Inntekt ved siden av alderspensjon

Inntekt ved siden av pensjon
For noen kan det være en bittersøt opplevelse når livets fase endrer seg. Frykt ikke. Du kan jobbe litt ved siden av pensjon. Foto: iStock

Hver dag får vi på kundesenteret mange henvendelser via e-post, chat og telefon. Noen spørsmål går igjen fra gang til gang. Spesielt er det mange som ønsker å kunne jobbe litt ved siden av pensjonisttilværelsen, og lurer på om det er mulig samtidig som de mottar alderspensjon fra oss.

Her forleden kom det inn en e-post fra «Guri»:

Hei, jeg vil pensjonere meg fra juli i år.

Ønsker å fortsatt ha mulighet til å jobbe litt ved siden av, for jeg synes det blir litt hardt å slutte helt med å gjøre det jeg har gjort nesten hele livet og er glad i.

Hvordan er reglene for eventuell inntekt ved siden av pensjon?

Mange vi snakker med sier at de gleder seg til å bli pensjonist, men samtidig er det en bittersøt følelse å ikke jobbe mer. Det er forståelig. Du har vært yrkesaktiv i mange, mange år og jobben har vært en stor del av livet.

Frykt ikke, Guri. Du har muligheten til å jobbe litt. Men, det er noen ting du må være oppmerksom på.

Jobbe ved siden av?

Guri kan gå av med delvis alderspensjon fra oss – og fortsette å jobbe deltid. Dersom hun ønsker å gå av med hel pensjon, og fortsette å jobbe, blir pensjonen redusert dersom hun fortsetter å jobbe i en stilling med rett til medlemskap i en offentlig tjenestepensjonsordning.

Jobber hun i privat sektor uten å være medlem av offentlig tjenestepensjonsordning, kan hun motta lønn i tillegg til pensjon uten at pensjonen blir redusert.

Alderspensjonister kan inngå avtale med arbeidsgiver om arbeid i staten eller skoleverket etter gitte vilkår og pensjonistlønn. Hvis Guri får pensjonistlønn, beholder hun som hovedregel pensjonen fra oss uten reduksjon.

Det er viktig at Guri gir beskjed om alle endringer i arbeidsinntekt.

Meld fra om inntekt!

Det er viktig at Guri gir beskjed til Statens pensjonskasse om alle endringer i arbeidsinntekt. Hun må være spesielt oppmerksom på at det ikke er tilstrekkelig kun å gi beskjed til NAV.

Hvis Guri får utbetalt for mye pensjon fordi hun ikke har overholdt denne opplysningsplikten, har SPK plikt til å kreve pengene tilbakebetalt. Det samme gjelder hvis Guri burde ha forstått at pensjonen ble utbetalt med for høyt beløp.

Statens pensjonskasse og folketrygden har ulike regler for hvordan arbeidsinntekt påvirker pensjonen.

Lykke til, Guri!

Guri takket for svar og hadde fått noe å tenke på når hun skulle til å planlegge pensjonstilværelsen fra høsten.

Lyst til å vite mer?

18 thoughts on “Inntekt ved siden av alderspensjon

 1. Jeg er pensjonert fra Forsvaret i en alder av 58 år, og har full opptjening basert på lønn ca kr 580 000. Jeg har søkt jobb i offentlig sektor med tilknytning til SPK. På nettsiden deres er det forklart at en kan jobbe i tillegg med redusert utbetaling fra SPK. Men er det mulig å stoppe utbetalingen fra SPK i periodene jeg jobber, og hva er i så fall konekvensen? Vil jeg få godskrevet tidligere pensjon, og høyere utbetaling som følge av samlet lengre tid yrkesaktiv (f.eks til fylte 65 år) og litt høyere lønn ca kr 620000?
  Hva anbefales å gjøre for meg?
  Mvh Roy E Skogstad

  1. Når man har gått av med pensjon fra medlemsspliktig stilling i SPK, kan man jobbe i privat sektor og tjene så mye man vil uten at pensjonen fra SPK reduseres. Derimot vil pensjonen fra SPK reduseres i henhold til hvor mye man tjener sett opp i mot pensjonsgrunnlaget dersom man jobber i offentlig sektor. For eksempel kan vi si at pensjonsgrunnlaget var 500 000 kr da man gikk av med pensjon. Hvis man deretter tar seg en jobb og tjener 400 000 kr i en offentlig stilling, vil man tjene 80% av pensjonsgrunnlaget sitt og da utbetales kun 20% av pensjonen. Du vil ikke få «stoppet» eller «spart opp» pensjon fordi du ikke får full utbetaling. Man har også mulighet til å jobbe i offentlig sektor på såkalt pensjonistlønn under gitte vilkår og med en lønn på 196 kr/t uten at denne lønnen reduserer pensjonen.

   I og med at du allerede har gått av med særalderspensjon etter 85 årsregelen, kan du jobbe i offentlig sektor med høyere aldersgrense en tid og så fratre med særalderspensjon igjen før 67 år, for eksempel ved 65 år som du skisserer. Da får du særalderspensjon utregnet etter det opprinnelige pensjonsgrunnlaget som lå til grunn for særalderspensjonen, men oppregulert frem til fratredelsestidspunktet. Dersom lønnsgrunnlaget i den nye stillingen er høyere enn i pensjonsgrunnlaget i den gamle, vil pensjonen fra SPK fra 67 år av bli beregnet ut i fra den nye lønnen, slik at fra 67 år vil du få en høyere pensjon.

   I sum vil du altså få mindre særalderspensjon i perioden frem til 67 år fordi du heller velger lønn dersom du velger å jobbe i det offentlige, men lommeboka di og kanskje også trivselen vil ha det bedre med å jobbe i den nye offentlige jobben. Dersom du ønsker å fratre fra den nye jobben før 67 år, kan du igjen bli særalderspensjonist frem til 67 år.

   Mvh
   Sissel

 2. Hei. Hvordan blir det om man tar ut AFP fra 62 år med 38 års opptjening i spk, og jobber videre i egen enkeltmannsforetak som man har hatt like lenge. Gir dette avkortning på AFP pensjonen ?

 3. Jeg har i 25 år hatt et enkeltpersonforetak i tillegg til full jobb i offentlig sektor. Får jeg noe igjen for de pensjonspoengene jeg har tjent opp som selvstendig næringsdrivende? Har tenkt å gå av med full alderspensjon når jeg er 67 , men fortsette å jobbe privat.

   1. Alle inntekter er meldt inn, og jeg har betalt pensjonsavgift av dem. Satsen her er jo høyere enn for lønnsinntekt. Det jeg egentlig lurer på er om jeg da får mer enn de 66% jeg er garantert i forhold til jobben jeg har i det offentlige. Kommer det en ekstra ensjon fra den private virksomheten på toppen av den offentlige, eller er det noen form for samordning her?

 4. Hei!!Lurte bare på om det er riktig å måtte slutte som Tilsynsvakt på en skole nå når jeg har fylt 70år,Her mener jeg at en kan vel holde på noen år lenger for eksempel.72 så lenge en er ved god helse?

 5. Hei. Jeg er 67 år, jobber 100% i offentlig sektor, men har også noen inntekter fra enmannsforetak. Det dreier seg om royalty-inntekt fra bøker og noen konsulenttjenester. Når jeg går av med pensjon, vil jeg fortsatt kunne motta næringsinntekt, eller vil pensjonen bli avkortet?

 6. Spørsmål som over. Jeg er 67 år og går av med pensjon. Vil eventuelle inntekter fra mitt eget enkeltmannsforetak påvirke pensjonen?

  1. Hei, Hugo! Hvis du har inntekt fra arbeid i privat sektor, påvirker ikke dette alderspensjonen fra Statens pensjonskasse. Du kan i hovedsak arbeide så mye du vil og fortsatt beholde full alderspensjon fra oss. Når vi snakker om privat sektor, mener vi arbeidsgivere som ikke har offentlig tjenestepensjonsordning (og det har jo du ikke via ditt enkeltpersonforetak).

   1. Og dette gjelder også om jeg har statlig pensjonsordning? Er i dag lærer. Blir oppgitt så mye forskjellig..

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.