Pensjonsbloggen tek sommarferie

Sjølv om det er sommar (og venteleg godt vêr), kan det vere greitt å ha eit auge på hausten og halde seg oppdatert på pensjonsfaget. Foto: iStock

Pensjonsbloggen tek sommarferie til 15.8, og vi forlèt deg med ei kjapp oppsummering av kva som har skjedd så langt i denne spennande pensjonsvåren – og kor du kan finne meir informasjon du kan lese i sommar.

Det er to viktige hendingar som har prega våren: ny offentleg tenestepensjon og nye samordningsreglar. Ei av hendingane er ei av dei største endringane i den offentlege tenestepensjonen si historie – og ikkje minst SPK si hundreårige historie.

Ny offentleg tenestepensjon

Den tredje mars blei partane i arbeidslivet einige om ein ny offentleg tenestepensjon, og er ein avtale om vil bety store endringar for pensjonsoppteninga til rundt 800 000 tilsette i offentleg sektor. Avtalen partane blei einige om handlar om ny alderspensjon og nytt AFP.

Alle arbeidstakarorganisasjonane har stilt seg bak avtalen, og no skal den – venteleg i løpet av hausten – på høyring før den blir send til Stortinget.

Vi har mykje informasjon om ny offentleg tenestepensjon her på Pensjonsbloggen, og på spk.no:

Nye samordningsregler

Mange har sikkert fått med seg at nokre årskull ikkje har hatt moglegheita til å få utrekna alderspensjonen. Det var fordi vi mangla reglar som seier korleis ytinga vår skal samordnast med folketrygda.

På hausten i 2017 blei forslag til nye reglar for nytt samordningsregelverk sende på høyring. Det gjeld alle født 1954 eller etter. Nå i vår blei regelverket lagt fram og vedteke i Stortinget.
Same som for ny offentleg tenestepensjon, har vi mykje informasjon på spk.no og Pensjonsbloggen:

Kva er samordning? Videoen under gir deg ei kjapp innføring i kva det er, og kvifor det blei innført:

Pensjonshausten kjem

Pensjonsbloggen tek altså sommarferie, men kjem tilbake 15.8. Vi skal hjelpe deg gjennom pensjonsjungelen ved å fortsetje å gi deg gode og lettfattelege blogginnlegg om ny offentleg tenestepensjon og samordningsregelverket. Vi skal sjølvsagt også gi deg annan informasjon om pensjon som kan vere relevant.

God sommar og god lesing!

Del dette:

Velkommen til Pensjons­bloggen!

Pensjon er lønnen du skal leve av en dag, og lønn er viktig for de fleste av oss. Valg du tar allerede tidlig i karrieren, er med på å avgjøre hva du får å leve av den dagen du pensjonerer deg. Likevel er det mange av oss som ikke vil – eller orker – å forholde seg til pensjon: Det er for komplisert å skille de ulike ordningene og valgmulighetene fra hverandre.

Er du en av dem?

Illustrasjonsbilde av to kvinner som snakker sammen.
Gjennom bloggen ønsker vi å gjøre pensjon så begripelig som mulig. Foto: Erik Norrud.

Denne bloggen er vårt forsøk på å gjøre informasjon om pensjon enda litt mer begripelig. Jeg kan ikke love at alt blir lekende lett å forstå hvis du følger bloggen vår. Men jeg kan love at vi skal gjøre vårt aller beste for å forklare regler, ord og begreper så tydelig vi bare kan – i en litt mer uformell form enn den vi kan bruke på nettsider og i brev.

Vi gjør det først og fremst fordi det ligger i samfunnsansvaret vårt å drive folkeopplysning om pensjon generelt og tjenestepensjon spesielt. Vi ønsker å bidra til at alle våre medlemmer kan nok om pensjonsordningen sin til å ta kvalifiserte valg om egen pensjonsfremtid.

Vi har også lyst til å finne ut om det faktisk er mulig å skrive om pensjon på en måte som gjør at du som leser av og til trekker litt på smilebåndet.

I bloggen vil du derfor finne en blanding av faglige innlegg om pensjon og regelverk, og uformelle skråblikk mer indirekte knyttet til pensjon og pensjonisttilværelse. Kanskje benytter vi også anledningen til å kommentere det andre skriver om pensjon i medier eller i andre kanaler.

Det er opp til deg som leser å avgjøre om vi lykkes med å ambisjonene. Bruk gjerne kommentarfeltet hvis du har innspill, eller kommentarer til oss. Du kan også sende e-post til oss: pensjonsbloggen@spk.no

Del dette: