Hvem betaler egentlig pensjonen din?

Illustrasjonsbilde av kvinne som holder fram sparegris
I offentlig sektor putter både du og arbeidsgiveren din penger på sparegrisen. Foto: Eskild Fors/CC.

Er du medlem i Statens pensjonskasse, vet du sannsynligvis at du betaler to prosent av årslønnen din i medlemsinnskudd. Men visste du at dette bare dekker en liten del av det pensjonsordningen din egentlig er verdt, og at det er arbeidsgiveren din som betaler for resten?

Det visste ikke jeg da jeg ble medlem første gang

Først en liten orientering om det pensjonsordningen dekker. Vi i SPK pleier å si at vi tilbyr «trygghet i alle livets faser». Det høres kanskje litt svulstig ut, men det er faktisk sant:

Som medlem i SPK, eller i en annen offentlig tjenestepensjonsordning, er du selvsagt sikret alderspensjon. Du kan også ha mulighet til å gå av med AFP fra du er 62 år. I tillegg er du forsikret: Dersom du blir syk og ikke kan jobbe, har du rett til uførepensjon. Skulle du dø, vil ektefellen din og barna dine ha rett til etterlattepensjon.

To prosent av din lønn er ikke nok til å dekke dette, og arbeidsgiveren din betaler derfor en vesentlig større pensjonspremie enn du gjør, for å sikre fremtiden din.

Hvor mye betaler arbeidsgiveren?

Premien arbeidsgiver betaler består av to deler. I motsetning til alderspensjonen, som både du og vi kan planlegge for, kan du ikke planlegge om du blir ufør, eller når du dør. Pensjonspremien må derfor dekke både den delen du kan planlegge – sparepremie – og den delen vi ikke kan planlegge – risikopremie. Det kalles risikopremie fordi det er en risiko vi forsikrer, akkurat som du forsikrer huset ditt.

Mens du som arbeidstaker betaler to prosent av lønnen din, kan premien arbeidsgiver betaler variere fra 10 til over 20 prosent.

Vi i SPK pleier å si at vi tilbyr «trygghet i alle livets faser».

Hvem betaler hvis du blir ufør?

Hvis du blir helt ufør, betaler du ikke medlemsinnskudd, og arbeidsgiveren din betaler ikke premie. Men fordi risikopremien arbeidsgiveren betalte inn for deg før du ble ufør inneholder en forsikring, vil sparingen til din alderspensjon fortsette helt frem til du er 67 år. Og ektefelle og barn vil fortsatt være sikret etterlattepensjon.

Hvis du blir delvis ufør, betaler du medlemsinnskudd og arbeidsgiveren din premie for «den friske delen».

Hva skjer hvis du får høyere lønn?

Du betaler to prosent av den nye lønnen, og arbeidsgiveren betaler premie basert på den nye lønnen. I tillegg får arbeidsgiveren din en ekstraregning for de årene du allerede har opptjent pensjon.

Hvorfor det? Jo, fordi vår pensjonsordning er sluttlønnsbasert. Høyere lønn vil gi høyere utbetalinger til deg, men det har vi ikke tatt høyde for når vi har beregnet premie i årene før lønnsforhøyelsen. Det betyr at det som er betalt inn i «sparegrisen din» ikke er nok til å dekke dine fremtidige pensjonsutbetalinger, basert på den nye lønnen.

Dersom du har kort tid igjen til pensjonsalder, vil den tilbakevirkende kraften bli stor – og regningen til arbeidsgiveren din kan bli høy.

Del dette:

5 thoughts on “Hvem betaler egentlig pensjonen din?

  1. Feil fra ende til annen! Uføre betaler inn sykedel av skatten så den kan ikke medregnes pensjon! Ellers må vi ta med den totale skatten vi betaler gjennom hele livet inkludert moms og avgifter til staten! Man vil da oppdage at 60-70 % av inntektene går rett inn i statskassa! Trekker man i fra utgifter til egne barn (skole og helse) sykdom man har hatt i løpet av livet osv! Husk egenandel til lege! Alt i alt får de som har arbeidet i 40år eller mer kun 30-40% tilbake av det vi betaler inn om vi blir 100 år gamle! Husk også at om man kommer på sykehjem eller gamlehjem betaler man selv med sin pensjon oppholdet! I tilegg betaler vi skatt (for annen gang) på pensjonen vi selv har betalt inn!

    1. Hei Erik Solberg. Det er bra du er engasjert i pensjon. Trygdeavgiften du referer til som betales via skatteseddelen, bidrar til å finansiere Folketrygden. Folketrygden i Norge har alle som bor i Norge rettigheter i, uansett om man er ansatt i privat eller offentlig sektor – for så vidt også dersom man ikke jobber i det hele tatt. Statens Pensjonskasse er en tjenestepensjonsleverandør for statlig ansatte. Medlemskapet i SPK er et spleiselag mellom medlemmet og arbeidsgiver, der arbeidsgiver betaler størsteparten av premien hvert år. En vanlig kostnad for medlemskapet i SPK kan ligge rundt 12-15 prosent. Medlemmet blir kun trukket 2 prosent av lønnen og arbeidsgiver betaler resten. For dette får man god pensjon, mulighet til afp, uførepensjon om man blir syk, etterlattepensjon til medlemmets etterlatte, fortsatt opptjening selv om man er ute i permisjon og rimelig boliglån m.m. Dette mener vi er et solid sikkerhetsnett for medlemmene, og noe man ville måtte betalt vesentlig mer enn 2 prosent for om man skulle kjøpt forsikringene i privat sektor.

      1. Statsansatte betaler også 2% av lønnen i alle år man arbeider, mens full opptjening i SPK er 30 år.

  2. Betaler alle arbeidsgivere i Staten faktisk pensjonspremie for all fremtidig alderspensjon, som altså legges til side for senere å sikre fremtidens pensjonsutbetalinger?

    1. Fra 1. januar 2017 betaler alle arbeidsgivere i staten en faktisk pensjonspremie til Statens pensjonskasse, med noen få unntak. Statens pensjonskasse er ikke fondert, men pensjonspremien for alle ytelsene beregnes etter de samme premietariffene som bransjen ellers. Staten er garantist for at alle pensjonsberettigede medlemmer får utbetalt den pensjonen de har rett på.

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.