«Hva skjer hvis jeg dør fra barna?»

Hva skjer hvis jeg dør fra barna
Trygghet i alle livets faser: Barnepensjon dekker barna dine hvis noe skulle skje med deg.

Dessverre er livet fullt av hendelser vi ikke har kontroll over: sykdom, skader, og – verst av alt – døden. Ingen liker å tenke på det, men det er et faktum at folk dør – også småbarnsforeldre.

Ser vi bort fra smerten, er det også økonomiske bekymringer knyttet til døden. «Hva skjer hvis jeg dør fra barna?». Når familien mister en viktig inntekt kan det få store konsekvenser.

Som medlem i Statens pensjonskasse har du en viktig sikring: etterlattepensjon. Den gir trygghet både til ektefelle, partner og til barna dine. Nå skal vi kun se på barnas rettigheter.

Hvem har rett til barnepensjon?

Barn under 20 år har rett til barnepensjon fra et medlem, en SPK-pensjonist eller noen som har jobbet tidligere i staten i minst tre år. Opptjening i andre offentlige tjenestepensjonsordninger teller også, eksempelvis KLP.

Om så galt skal skje at begge foreldrene dør, har barn rett til barnepensjon fra begge. Forutsatt at begge foreldrene var medlemmer i Statens pensjonskasse.

  • Døde den ene før barnet ble født? Var personen medlem har det ufødte barnet rett til barnepensjon.
  • Hva med «mine og dine barn»? Barnepensjon til stebarn bli vurdert fra sak til sak, og en av de avgjørende faktorene er om det avdøde medlemmet forsørget barnet i stor grad. Har samboeren din barn med noen andre, vil ikke de dekkes av din barnepensjon.
  • Hva med adoptivbarn? Ordningen dekker adoptivbarn så lenge de adopteres før medlemmets dødsfall.

Som medlem har du en viktig sikring: etterlattepensjon.

Hva må de etterlatte gjøre?

Du trenger ikke gjøre noe. Vi mottar automatisk melding om dødsfallet fra arbeidsgiver eller NAV. Hva om avdøde tidligere jobbet i staten? I dag er det vanlig å skifte jobb i ny og ne. Var avdøde medlem av andre offentlige tjenestepensjonsordninger, eller tidligere jobbet i staten men nå jobber et annet sted med andre pensjonsordninger, tar vi en regelmessig sjekk opp mot folkeregisteret. Det kan i disse tilfellene være lurt å ta kontakt med oss for å høre hva dere skal gjøre.

Hva får barna?

Så kommer det store spørsmålet, og kanskje det som mange ser på som viktigst: hvordan beregnes barnepensjonen?

Det vil variere fra tilfelle til tilfelle ut fra avdødes opptjeningstid hos oss. Hvert barns pensjon utgjør 15 prosent av avdødes pensjonsgrunnlag ved dødsfallet. Barnepensjonen utbetales månedlig helt til utløpet av måneden barna fyller 20 år.

I tillegg til barnepensjon, kan barna dine ha rett til engangsutbetalinger fra oss. Den gjelder alle som i aktiv jobb som statsansatt, og har gruppelivsordningen sin gjennom oss:

  • Barn som er under 25 år får utbetalt 557 485 kroner (5 G) hver. Dersom det ikke er gjenlevende ektefelle, partner eller samboer, øker utbetalingen til hvert barn til 7 G. Fram til 1. mai 2022 var engangsbeløpene henholdsvis 4 og 5 G. For personer under 18 år blir beløpet administrert av Statsforvalteren.
  • Hvis det ikke er ektefelle, registrert partner, samboer eller barn, har andre som blir vesentlig forsørget av avdøde rett til utbetaling på til sammen 4 G.

G er folketrygdens grunnbeløp, og er per 1. mai 2022 på 111 477 kroner.

Trygghet i alle livets faser

Av de to prosentene du betaler inn i premie hver måned av lønna, får du en garanti om at barna dine ikke havner i økonomisk uføre hvis du dør fra dem.

Det er derfor vi sier at medlemskapet gir trygghet i alle livets faser.

Les mer om barnepensjon på spk.no.