Ord og uttrykk du burde kunne om pensjon (eller vite kvar du kan finne ut av kva dei betyr)

«Hm. Oppsett pensjon …?» Vi ønskjer å gjere pensjonen din enklare å forstå. Ord og uttrykk om pensjon på spk.no er eit godt verktøy for deg som lurar. Foto: iStock.

Alleårsregelen. Individuell garanti. Forholds- og delingstal. Oppsett pensjon. Kva betyr alle orda folk brukar når dei snakkar om pensjon?

Du har sikkert sett nokre av orda frå før. Titt og ofte dukkar dei opp i mediet når pensjon er temaet. Det er ikkje alltid lett å vite kva orda betyr, for det er ikkje ofte vi «vanlege folk» bruker dei. I alle fall ikkje dagleg. Kanskje knapt nokre gonger før vi ser dei på trykk eller på skjermen.

Kvar finn eg ut kva orda betyr?

Du kan sjølvsagt google orda og skanne gjennom søkjeresultatet til du finn ein kjelde du stolar på. Eller du kan bruke ordlista vår på spk.no. Den heiter «Ord og uttrykk om pensjon», og der finn du alle relevante ord sorterte alfabetisk.

Kva er og kva betyr «minstegrense»? Då går du inn på spk.no/ord-og-uttrykk-om-pensjon, trykkjer på M i tabellen til venstre. Då blir du sendt automatisk til rett stad. Lurer du på kva «toleransesum» betyr og er? Ja, då går du inn på same nettside og trykkjer på T i tabellen til venstre. Det er veldig lett.

Det er enkelt å navigere i ordlista på spk.no. Alle orda er sorterte alfabetisk. Foto: spk.no

Vi freistar å hjelpe deg lære meir om pensjonen din

Ordlista er der for at du, som medlem (eller berre interessert i pensjon), skal ha enkelt høve til forståeleg informasjon. Den treng du når du skal gjere vala dine om pensjonen din, anten det er lenge til eller det er ganske snart.

Det blir veldig viktig framover, spesielt sidan ny offentleg tenestepensjon er på veg og det er nokre nye ord og uttrykk du må vite om. Som vi har skrive tidlegare, blir det opp mot fire forskjellige regelverk som gjeld (for einskilde årskull). Dess meir kunnskap du har, dess betre rusta er du til å ta gode val.

Vi lover å oppdatere lista jamt og trutt slik at du kan setje deg inn i omgrepa, og finne ut kva det kan bety for deg.

Del dette:

Enda flere digitale brev

Med digital postkasse blir det enklere og sikrere for deg å ta vare på brevene fra det offentlige. Foto: iStock

Alle med digital postkasse får nå flere brev sendt til digital postkasse i stedet for vanlig post. Hva betyr det for deg?

Det offentlige skal, som alle andre, forsøke å spare utgifter og samtidig være mest mulig miljøvennlig. Digitale brev er derfor en god løsning som er effektive for oss, bedre for naturen og enkelt for deg som medlem.

Hva slags brev sender vi nå digitalt? Det er et brev vi sender de som starter pensjonsutbetaling (eller har en endring i pensjonsutbetalingen). Brevet er et vedtak om utbetaling av pensjon fra oss.

Tidligere het det «Utbetaling av pensjon», nå heter det: «Vedtak om utbetaling av pensjon» (NB: uførepensjonister får et eget vedtak i tillegg). Brevet sendes ut ved oppstart av pensjon samt ved alle endringer i utbetaling over en viss sum. Unntaket er ved faste reguleringer, eksempelvis årlige reguleringer.

Enklere brev, enklere lagring

Før opplevde noen at vedtaksbrevet var vanskelig å forstå. Derfor er vårt mål nå å gi deg en kort og grei oversikt over ytelsene du får fra oss. Nå finner du det du trenger å vite i enkle kulepunkter, og med en enda mer forklarende tekst.

Ønsker du derimot mer informasjon og se en detaljert utregning, er dette tilgjengelig på Min side på spk.no. Det handler om å gi den informasjonen du faktisk trenger, ikke all informasjonen du kanskje trenger.

Med digital postkasse blir det enklere og sikrere for deg å ta vare på brevene fra det offentlige. Det betyr at du slipper å ta vare på disse viktige papirene i en skuff, i en boks på skapet på gangen, i en dokumentmappe i kjelleren/på loftet, eller et eller annet sted i bokhylla.

Må ikke forveksles med «slippen»

Den månedlige utbetalingsmeldingen, som ofte kalles «slippen», er det NAV som sender ut. Det er her du ser blant annet ytelsene fra både folketrygden og SPK.

NAV sender «slippen» via din digitale postkasse – den samme som vi, og store deler av det offentlige, bruker.

Har du ikke digital postkasse?
Alle som ikke har digital postkasse, som også kalles sikker digital post, vil få brevet på papir i postkassen som vanlig. Gjelder også de som har reservert seg mot digital post.

Ønsker du digital postkasse? Les mer om dette på norge.no.

Del dette: