Pensjonsmyte 3: «Det er to-prosenten av lønna som pensjonssparinga mi»

Pensjonsmytene du som er født etter 1962 kanskje tror på. Mange tror det er to-prosenten de betaler inn av lønna som blir alderspensjonen den dagen de går av.