Brikkene fell på plass for ny offentleg tenestepensjon

Verdt å vite før du leser. Blogginnlegget er skrevet for en stund siden. Det kan ha skjedd endringer i pensjonsregelverket som ikke omtales her. Finn mer oppdatert info på Pensjonsbloggens forside eller spk.no. God lesing!
Laurdag 3. mars ingjekk LO, Unio, YS, Akademikerne, KS og Spekter ein avtale med Arbeids- og sosialdepartementet om ny pensjonsløysing for tilsette i offentleg sektor. Avtalen skal nå blir forankra hos organisasjonane sine medlemer, før lovforslag blir utarbeidt. Foto: Jan Richard Kjelstrup/ASD.

For oss som arbeider i offentleg sektor, blei helga ekstra god. Kvifor? Jo, på laurdag formiddag blei partane einige om ein avtale som gjeld pensjonen til 800 000 offentleg tilsette. Kva skjer no?

Kort fortalt seier avtalen følgjande:

 • Det vil lønne seg å jobbe lenger
 • Dei som må slutte tidleg blir varetekne
 • Det blir lettare å byte jobb mellom offentleg og privat sektor
 • Alle offentleg tilsett får tenestepensjon

Arbeids- og sosialdepartementet har laga ein video som enkelt forklarer avtalen:

Kva skjer vidare?

Alle partane stiller seg bak avtalen. No skal medlemene i LO, Unio, Akademikerne og YS diskutere avtalen, og i nokre tilfelle stemme over den. Fristen for dette er sett til 1. juli i år.

Etter det må regelverket utformast, sendast på høyring og vedtakast av Stortinget.

Stort informasjonsbehov

No må vi setje oss ned og sjå på kva avtalen inneber, slik at vi kan utvikle gode løysingar for å rettleie deg som medlem, og sikre utbetaling av rett pensjon til rett tid.

Vi trur at informasjonsbehovet til våre medlemer, og samfunnet elles, kjem til å auke.

Abonner på Pensjonsbloggens nyhendebrev slik at du lett kan følgje med. Meld deg på her.

Lyst til å vite meir?

Du finn enda meir informasjon på spk.no og regjeringen.no.

Del dette:

8 thoughts on “Brikkene fell på plass for ny offentleg tenestepensjon

 1. Hei

  Det er sikkert veldig mange som nå vil oppnå diverse fordeler mht bedre pensjon enn tidligere. Og det er jo flott det.

  Imidlertid må det være et stort antall ansatte som fortsatt vil regne seg som ikke omfattet av pensjonsreformen i det hele tatt. Mantraet nå er at det vil lønne seg å jobbe lenger. Alle vi som er født i visse årskull vil jo ikke oppnå noe som helst mer enn tidligere slik jeg kan tyde det avtalte oppgjøret mellom partene . Eller tar jeg kanskje feil ?

  1. De nye offentlige tjenestepensjonsordningene skal gjelde for de som er født i 1963 eller senere. Eldre årskull beholder dagens AFP-ordning og fortsetter å tjene opp alderspensjon i dagens ordning.

   Avtalen som ble inngått i helgen sier ikke så mye om de nye samordningsregler, som vi har skrevet om før. Dette regelverket sier hvordan offentlig tjenestepensjon, opptjent i bruttoordningen, samordnes med pensjon fra folketrygden for de som er født i 1954 eller senere. Det er forventet en lovproposisjon om dette i nær fremtid.

 2. Jeg er usikker på hvilke følger reformen får for meg som er 1962-modell. Kan jeg jobbe ubegrenset bed siden av AFP?

  1. Den nye offentlige tjenestepensjonen vil ikke gjelde for de som er født i 1962 eller før. Hverken AFP-ordningen eller den ordinære pensjonsordningen. Imidlertid vil dere bli omfattet av de nye samordningsreglene. Les mer om reglene her: https://www.spk.no/nyheter/2017/forslag-til-samordningsregelverk-sendt-pa-horing/

   Når det gjelder spørsmålet om du kan jobbe ubegrenset ved siden av AFP, er svaret på det ja, men AFP-ytelsen blir redusert ut fra inntekten: https://www.spk.no/Pensjon/avtalefesta-pensjon-afp/afp-og-inntekt/

 3. Ingenting avgjort om særaldersregler.
  Men man aner vel i hvilken retning og det bærer…
  Hadde jeg vært 35′, helsefagarbeider, sykepleier, eller polititjenestemann; ville jeg vært undrende:
  Sømløs produksjon H24/7/365, år ut og år inn; orker jeg 35 år til med samme «rotteracet»? Beinharde og absolutte krav både på kvalitet og produksjon/resultat. Natt som dag. Helg, jul og påske. Liten påvirkning på egen arbeidsdag. Lite ressurser og manglende kolleger. Flextid og hjemmekontor er rare fremmedord. Og du kan ikke forlate jobben før «et annet hode» tar over der du er. Lønna er heller ofte ikke så veldig mye å skryte av… Kanskje man burde sett seg om etter noe annet og bedre? – Tror mange mellom 35′ og 45′ nå kan komme til å reellt vurdere alternativene. Særlig innen «døgndriftsyrkene nedpå gølvet» vil nok mange nå undre… Med god grunn.

 4. Det er flere ting man kan reagere på med tanke på den nye avtalen bl.a. påstanden om at slitne 62 åringer kan omskolere seg til et lettere yrke slik at det kan orke å stå i jobb til de er 67/70 år for å oppnå en bedre en bedre pensjon. Det er en vesensforskjell på professorer som sitter på Blindern og skriver fagartikler og har fem undervisningstimer i uken og en småskolelærer i full post som har ansvar for 28 6 åringer. Og veldig lønnsomt å gå av med AFP som 62åring var det ikke tidligere heller, og hvis dette nå har blitt gjort enda mindre lønnsomt virker ikke dette som noe vi bør juble for.

 5. Mange har behov for å se konsekvenser av endringene som kommer opp imot egen alder, tjenestetid og lønn. Når kommer ny pensjonskalkulator som tar opp i seg nye regler for oss som er født etter 1963?

  1. Avtalen skal nå forankres hos organisasjonene, og deretter behandles av Stortinget. Når dette skjer, og når vi (og andre) får på plass pensjonskalkulatorer for å beregne ny offentlig tjenestepensjon, er usikkert. Organisasjonene har frist for tilbakemelding 1. juli i år. Det er til slutt Stortinget som må vedta reglene.

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.