Pensjonsmyte 3: «Det er to-prosenten jeg betaler inn som blir alderspensjonen min»

Myte 3 1963 eller etter to prosenten blir ikke alderspensjonen

Pensjonsmytene du som er født i 1963 eller senere kanskje tror på. Mange tror det er to-prosenten de betaler inn av lønn som blir alderspensjonen den dagen de går av.

I 2020 kom det nye pensjonsregler for offentlig ansatte født i 1963 eller etter. De nye reglene betyr at det er en ny måte å tjene opp til alderspensjon for disse årskullene, og at offentlig tjenestepensjon er ganske annerledes enn før.

Vi har flere ganger lagt merke til at det er noen «myter» om tjenestepensjon som går igjen blant de født i 1963 eller etter. Derfor går vi gjennom de fem vanligste pensjonsmytene for å finne ut om de stemmer eller ikke.

Er det to-prosenten som blir alderspensjonen din?

Svar:

  • Nei. To-prosenten som trekkes fra lønna di er kun et lite bidrag av det som skal dekke din del av AFP, alderspensjon, uførepensjon og etterlattepensjon
  • Det er arbeidsgiveren din som dekker størsteparten av alle pensjonsrettighetene dine hos oss.
  • Hvis pensjonsinnbetalingen bare var to prosent av lønna, ville det blitt en svært mager pensjonstid – for deg og dine etterlatte.

Utdypende informasjon:

Mange forveksler offentlig tjenestepensjon med innskuddspensjonen i privat sektor. I en innskuddspensjon settes det av minst to prosent av lønna, som gir en tidsavgrensa alderspensjon fra 62 år til 77 år.

Offentlig tjenestepensjon er mye mer enn livsvarig alderspensjon. Når du blir medlem hos oss får du i tillegg dekninger som uførepensjon og etterlattepensjon. Det sikrer deg hvis du skulle bli syk eller skadet så du ikke kan jobbe så mye som før. Medlemskapet sikrer også at dine etterlatte kan få økonomisk støtte dersom du skulle dø fra dem.

Arbeidsgiveren betaler inn en premie til oss som skal dekke alle rettighetene du og familien din har gjennom medlemskapet. Premien er på rundt 13 prosent av lønna di, og du er med på å dekke det lovpålagte beløp på to prosent. Det vil si at du betaler to prosent for noe som egentlig koster 15 prosent.

Hvis du skulle ha kjøpt inn tilsvarende ordninger for alders-, uføre- og etterlattepensjon som privatperson, ville det trolig koste deg mer enn 15 prosent. Heldigvis er det arbeidsgiveren din som tilbyr deg en kollektiv offentlig tjenestepensjonsordning som gir god økonomisk trygghet.

På spk.no kan du lese mer om hvordan du tjener opp til alderspensjon. Bruk pensjonskalkulatoren vår for å se når du kan gå av med alderspensjon og hvor mye du kan forvente å få utbetalt:

Les mer