Gravid? Ingen grunn til pensjonspanikk!

Verdt å vite før du leser. Blogginnlegget er skrevet for en stund siden. Det kan ha skjedd endringer i pensjonsregelverket som ikke omtales her. Finn mer oppdatert info på Pensjonsbloggens forside eller spk.no. God lesing!
Mor, far og barn herjer i stuen.
Barn gir nok bekymringer og utfordringer i hverdagen om du ikke også skal stresse med pensjonen hvis du blir nødt til å ta permisjon. Permisjonsavtalen i staten sørger for at du får pensjonsopptjening som om du stod i jobb. Foto: iStock.

Du får to blå streker på en test og blir kjempelykkelig, helt til all verdens bekymringer begynner å skylle inn over deg! Kommer barnet til å bli friskt? Trenger vi større plass? Og hvordan blir det med økonomien vår?

Heldigvis har vi i Norge en av verdens beste støtteordninger for fødselspermisjon det første året etter barnet er født. Og vi som jobber i staten har en ekstra god ordning gjennom permisjonsavtalen.

Permisjonsavtalen = en mindre bekymring

For mange kan det være vanskelig å få barnehageplass akkurat når barnet er ett år, fordi det er midt i et semester. Det er ikke uvanlig at foreldre tar ulønnet permisjon i forbindelse med barselpermisjonen for å få det til å gå opp med barnehage. Vi som jobber i staten har en god støtte i permisjonsavtalen. Den sier nemlig at vi kan ta permisjon uten lønn i opptil fire år, men likevel ha samme pensjonsopptjening som om vi stod i jobb. Vi får riktignok ikke lønn i perioden vi er i permisjon, men vi taper altså ikke pensjonsmessig på å være hjemme og passe de små.

Korrekt rapportering

Det vi skal være obs på er at arbeidsgiveren vår rapporterer riktig til Statens pensjonskasse. Når arbeidsgiver rapporterer lønn, permisjoner osv. til Statens pensjonskasse så brukes det forskjellige koder. Permisjon i henhold til permisjonsavtalen har sin egen kode. Dersom arbeidsgiveren din kun rapporterer at du er ute i permisjon, men ikke i permisjon i henhold til permisjonsavtalen, så vil du ikke få medregnet opptjeningstid mens du er i permisjon.

Ofte rapporteringsfeil

Dette kan det altså være lurt å forsikre seg om, for her vet vi at det skjer feil. For å få permisjonstiden medregnet som pensjonsgivende tjenestetid, bør krav eller melding være sendt til Statens pensjonskasse innen seks måneder etter permisjonens utløp.

Grensen på fire år er total tid du kan være i ubetalt permisjon med omsorg for barn, uavhengig av hvor mange barn du har. Året med barselpermisjon holdes utenom og regnes ikke med i de fire årene.

Del dette: