Pensjonsmyte 3: «Det er to-prosenten av lønna som pensjonssparinga mi»

Verdt å vite før du leser. Blogginnlegget er skrevet for en stund siden. Det kan ha skjedd endringer i pensjonsregelverket som ikke omtales her.
iStock 1272977968
Foto: iStock

Det finnes mange myter om pensjon. Noen av dem stemmer ikke for deg som er født etter 1962. Mange tror for eksempel at det er to-prosenten som trekkes av lønna som blir alderspensjon.

Svar:

Er det to-prosenten som blir alderspensjonen din?

  • Nei. To-prosenten som trekkes fra lønna di er bare en liten del av det som dekker din del av AFP, alderspensjon, uførepensjon og etterlattepensjon.
  • Arbeidsgiveren din betaler i tillegg inn en større andel for pensjonsrettighetene dine hos oss.
  • Pensjonsordningen din inneholder mer enn bare alderspensjon. Du kan ha rett til støtte hvis du blir syk og økonomisk støtte som sikrer familien din.

I 2020 kom det nye pensjonsregler for offentlig ansatte født etter 1962. De nye reglene betyr at vi tjener opp til alderspensjon på en nye måte, og at offentlig tjenestepensjon er ganske annerledes enn før. For de som er født etter 1962, vel å merke.

Mer om pensjonsopptjening i offentlig sektor:

Mange forveksler offentlig tjenestepensjon med innskuddspensjon i privat sektor. I en innskuddspensjon settes det av minst to prosent av lønna til alderspensjon som utbetales i en avgrenset periode, som regel fra 62 år til 77 år.

Offentlig tjenestepensjon er mye mer enn livsvarig alderspensjon. Når du blir medlem hos oss får du i tillegg uførepensjon og etterlattepensjon. Det sikrer deg hvis du skulle bli syk eller skadet så du ikke kan jobbe så mye som før. Medlemskapet sikrer også at dine etterlatte kan få økonomisk støtte dersom du skulle dø fra dem. Er du statsansatt, har du i tillegg yrkesskadeforsikringa og gruppelivsordninga di hos oss.

Arbeidsgiveren betaler inn en premie til som dekker rettighetene du og familien din har gjennom medlemskapet. Premien fra arbeidsgiver er på rundt 13 prosent av lønna di, og du bidrar med det lovpålagte beløpet på to prosent. Dette trekkes av lønna di. Det vil si at du betaler to prosent for noe som egentlig koster 15 prosent.

Hvis du selv skulle ha kjøpt tilsvarende forsikringer og dekninger for alders-, uføre- og etterlattepensjon, ville dette trolig ha kostet deg mer enn 15 prosent av lønna. Heldigvis tilbyr arbeidsgiveren din en kollektiv offentlig tjenestepensjonsordning som gir deg god økonomisk trygghet.

På spk.no kan du lese mer om hvordan du tjener opp til alderspensjon. Bruk pensjonskalkulatoren vår for å se når du kan gå av med alderspensjon og hvor mye du kan forvente å få utbetalt: