Etteroppgjør og AFP – har du fått rett pensjon?

Bilde av en mann som ser med skrekkblandet fryd på PC-skjermen
Baksmell eller penger til gode? Foto: iStock

Det er tid for etteroppgjør for pensjonister med avtalefestet pensjon (AFP) fra oss. Har du fått riktig pensjon, får du baksmell eller penger tilbake? Og i år kan vi presentere en god nyhet som gjør det enklere for deg.

Hva er etteroppgjør?

For på samme måte som Skatteetaten gjennomfører skatteoppgjøret sitt, gjennomfører vi i Statens pensjonskasse et etteroppgjør for AFP. Har du fått for lite pensjon utbetalt, etterbetaler vi pensjon. Og har du da fått mer pensjon utbetalt enn du skulle – på grunn av høyere inntekt enn forventet – så får du «baksmell» (akkurat som i skatteoppgjøret).

Etteroppgjøret kan sammenlignes med et skatteoppgjør. Hvert år når fastsettingen (det som tidligere het skatteligningen) er klar, gjennomgår vi pensjonen din.

Vi sammenligner da arbeidsinntekt som du meldte inn da du søkte AFP og hver gang du har fått inntektsendringer, opp mot den reelle inntekten du har hatt slik det går fram av fastsettingen for inntektsåret.

Dersom avviket mellom forventet og reell inntekt er større enn toleransebeløpet på 15 000 kroner, beregner vi en ny pensjonsgrad. Da får du enten tilbakebetalt pensjon fra oss, eller må tilbakebetale for mye utbetalt pensjon. Akkurat som i skatteoppgjøret.

Toleransebeløp, ikke et fribeløp

Legg merke til at jeg skriver toleransebeløp. Det betyr at avvik under 15 000 kroner tolereres i den forstand at det ikke medfører omregninger.

Toleransebeløpet er absolutt. Det betyr at dersom du har tjent 15 001 krone mer enn det du har meldt som forventet inntekt for året, skal din AFP regnes om. Det kan synes strengt, men her er reglene klare.

De fleste unngår i år å måtte ettersende dokumentasjon til oss

Du får færre brev fra oss om etteroppgjøret

Så til nyheten vi lokka deg med i ingressen: Tidligere år mottok alle som hadde en inntekt i tillegg til AFP, brev fra oss med opplysninger om inntekt. De får vi fra Skatteetaten. Men opplysningene vi fikk viste all inntekt du hadde hatt i løpet av året, men vi hadde ikke opplysninger om når inntekten var opptjent.

Vi var derfor avhengig av at du sendte oss dokumentasjon på når inntekten var opptjent før vi kunne beregne etteroppgjøret.

I år får vi detaljerte skatteopplysninger fra Skatteetaten, og du vil derfor ikke motta brev fra oss dersom beregningen viser at det ikke vil bli noen endring i din pensjon.

De fleste unngår derfor i år å måtte ettersende dokumentasjon til oss. I enkelte tilfeller vil du likevel måtte sende oss dokumentasjon, dette kan spesielt gjelde for personer med næringsinntekt.

Slik kan du sikre at du får riktig utbetaling i 2020

Selv om vi nå mottar mer detaljerte opplysninger fra Skatteetaten, får vi den ikke «live». Derfor er det viktig at du melder fra så snart du oppdager at du tjener mer eller mindre enn det du tidligere har oppgitt som forventet inntekt. Da justerer vi pensjonsgraden og sikrer at fremtidige pensjonsutbetalinger blir riktige.

Hvordan melder du inntekt?

Er du mellom 62 og 65 år skal du melde fra om inntektsendring til NAV. Mer informasjon finner du på nav.no.

Er du 65 år eller eldre, melder du fra til oss i SPK. Det gjør du lett ved å sende e-post til postmottak@spk.no, med fullt navn og fødselsdato, ny årslønn og fra hvilken dato årslønn ble endret.

Vi har lagd en hendig sjekkliste for deg som har fått etteroppgjør på spk.no

NB: Det viktig å merke seg at det ikke holder å bare melde fra til NAV eller via Altinn. Våre systemer er forskjellige, og snakker dessverre ikke godt nok sammen.

Del dette:

20 thoughts on “Etteroppgjør og AFP – har du fått rett pensjon?

 1. Reisetid betalt under tjenestereise blir det regnet som lønn i slike tilfeller?
  Utbetaling av reisetid betalt blir ikke medregnet i pensjonsgrunnlaget når AFP skal beregnes slik jeg har forstått det. Stemmer det?
  Pensjonsgrunnlaget når AFP skal beregnes er det lønnstrinnet du er i?

