Husk å fortelle familien om hvilke forsikringer du har gjennom jobben, sier pensjonsrådgiver Beate Engelschiøn

Portrettfoto av Beate Engelschiøn som smiler til kamera
Beate Engelschiøn, pensjonsekspert i Statens pensjonskasse

Beate er rådgiver og kursholder hos oss. Hun forteller at mange som går på kurs ikke er klar over den gode gruppelivsordningen i staten. I lønnsoppgjøret for 2022 har erstatningene økt med over en halv million kroner. Både ektefelle, samboer og barn får utbetalt mer enn før.

Mange vet ikke hvilke forsikringer de har gjennom jobb

Før Beate begynte å jobbe med offentlig tjenestepensjon, var hun rådgiver innen privatøkonomi i NAV. Hun er også en av initiativtakerne til Facebook-gruppa «Moneypenny Norge – Kvinner om aksjer og personlig økonomi», der 42 000 norske kvinner deler tips og råd om privatøkonomi.

– Mange aner rett og slett ikke hvilke forsikringer de har gjennom jobben, sier Beate.

Tidligere undersøkelser viser at nærmere en halv million norske arbeidstakere ikke vet hvor de er forsikret og heller ikke hva forsikringene dekker.

– For å ha god kontroll på økonomien er det viktig at vi bruker tid på å sette oss inn hvilke ordninger vi har gjennom arbeidsgiver, forklarer hun.

Beate anbefaler oss å ta en full gjennomgang av både pensjon og forsikringer sammen med ektefelle eller samboer. Det kan også være lurt å undersøke hva som er inkludert gjennom medlemskap i fagforeninger og organisasjoner.

– Det er nokså vanlig å være dobbeltforsikret og ende opp med å betale for mye, spesielt for innbo- og reiseforsikringer. Vi i Statens pensjonskasse tilbyr ikke akkurat disse forsikringene, men det sier noe om hvor nyttig det er med en gjennomgang i familien, understreker hun.

Høyere gruppelivserstatning etter årets lønnsoppgjør

I årets lønnsoppgjør ble det forhandlet fram høyere gruppelivserstatninger for ektefeller, partner og barn. Gruppelivsordningen i staten gjelder alle yrkesaktive hos arbeidsgivere som er omfattet av hovedtariffavtalen.

Beate forteller at økonomisk trygghet for familien alltid er et aktuelt tema når hun holder kurs for statsansatte rundt omkring i Norge.

– De fleste tenker først og fremst på pensjon når de møter oss. Mange har ikke fått med seg at statsansatte har en veldig gunstig gruppelivsordning som følger med pensjonsinnskuddet. Og i år har altså erstatningene økt en god del, sier hun.

Når Beate oppsummerer det viktigste ved gruppelivsordningen, gjør hun det punktvis – akkurat som når hun holder kurs:

  • Hvis du som er statsansatt dør mens du er i aktiv jobb, får ektefellen, partneren eller samboeren din utbetalt en erstatning på 1,56 million kroner.
  • Hvis dere har barn under 25 år, får barna i tillegg 557 000 kroner hver.
  • Hvis du har barn, men ikke ektefelle eller partner, får hvert av barna dine utbetalt 780 000 kroner.
  • Alle utbetalinger fra gruppelivsordningen i SPK er skattefrie.

De etterlatte trenger ikke gjøre noe for å få erstatning

– En annen fordel med gruppelivsordningen hos oss er at man slipper å søke om erstatning selv, forklarer Beate.

Hun forteller om møter med frustrerte og slitne etterlatte fra tiden som rådgiver i NAV. Det er mye som skal ordnes når noen dør og mange instanser krever at de etterlatte selv søker eller tar kontakt for å følge opp det praktiske.

– Både gruppelivserstatning og etterlattepensjon utbetales automatisk til de etterlatte etter at vi har fått melding om dødsfallet fra Folkeregisteret eller arbeidsgiveren. Så er det i hvert fall én ting mindre å tenke på i en vanskelig situasjon, sier Beate.

Beate Engelschiøn smiler mot kamera. Foto.

«Mange aner rett og slett ikke hvilke forsikringer de har gjennom jobben»

Trygghet også for deltidsansatte og pensjonister

De som jobber deltid i staten eller har midlertid ansettelse og vikariater, er også med i gruppelivsordningen. Det samme gjelder de som mottar lærlinglønn.

I tillegg er uføre som mottar 100 prosent uførepensjon fra oss omfattet av ordningen i to år fra uførepensjonen starter.

– For statsansatte som har gått av med pensjon gjelder en litt annen ordning. Når man ikke er yrkesaktiv lenger, er familien er sikret gjennom etterlattepensjon fra oss, sier Beate.

Hun forklarer at etterlattepensjon er månedlige utbetalinger til gjenlevende ektefelle resten av livet. I tillegg kan barn under 20 år ha rett til månedlig barnepensjon. Denne rettigheten gjelder familien til alle som er medlemmer i Statens pensjonskasse, ikke bare statsansatte.

Snakk med arbeidsgiveren din om forsikring

Til slutt nevner Beate at kursavdelingen ofte får spørsmål fra lærere som lurer på om de er forsikret i Statens pensjonskasse. Og hva svarer hun da?

– Både ja og nei. Undervisnings- og forskningsansatte ved universitet og høgskoler er med i statens gruppelivsordning, mens ansatte i grunnskole og videregående skole er forsikret hos andre leverandører.

Beate avslutter med å minne om det viktigste:

– Spør arbeidsgiveren din om hvilke ordninger dere har, hold deg oppdatert og informer familien din!

Mer informasjon om økonomisk trygghet for etterlatte finner du på spk.no/gruppeliv og spk.no/etterlatte