Alderspensjon etter særaldersgrense

Noen stillinger som er fysisk og psykisk belastende har lavere aldersgrense enn 70 år, og har da særaldersgrense. Blant annet politiet og ballettdansere har særaldersgrenser. Danserne har 41 år som grense. Foto: iStock.

I staten er øvre aldersgrense normalt 70 år. Når en stilling har lavere aldersgrense enn 70 år, sier vi at den har en særaldersgrense. Stillinger med særaldersgrense er i utgangspunktet stillinger som er fysisk eller psykisk belastende, slik at det er vanskelig å ha helse til å fortsette i jobben lengre enn til særaldersgrensen.

Typiske stillinger som vi ofte hører har særaldersgrenser, er i Politiet og i Forsvaret, men flere yrker har aldersgrenser som er lavere enn 70. De lavere aldersgrenser kan være 65, 63 og 60 år.

Les mer om særaldersgrensene for ulike stillinger på regjeringen.no.

Aldersgrense og pensjonsalder er ikke det samme

En viktig avklaring først: aldersgrense og pensjonsalder er ikke det samme. Pensjonsalder forteller noe om når du kan gå av med pensjon. Aldersgrensen for den stillingen du har, forteller når du må slutte i stillingen. Har du aldersgrense 70 år, må du som hovedregel slutte i stillingen ved denne aldersgrensen, men du kan gå av med alderspensjon tre år før. Det betyr at pensjonsalderen din er 67 år.

Alderspensjon med særaldersgrense kalles også særalderspensjon. Når du når særaldersgrensen, må du gå av med særalderspensjon. Ønsker du å fortsette å arbeide, må du søke arbeidsgiveren din om dette. Det er arbeidsgiveren din som innvilger eller avslår søknaden.

85-årsregelen

Hvis summen av alderen og opptjeningstiden din er 85 år eller mer, kan du ta ut alderspensjon fra Statens pensjonskasse inntil tre år før aldersgrensen. For eksempel kan du som har aldersgrense på 65 år, ta ut særalderspensjon når du fyller 62 år – dersom kravene er oppfylt.

På samme måte kan de med særaldersgrense på 60 år, gå av allerede ved 57 år hvis summen av alder og opptjening er minimum 85.

85-årsregelen gjelder kun for stillinger med særaldersgrense.

Særalderspensjon og inntekt

Du kan jobbe ved siden av at du tar ut særalderspensjon, men ikke i samme stilling som før. Da må du være oppmerksom på at inntekten kan påvirke særalderspensjonen fra oss.

Her ser du hvilke muligheter du har:

 • Inntekt fra arbeidsforhold som ikke gir rett til medlemskap i Statens pensjonskasse eller andre offentlige tjenestepensjonsordninger (som oftest arbeidsforhold i privat sektor), reduserer ikke pensjonen fra Statens pensjonskasse.
 • Pensjonistlønn reduserer ikke pensjonen fra Statens pensjonskasse. Per i dag er pensjonistlønnen på 201 kroner per time (NB: lærere har egne satser).
 • Inntekt fra offentlig sektor (stat, fylke og kommune) som gir rett til medlemskap i en offentlig tjenestepensjonsordning, reduserer pensjonen fra Statens pensjonskasse.

Dette er et veldig komplisert felt, men du finner lettfattelig informasjon på spk.no om inntekt og alderspensjon.

Hva skjer når du blir 67?

Når du blir 67 år skal særalderspensjonen omregnes til ordinær alderspensjon. Pensjonen skal levealdersjusteres og den individuelle garantien gjelder de som er født til og med 1958.

Mer om alderspensjon for de ulike årskullene.

Særalder og fremtiden

Vil vi i fremtiden fortsatt ha særalder for enkelte stillinger? Den 3. mars i år ble partene i arbeidslivet enige om en avtale om ny offentlig tjenestepensjon. Avtalen sier ikke noe om at særaldersgrenser skal endres nå. Det står at partene skal diskutere dette «snarest etter inngåelse av denne avtalen».

Er du født før 1963 gjelder dagens regler for særaldersgrense. Partene er enige om at utforming av særalderspensjon skal tilpasses pensjonsreformen og ny påslagsmodell, og at de som har særaldersgrenser skal sikres forutsigbarhet. Partene er derfor enige om å utrede og avtale en løsning for særaldersgrenser når ny offentlig tjenestepensjon er klar.

Les mer om ny offentlig tjenestepensjon her.

Vil du vite mer?

Interessert i å se beregningseksempler eller lese enda mer om særalder? Ja, da finner du det informasjon spk.no.

Del dette:

Margaretha Kraus Horten er seniorrådgiver i fagseksjonen i kunde- og markedsområdet i Statens pensjonskasse. Hun gir faglig støtte til medarbeidere i kunde- og markedsområde på pensjonsspørsmål knyttet til arbeidsgivere.

6 thoughts on “Alderspensjon etter særaldersgrense

 1. Hvordan finner man ut om man innfrir 85-års regelen? Alderen skal jeg nok klare, men opptjeningstid? Og, hvis man ikke innfrir denne regelen, kan man uansett gå av på særaldersgrensen? Hvordan beregnes i så fall pensjonen?

  1. Hei Sven!
   Du finner opptjeningstiden din ved å logge deg inn på Min Side på spk.no: https://www.spk.no/logg-inn/

   85-årsregelen anvendes kun når det er snakk om å gå av inntil tre år før særaldersgrensen. Du kan uansett gå av med særalderspensjon når du når aldersgrensen for stillingen din.
   Her kan du lese mer om hvordan alderspensjonen i SPK beregnes: https://www.spk.no/Pensjon/Alderspensjon/.

   Vennlig hilsen,
   Margaretha

   1. Takk for svar, men korrigeres opptjeningstid for særaldersgrensen? For det ligger jo i saken at man står kortere i arbeidslivet. 66% av lønna blir jo utopisk hvis man ikke kan jobbe i 40 år?

    1. I dagens pensjonsregelverk er det ingen korrigering av opptjeningstid for særalderspensjonister. Full tjenestetid er ikke 40 år, men 30 år. Hvordan dette skal håndteres i det nye regelverket for offentlig tjenestepensjon for årskull født 1963 og senere er ikke avklart, men skal utredes av partene i arbeidslivet.

     Vennlig hilsen,
     Margaretha

 2. Kan man melde seg arbeidsledig og motta arbeidsledighetstrygd samtidig som man mottar særalderstryd når man går av ved 60 år? om man prøver og søke seg arbeid i det private!

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.