  1. Hei! Hvis reisetid blir utbetalt, så blir det mest sannsynlig utbetalt som lønn. Slik lønn er ikke pensjonsgivende for beregningen av pensjonen fra oss, men er muligens pensjonsgivende i folketrygden. Det er derfor ikke medregnet i pensjonsgrunnlaget for AFP når vi beregner den. Men den kan ha betydning for etteroppgjøret fordi det er inntekt etter folketrygdloven.

   Anbefaler deg å ta kontakt med vårt kundesenter. De kan slå opp historikken din hos oss, og gi deg et svar basert på det. Du når kundesenteret på telefon, chat eller e-post: https://www.spk.no/Kontakt-oss/

 2. Hva menes med setningen «Du får ett mindre brev fra oss om etteroppgjøret»? Slik det er skrevet betyr det at jeg vil få ett svært lite brev fra dere, noe jeg antar dere IKKE mener.

 3. Når vi har fått utbetalt for høy pensjon må vi etterbetale , Det beløpet har vi betalt skatt av. Når får vi tilbakebetalt disse??

 4. Kanskje på tide å heve det toleransebeløpet?? Hvor lenge har det stått stille?
  Synes det er trist å ikke kunne bidra med mer enn noen få timer, når tidligere arbeidsgiver har bruk for en.

 5. Den forskriften er 10 år gammel. Da er det på tide å gjøre en endring. Må det tas med departementet det, da? Eller kunne SPK kanskje ta et initiativ?
  Dersom man er ufør, kan man jobbe tilsvarende 1 G (tror jeg), mens AFP-pensjonister kun kan tjene opp til toleransebeløpet. Veldig skjevt og urettferdig.

 6. Kven kan sørge for å få endra denne forskriften?. Heilt utrulig at ein ikkje skal få lov å jobbe litt ekstra. Korleis er det med inntekt frå sal av tomter og skog/tømmer. Har forstått at det ikkje går innunder toleransebeløpet. Stemmer det?

  1. Hei! Salg av tomter, skog og tømmer går under næringsvirksomhet. Men vil ikke telle mot inntektsgrensen hvis inntekten var fra før du tok ut AFP. Har du fortsatt næringsinntekt mens du tar ut, vil den telle mot inntektsgrensen dersom Skatteetaten har definert det som pensjonsgivende inntekt.

 7. På samme måte som Øystein spør om salg av tomter og tømmer ikke regnes som pensjonsgivende inntekt, lurer jeg på om utleie av hytte/leilighet f. eks via Airbnb regnes som pensjonsgivende inntekt?

  1. Hei! Utleie av leilighet eller hytte kan bli definert som personinntekt, men her er ikke vi ekspertene. Vi mottar informasjonen fra Skatteetaten. Vil derfor anbefale deg å ta kontakt med Skatteetaten for å høre om det er pensjonsgivende inntekt.

 8. Mannen min arbeider ekstra som drosjesjåfør, han betaler skatt, men dette er privat og ikke pensjonsgivende inntekt, skal da Afp avkortes ved inntekt over 15000 kr?

 9. Dersom du arbeider og betaler skatt, er det pensjonsgivende inntekt i NAV og skal sees opp mot maks grensebeløp. Synes SPK er flinke til henvise kundene til alle andre enn å besvare spørsmålene.

  1. Vi får all vår informasjon om hva slags inntekt som er pensjonsgivende inntekt fra Skatteetaten, slik at vi kan bruke det i våre systemer som skal beregne pensjoner. Det er derfor vi henviser dit 🙂

 10. Hva med royalty av boksalg i forhold til Etteroppgjør? Jeg har forstått det slik at royalty av boksalg, der arbeidet med boken er utført FØR uttak av AFP, ikke inngår i toleransebeløpet. Er dette korrekt?

  1. Inntekt du har tent opp før du tok ut AFP, og inntekt opptent etter at du fylte 67 år, påverkar ikkje AFP. Slik inntekt skal dermed haldast utanom etteroppgjeret.

   Dette gjeld

   • inntekt du hadde før du tok ut AFP første gong
   • feriepengar som stammar frå arbeid utført før AFP starta
   • inntekt opptent etter at du fylte 67 år.

   I dei fleste høve vil inntektsopplysingane vi har innhenta vise kva som skal haldast utanom.

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.