Enda flere digitale brev

Med digital postkasse blir det enklere og sikrere for deg å ta vare på brevene fra det offentlige. Foto: iStock

Alle med digital postkasse får nå flere brev sendt til digital postkasse i stedet for vanlig post. Hva betyr det for deg?

Det offentlige skal, som alle andre, forsøke å spare utgifter og samtidig være mest mulig miljøvennlig. Digitale brev er derfor en god løsning som er effektive for oss, bedre for naturen og enkelt for deg som medlem.

Hva slags brev sender vi nå digitalt? Det er et brev vi sender de som starter pensjonsutbetaling (eller har en endring i pensjonsutbetalingen). Brevet er et vedtak om utbetaling av pensjon fra oss.

Tidligere het det «Utbetaling av pensjon», nå heter det: «Vedtak om utbetaling av pensjon» (NB: uførepensjonister får et eget vedtak i tillegg). Brevet sendes ut ved oppstart av pensjon samt ved alle endringer i utbetaling over en viss sum. Unntaket er ved faste reguleringer, eksempelvis årlige reguleringer.

Enklere brev, enklere lagring

Før opplevde noen at vedtaksbrevet var vanskelig å forstå. Derfor er vårt mål nå å gi deg en kort og grei oversikt over ytelsene du får fra oss. Nå finner du det du trenger å vite i enkle kulepunkter, og med en enda mer forklarende tekst.

Ønsker du derimot mer informasjon og se en detaljert utregning, er dette tilgjengelig på Min side på spk.no. Det handler om å gi den informasjonen du faktisk trenger, ikke all informasjonen du kanskje trenger.

Med digital postkasse blir det enklere og sikrere for deg å ta vare på brevene fra det offentlige. Det betyr at du slipper å ta vare på disse viktige papirene i en skuff, i en boks på skapet på gangen, i en dokumentmappe i kjelleren/på loftet, eller et eller annet sted i bokhylla.

Må ikke forveksles med «slippen»

Den månedlige utbetalingsmeldingen, som ofte kalles «slippen», er det NAV som sender ut. Det er her du ser blant annet ytelsene fra både folketrygden og SPK.

NAV sender «slippen» via din digitale postkasse – den samme som vi, og store deler av det offentlige, bruker.

Har du ikke digital postkasse?
Alle som ikke har digital postkasse, som også kalles sikker digital post, vil få brevet på papir i postkassen som vanlig. Gjelder også de som har reservert seg mot digital post.

Ønsker du digital postkasse? Les mer om dette på norge.no.

Del dette:

Trygg og pålitelig – nå og i fremtiden

Trygg og pålitelig - nå og i fremtiden
Illustrasjon: Statens pensjonskasse

Det er på tide å se seg tilbake og gjøre opp status. Vi som enkeltpersoner har gjort det i disse dager i forbindelse med skattemeldingen. Statens pensjonskasse har gjort det i forbindelse med Årsrapporten 2016.

Her er noen viktige punkter vi ønsker å trekke frem:

Rett pensjon til rett tid

Statens pensjonskasse har 1 430 kunder i vår pensjonsordning, og vi har over 1 million medlemmer. Til sammen er det over 500 milliarder opptjente pensjonsrettigheter. Slike tall setter store krav til oss som virksomhet.

SPKs første og fremste mål er formulert slik: «Rett pensjon til rett tid». Dette er ikke bare ord. Vi setter veldig mye inn på å leve opp til dette, og vi gransker oss selv – hver eneste dag.

I løpet av et år dobbeltsjekker vi et stort antall – tilfeldig utvalgt – ferdigbehandlede saker, på jakt etter feil. Målet vårt er at minst 96 prosent av pensjonsberegningene vi sjekker skal være helt korrekte. I 2016 viste fasiten at 96,5 prosent av de sjekkede sakene var feilfrie, samme resultat som året før.

Men vi kan bli bedre. Vi setter mye inn på å lære av de feilene vi oppdager. Slik tror vi at vi blir enda litt bedre – dag for dag.

Mange er opptatt av pensjon

Vårt kundesenter har hatt rekordmange henvendelser om pensjon. Spesielt unge mennesker har vist større interesse enn før. Dette er nok et resultat av at folk innser hvor viktig det er å ha kunnskap om pensjon. Men til tross for økt tilgang på informasjon og stor oppmerksomhet i mediene, er pensjon et komplisert tema å forstå.

Vi i Statens pensjonskasse synes det er bra at folk vil forstå, men vi også vi møter noen utfordringer når vi skal forklare.

Den digitale hverdagen

Mange er i dag vant til å få informasjon kjapt, og kunne planlegge deretter.

Når du og jeg skal planlegge ferien vår, tar vi det for eksempel som en selvfølge at vi kan søke opp et nettsted og legge inn noen ønsker.

Og så, omtrent på sekundet, har «noen» sjekket alle tenkelige og utenkelige reiseruter og sammenlignet alle tenkelige og utenkelige hotelltilbud, for å finne fram til akkurat de kombinasjonsmulighetene som er interessante for oss. Vi får vite på øret hva herligheten koster.

Naturlig nok forventer alle at det skal være like enkelt å finne ut hva de skal leve av resten av livet. Men virkeligheten er ikke slik.

Dessverre må vi ofte skuffe de som kontakter oss, for vi kan ikke hjelpe dem med et endelig svar på dette viktige spørsmålet. For noen generasjoner mangler vi et regelverk å forholde oss til.

Dette fører til frustrasjon både hos våre medlemmer og oss. Vi er jo satt til å tjene våre medlemmer og gi ordentlig og riktig informasjon.

Offentlig tjenestepensjon 100 år!

Men fremtiden ser heldigvis lysere ut. I 2017 feirer SPK sitt 100-årsjubileum. Dette året kan også bli året der Stortinget beslutter nytt samordningsregelverk og ny offentlig tjenestepensjon. I så fall vil det bety at vi har flere svar å gi, når våre medlemmer vil vite hva de får i pensjon.

Ny offentlig tjenestepensjon vil utgjøre de største endringene i hundreåringens liv, og vi må være forberedt. Vi har håndtert alle tidligere endringer med glans. Det er vi fornøyd med, fordi evnen til å levere forventet kvalitet til lavest mulig kostnad – uavhengig av reformer og tilleggsoppgaver – er viktig for kunder, medlemmer, staten og skattebetalerne.

Les Årsrapport 2016

Del dette: