Pensjonsbloggen

En blogg om pensjon fra Statens pensjonskasse

Lærere jobber lenger

iStock 1150361115
Fafo-rapport: Lærere, adjunkter, lektorer og rektorer står i jobb lenger enn kommunalt ansatte flest. Forventet pensjoneringsalder har også økt siden 2010. Foto: iStock

Forskningsstiftelsen Fafo har utarbeidet en rapport om pedagogisk personale over 55 år på vegne av Senter for seniorpolitikk. Den viser at lærere alt i alt trives med jobben sin, at eldre lærere trives faktisk i enda større grad enn yngre lærere og at lærere jobber l…

Les mer

Pensjonsmyte 5: «Jeg får full opptjening når jeg har vært medlem i SPK i 30 år»

Myte 5 1963 eller etter Full opptjening

Pensjonsmytene du som er født i 1963 eller senere kanskje tror på. Den siste myta går ut på at mange av de født i 1963 eller etter tror at 30 år som medlem hos oss, gir dem full opptjening.

I 2020 kom det nye pensjonsregler for offentlig ansatte født i 1963 eller etter. De nye reglene betyr at det er en ny måte å tjene opp til aldersp…

Les mer