Hvem betaler egentlig pensjonen din?

Verdt å vite før du leser. Blogginnlegget er skrevet for en stund siden. Det kan ha skjedd endringer i pensjonsregelverket som ikke omtales her.
Hvem betaler egentlig pensjonen din
I offentlig sektor putter både du og arbeidsgiveren din penger på sparegrisen. Foto: Eskild Fors/CC.

Er du medlem i Statens pensjonskasse, vet du sannsynligvis at du betaler to prosent av årslønnen din i medlemsinnskudd. Men visste du at dette bare dekker en liten del av det pensjonsordningen din egentlig er verdt, og at det er arbeidsgiveren din som betaler for resten?

Det visste ikke jeg da jeg ble medlem første gang

Først en liten orientering om det pensjonsordningen dekker. Vi i SPK pleier å si at vi tilbyr «trygghet i alle livets faser». Det høres kanskje litt svulstig ut, men det er faktisk sant:

Som medlem i SPK, eller i en annen offentlig tjenestepensjonsordning, er du selvsagt sikret alderspensjon. Du kan også ha mulighet til å gå av med AFP fra du er 62 år. I tillegg er du forsikret: Dersom du blir syk og ikke kan jobbe, har du rett til uførepensjon. Skulle du dø, vil ektefellen din og barna dine ha rett til etterlattepensjon.

To prosent av din lønn er ikke nok til å dekke dette, og arbeidsgiveren din betaler derfor en vesentlig større pensjonspremie enn du gjør, for å sikre fremtiden din.

Hvor mye betaler arbeidsgiveren?

Premien arbeidsgiver betaler består av to deler. I motsetning til alderspensjonen, som både du og vi kan planlegge for, kan du ikke planlegge om du blir ufør, eller når du dør. Pensjonspremien må derfor dekke både den delen du kan planlegge – sparepremie – og den delen vi ikke kan planlegge – risikopremie. Det kalles risikopremie fordi det er en risiko vi forsikrer, akkurat som du forsikrer huset ditt.

Mens du som arbeidstaker betaler to prosent av lønnen din, kan premien arbeidsgiver betaler variere fra 10 til over 20 prosent.

Vi i SPK pleier å si at vi tilbyr «trygghet i alle livets faser».

Hvem betaler hvis du blir ufør?

Hvis du blir helt ufør, betaler du ikke medlemsinnskudd, og arbeidsgiveren din betaler ikke premie. Men fordi risikopremien arbeidsgiveren betalte inn for deg før du ble ufør inneholder en forsikring, vil sparingen til din alderspensjon fortsette helt frem til du er 67 år. Og ektefelle og barn vil fortsatt være sikret etterlattepensjon.

Hvis du blir delvis ufør, betaler du medlemsinnskudd og arbeidsgiveren din premie for «den friske delen».

Hva skjer hvis du får høyere lønn?

Du betaler to prosent av den nye lønnen, og arbeidsgiveren betaler premie basert på den nye lønnen. I tillegg får arbeidsgiveren din en ekstraregning for de årene du allerede har opptjent pensjon.

Hvorfor det? Jo, fordi vår pensjonsordning er sluttlønnsbasert. Høyere lønn vil gi høyere utbetalinger til deg, men det har vi ikke tatt høyde for når vi har beregnet premie i årene før lønnsforhøyelsen. Det betyr at det som er betalt inn i «sparegrisen din» ikke er nok til å dekke dine fremtidige pensjonsutbetalinger, basert på den nye lønnen.

Dersom du har kort tid igjen til pensjonsalder, vil den tilbakevirkende kraften bli stor – og regningen til arbeidsgiveren din kan bli høy.