Gravid? Ingen grunn til pensjonspanikk!

Verdt å vite før du leser. Blogginnlegget er skrevet for en stund siden. Det kan ha skjedd endringer i pensjonsregelverket som ikke omtales her.
Gravid Ingen grunn til pensjonspanikk
Barn gir nok uroer og utfordringar i kvardagen om du ikkje også skal stresse med pensjonen dersom du blir nøydd til å ta permisjon. Permisjonsavtalen i staten sørger for at du får pensjonsopptening som om du stod i jobb.Foto: iStock.

Du får to blå strekar på ein test og blir kjempelykkeleg, helt til alle bekymringane begynner å skylje inn over deg! Kjem barnet til å bli friskt? Treng vi større plass? Og korleis blir det med økonomien vår?

Heldigvis har vi i Noreg ei av dei beste støtteordningane i verda for fødslepermisjon det første året etter barnet er født. Og vi som jobbar i staten har ein ekstra god ordning gjennom permisjonsavtalen.

Permisjonsavtalen = ei mindre bekymring

For mange kan det vere vanskeleg å få barnehageplass akkurat når barnet er eitt år, fordi det er midt i eit semester. Det er ikkje uvanleg at foreldre tek ulønna permisjon i samanheng med barselpermisjonen for å få det til å gå opp med barnehage. Vi som jobbar i staten har ein god støtte i permisjonsavtalen. Den seier nemleg at vi kan ta permisjon utan lønn i opptil fire år, men likevel ha same pensjonsopptening som om vi stod i jobb. Vi får visstnok ikkje lønn i perioden vi er i permisjon, men vi taper altså ikkje pensjonsmessig på å vere heime og passe dei små.

Korrekt rapportering

Det vi skal være obs på er at arbeidsgiveren vår rapporterer riktig til Statens pensjonskasse. Når arbeidsgiver rapporterer lønn, permisjoner osv. til Statens pensjonskasse så brukes det forskjellige koder. Permisjon i henhold til permisjonsavtalen har sin egen kode. Dersom arbeidsgiveren din kun rapporterer at du er ute i permisjon, men ikke i permisjon i henhold til permisjonsavtalen, så vil du ikke få medregnet opptjeningstid mens du er i permisjon.

Ofte rapporteringsfeil

Dette kan vere lurt å forsikre seg om, for her veit vi at det skjer feil. For å få permisjonstida medrekna som pensjonsgivande tenestetid, bør krav eller melding sendast til Statens pensjonskasse innan seks månader etter permisjonen sitt utløp.

Grensa på fire år er total tid du kan vere i ubetalt permisjon med omsorg for barn, uavhengig av kor mange barn du har. Året med barselpermisjon blir ikkje halde utanom og rekna med i dei fire åra.