AFP er ikke det samme

Verdt å vite før du leser. Blogginnlegget er skrevet for en stund siden. Det kan ha skjedd endringer i pensjonsregelverket som ikke omtales her. Finn mer oppdatert info på Pensjonsbloggens forside eller spk.no. God lesing!
Tidligpensjon for sliterne, eller ekstrapensjon med ubegrenset inntekt ved siden av? AFP er ikke AFP. Foto: iStock

Du har sikkert fått med deg debatten om privat AFP den siste tiden. Partene på arbeidsgiversiden ønsker at ordningen «bør få en verdig avgang», mens arbeidstakersiden ønsker at ordningen «skal styrkes».

Debatten vil utvilsomt skape stort engasjement tiden fremover. Men hva er egentlig AFP? Er privat og offentlig det samme?

AFP, eller avtalefestet pensjon, er en pensjonsordning som gir deg mulighet til å gå av med pensjon allerede fra du er 62 år. Dette er omtrent det en eneste offentlig og privat AFP har felles.

Vi skal se nå litt nærmere på forskjellene.

AFP i offentlig sektor

AFP ble etablert i offentlig sektor som en tidligpensjon med tanke på sliterne. De som hadde slitt seg ut gjennom hardt arbeid skulle få muligheter til å forlate arbeidslivet før den ordinære aldersgrensen – og likevel få noe å leve av fram til de nådde pensjonsalderen og fikk rett til ordinær alderspensjon.

Dette prinsippet gjelder fortsatt for SPK-medlemmer. Det betyr at for SPK-medlemmer (statsansatte og lærere) er AFP en erstatning for lønn, ikke et tillegg til lønn.

Offentlig AFP får du altså kun fra du er 62 år til du blir 67. AFP skal dekke den delen av lønna som forsvinner ved at du trapper ned stillingen, og gjelder helt til du går av med ordinær alderspensjon.

Du kan ha arbeidsinntekt ved siden av AFP, men det kan føre til at AFP-en blir redusert hvis du ikke passer på. Inntektsgrensen per i dag er 15 000 kroner.

Det vil si at hvis du tjener 15 000 kroner mer enn hva du oppga som inntekt da du søkte om AFP, blir ytelsen redusert deretter.

Les mer om vilkårene for offentlig AFP fra SPK.

Tidligere var privat AFP lik den offentlige.

AFP i privat sektor

I privat sektor er AFP en ekstrapensjon som kan tas ut fra du fyller 62 år. Tidligere var privat AFP lik den offentlige. Da var ytelsen ment å være midlertidig i perioden 62 til 67 år. Men, i 2011 ble det endret slik at det ble mulig å stå lenger i arbeid.

Det betyr at siden privat AFP ikke er ment som en erstatning for lønn, kan du ta ut AFP så lenge du vil og du kan tjene så mye du vil uten at det får konsekvenser for utbetalingen.

Derimot er det strenge krav for hvem som kan motta AFP. Det stilles blant annet krav til hvor lenge du må jobbe i en bedrift med avtale om AFP, og hvor mye du må tjene før du får lov til å ta den ut.

Mer om vilkårene for AFP i privat sektor.

Kort oppsummert

Det er altså ikke mange likheter mellom AFP-ytelsene i offentlig og privat sektor utover navnet. AFP er ikke AFP.

Forskjellene kan grovt oppsummeres slik:

 
Offentlig sektor
Privat sektor
Tidsperspektiv
Midlertidig
Livsvarig
Alderspensjon fra folketrygden?
Kan ikke ta ut
Må ta ut helt eller delvis
Inntekt ved siden av?
Begrenset
Ubegrenset
Uttakstidspunkt
Fra 62 til og med 66 år
Fra 62 år og senere
Kan ta ut delvis AFP?
Ja
Nei

Vil det komme endringer?

Pensjonsreformen gjorde mange endringer i den private AFPen, og nå er den under evaluering. Du kan lese mer om evaluering av privat AFP på Navs pensjonsblogg.

