Etteroppgjør og AFP – har du fått rett pensjon?

Verdt å vite før du leser. Blogginnlegget er skrevet for en stund siden. Det kan ha skjedd endringer i pensjonsregelverket som ikke omtales her. Finn mer oppdatert info på Pensjonsbloggens forside eller spk.no. God lesing!
Baksmell eller penger til gode? Foto: iStock

Det er tid for etteroppgjør for pensjonister med AFP i Statens pensjonskasse. Vi vil i løpet januar og februar sende ut brev til de som har hatt inntekt i tillegg til AFP i 2017. Har du fått riktig pensjon, får du baksmell eller penger tilbake?

Hva er etteroppgjøret?

Etteroppgjøret kan sammenlignes med et skatteoppgjør. Hvert år når fastsettingen (det som tidligere het skatteligningen) er klar, gjennomgår vi pensjonen din.

Vi sammenligner da arbeidsinntekt som du meldte inn da du søkte AFP og hver gang du har fått inntektsendringer, opp mot den reelle inntekten du har hatt slik det går fram av fastsettingen for inntektsåret.

Dersom avviket mellom forventet og reell inntekt er større enn toleransebeløpet på 15 000 kroner, beregner vi en ny pensjonsgrad. Da får du enten tilbakebetalt pensjon fra oss, eller må tilbakebetale for mye utbetalt pensjon. Akkurat som i skatteoppgjøret.

Toleransebeløp, ikke fribeløp

Legg merke til at jeg skriver toleransebeløp og ikke fribeløp. Det betyr at avvik under 15 000 kroner tolereres i den forstand at det ikke medfører omregninger.

Toleransebeløpet er absolutt. Det betyr at dersom du har tjent 15 001 krone mer enn det du har meldt som forventet inntekt for året, skal AFP regnes om. Det kan synes strengt, men her er reglene klare.

Etteroppgjør fra NAV eller SPK?

I kommunal sektor er det den enkelte AFP-leverandør som er ansvarlig for etteroppgjøret. I statlig sektor er det NAV som har ansvaret for etteroppgjøret for AFP-pensjonister mellom 62 og 64 år. Fra det året du fyller 65 år overtar Statens pensjonskasse etteroppgjøret.

Akkurat nå gjennomfører vi etteroppgjøret for 2017, og det er alderen din dette året som avgjør om du får etteroppgjør fra NAV eller SPK. Var du 65 år eller eldre i 2017, er det SPK som skal beregne etteroppgjøret for 2017.

Har du fått riktig pensjon, får du baksmell eller penger tilbake?

Brev med informasjon om etteroppgjøret

I løpet av januar og februar vil alle som mottok AFP fra Statens pensjonskasse i 2017, og som hadde inntekt, få brev fra oss.

I brevet gir vi en oversikt over inntektsopplysningene vi har og som vi bruker i beregning av etteroppgjøret, slik at du selv kan kontrollere og eventuelt korrigere.

Dette er viktig, fordi det er mange faktorer som spiller inn når en AFP-ytelse skal beregnes.

Inntekt som er tjent opp før uttak av AFP, skal holdes utenfor. For eksempel skal feriepenger opptjent før uttak av AFP ikke inngå i oppgjøret. Fastsettingen gir ikke informasjon om hvilke typer inntekt du har hatt, eller når på året pengene er tjent.

For deg som får eller har fått et slikt brev blir det derfor viktig å lese brevet nøye, og sende inn nye opplysninger dersom du mener det er noe som ikke stemmer.

Husk å melde fra når inntekten din endrer seg!

Har du AFP er det viktig at du melder fra så snart du oppdager at du tjener mer eller mindre enn det du tidligere har oppgitt som forventet inntekt. Da justerer vi pensjonsgraden og sikrer at fremtidige pensjonsutbetalinger blir riktige.

Er du mellom 62 og 64 år skal du melde fra om inntektsendring til NAV. Mer informasjon finner du på nav.no.

Er du 65 år eller eldre, melder du fra til SPK. Det gjør du lett ved å sende e-post til postmottak@spk.no, med fullt navn og fødselsdato, ny årslønn og fra hvilken dato årslønn ble endret.

NB: Det viktig å merke seg at det ikke holder å bare melde fra til NAV eller via Altinn. Våre systemer er forskjellige, og snakker dessverre ikke godt nok sammen.

Del dette:

4 thoughts on “Etteroppgjør og AFP – har du fått rett pensjon?

  1. Jeg har nettopp fått brev om at inntekten min har vært høyere enn oppgitt etter at jeg startet å ta ut AFP. Årsaken er at arbeidsgiver etter å ha mottatt min oppsigelse,betalte ut feriepenger for den delen av året jeg hadde vært i arbeid. Dette burde være en så velkjent praksis for SPK at det burde være unødvendig å overse det og regne det som at jeg fortsatt mottok lønn.

  2. Vi som har valgt å ta delvis AFP for en periode (for min del 20% i 2 1/2 år), vil slik SPK beregner få et urimelig høyt inntektspåslag det året vi går over til full AFP. For min del utgjør dette over 40% påslag av inntekt i 2017, som jo for en stor del gjelder opptjente feriepenger i 2016 i min 80% stilling frem til overgangen til full AFP. Arbeidsgiver sendte inn endringsmelding og jeg regnet da med at nødvendig informasjon var oversendt. Men konsekvensen er etter ny beregning fra SPK et stort krav om tilbakebetaling i 2019.

    Her mener jeg at både måten beregningen av inntekt og effekten av dette er noe underkommunisert av SPK når det gjelder overgangsåret fra delvis AFP-pensjon til full AFP-pensjon.

  3. Eg har no fått etteroppgjeret for 2017 frå SPK. Eg har møtegodtgjering for politiske møter i kommunalsamanhang, Eg fekk difor trekk i min pensjon i tilsvarande beløp som mi møtegodtgjering i kommunen ( ca.40000kr.i året). Dette føles sjølvsagt urettferdig. Alle andre politikarar har si godtgjering for møtene og eg får trekk i min pensjon. Så er mitt spørsmål: Eg fyller 67 dette året og går over på alderspensjon. Vil eg fortsatt få trekk i min pensjon viss eg har inntekt ut over min pensjon??

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.