Til høsten har statsråd Anniken Hauglie signalisert at hun vil begynne å jobbe med en ny offentlig tjenestepensjon og nye samordningsregler. Om det også blir endringer i offentlig AFP er vanskelig å si akkurat nå.

Verdt å vite før du leser. Blogginnlegget er skrevet for en stund siden. Det kan ha skjedd endringer i pensjonsregelverket som ikke omtales her. Finn mer oppdatert info på Pensjonsbloggens forside eller spk.no. God lesing!

9 thoughts on “Offentlig og privat AFP er ikke det samme

   1. Jeg har i dag en pensjon tilsvarende minstepensjon,- på såkalt særaldersgrense, KLP. Ikke full opptjening. Jobbet i Posten på tidlig 70 tall, tok korte og lange vikariater. Har sluttattest, opptjente muligens pensjonspoeng i SPK på dette, men ikke reg. Var også sommervikar i bla Luftfartsverket, nå heter det Avinor, dette var på 80 tallet, ingen pensjonspoeng reg i SPK. Har sluttattest. Reg som inntekt på selvangivelse/årsoppgave, men dette gjelder vel antakelig ikke som dokumentasjon?

    1. Hei! Da må du enten kontakte tidligere arbeidsgivere og få de til å sende en melding til oss, eller du må ta kontakt med oss for å høre hva slags dokumentasjon som trengs. Som oftest holder ikke selvangivelser. Kontakt oss og la oss få høre hva som står i sluttatesten, eller om du har tidligere arbeidskontrakter liggende. Du når oss på: https://www.spk.no/Kontakt-oss/

 1. Det er feil at AFP i privat sektor krever hel eller delvis uttak av alderspensjon fra Folketrygden. Det kreves kun at det søkes samtidig og at det tas ut Folketrygd i 1 mnd. Deretter kan en sette den i 0 og unngå underregulering på 0,75% og utsette levealdersjustering.
  Mvh Øystein Solli

   1. Men som kjent kan Folketrygden når som helst settes tilbake til null og da sitter du igjen med kun privat AFP uten å ta ut folketrygd.

 2. Hei, jeg gikk av i brannvesenet på særaldersgrense ifjor og får AFP (66% av tidligere lønn) Jeg jobber nå i mitt eget registrerte enkeltmannsforetak og sender faktura til de som jeg jobber for. Det jeg har fått beskjed om er at jeg da kan tjene ubegrenset selv om jeg tar ut AFP. Kan du/dere bekrefte at dette stemmer?

  1. Hvis du har tatt ut AFP fra offentlig sektor, kan du ikke tjene så mye du vil, https://www.spk.no/Pensjon/avtalefesta-pensjon-afp/afp-og-inntekt/.

   Dersom det viser seg at den reelle arbeidsinntekta di vil avvike med meir enn 15 000 kroner per år frå den sannsynlege inntekta du har oppgitt, må du gi oss skriftleg beskjed om det. Då reknar vi ut ein ny pensjonsgrad og justerer pensjonsutbetalinga.

   Utrekning av pensjonsgrad:
   Beløpet på 15 000 kroner er eit toleransebeløp for eventuell ny utrekning av pensjonen, og ikkje eit fribeløp. Når den pensjonsgivande inntekta er større enn toleransebeløpet på 15 000 kroner, vert pensjonen redusert i forhold til ei utrekna pensjonsgrad. Den nye pensjonsgraden vert berekna ut frå pensjonsgivande inntekt, inkludert toleransebeløpet på 15 000 kroner.

   Det er annerledes for særalderspensjon. Med særalderspensjon kan du tjene så mye man vil i privat sektor (så du kan fint drive enkeltmannsforetak og leie seg ut), mens pensjonen blir redusert dersom du jobber i offentlig sektor.

   Siden du arbeidet i brannvesenet, vil vi anbefale deg å sjekke ut med KLP (eller din kommunale pensjonskasse) for å høre mer om dette. Det er som regel noen lunde samme regler som gjelder her i SPK som i KLP og de kommunale pensjonskassene.

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.