Alderspensjon etter særaldersgrense

Noen stillinger som er fysisk og psykisk belastende har lavere aldersgrense enn 70 år, og har da særaldersgrense. Blant annet politiet og ballettdansere har særaldersgrenser. Danserne har 41 år som grense. Foto: iStock.

I staten er øvre aldersgrense normalt 70 år. Når en stilling har lavere aldersgrense enn 70 år, sier vi at den har en særaldersgrense. Stillinger med særaldersgrense er i utgangspunktet stillinger som er fysisk eller psykisk belastende, slik at det er vanskelig å ha helse til å fortsette i jobben lengre enn til særaldersgrensen.

Typiske stillinger som vi ofte hører har særaldersgrenser, er i Politiet og i Forsvaret, men flere yrker har aldersgrenser som er lavere enn 70. De lavere aldersgrenser kan være 65, 63 og 60 år.

Les mer om særaldersgrensene for ulike stillinger på regjeringen.no.

Aldersgrense og pensjonsalder er ikke det samme

En viktig avklaring først: aldersgrense og pensjonsalder er ikke det samme. Pensjonsalder forteller noe om når du kan gå av med pensjon. Aldersgrensen for den stillingen du har, forteller når du må slutte i stillingen. Har du aldersgrense 70 år, må du som hovedregel slutte i stillingen ved denne aldersgrensen, men du kan gå av med alderspensjon tre år før. Det betyr at pensjonsalderen din er 67 år.

Alderspensjon med særaldersgrense kalles også særalderspensjon. Når du når særaldersgrensen, må du gå av med særalderspensjon. Ønsker du å fortsette å arbeide, må du søke arbeidsgiveren din om dette. Det er arbeidsgiveren din som innvilger eller avslår søknaden.

85-årsregelen

Hvis summen av alderen og opptjeningstiden din er 85 år eller mer, kan du ta ut alderspensjon fra Statens pensjonskasse inntil tre år før aldersgrensen. For eksempel kan du som har aldersgrense på 65 år, ta ut særalderspensjon når du fyller 62 år – dersom kravene er oppfylt.

På samme måte kan de med særaldersgrense på 60 år, gå av allerede ved 57 år hvis summen av alder og opptjening er minimum 85.

85-årsregelen gjelder kun for stillinger med særaldersgrense.

Særalderspensjon og inntekt

Du kan jobbe ved siden av at du tar ut særalderspensjon, men ikke i samme stilling som før. Da må du være oppmerksom på at inntekten kan påvirke særalderspensjonen fra oss.

Her ser du hvilke muligheter du har:

 • Inntekt fra arbeidsforhold som ikke gir rett til medlemskap i Statens pensjonskasse eller andre offentlige tjenestepensjonsordninger (som oftest arbeidsforhold i privat sektor), reduserer ikke pensjonen fra Statens pensjonskasse.
 • Pensjonistlønn reduserer ikke pensjonen fra Statens pensjonskasse. Per i dag er pensjonistlønnen på 201 kroner per time (NB: lærere har egne satser).
 • Inntekt fra offentlig sektor (stat, fylke og kommune) som gir rett til medlemskap i en offentlig tjenestepensjonsordning, reduserer pensjonen fra Statens pensjonskasse.

Dette er et veldig komplisert felt, men du finner lettfattelig informasjon på spk.no om inntekt og alderspensjon.

Hva skjer når du blir 67?

Når du blir 67 år skal særalderspensjonen omregnes til ordinær alderspensjon. Pensjonen skal levealdersjusteres og den individuelle garantien gjelder de som er født til og med 1958.

Mer om alderspensjon for de ulike årskullene.

Særalder og fremtiden

Vil vi i fremtiden fortsatt ha særalder for enkelte stillinger? Den 3. mars i år ble partene i arbeidslivet enige om en avtale om ny offentlig tjenestepensjon. Avtalen sier ikke noe om at særaldersgrenser skal endres nå. Det står at partene skal diskutere dette «snarest etter inngåelse av denne avtalen».

Er du født før 1963 gjelder dagens regler for særaldersgrense. Partene er enige om at utforming av særalderspensjon skal tilpasses pensjonsreformen og ny påslagsmodell, og at de som har særaldersgrenser skal sikres forutsigbarhet. Partene er derfor enige om å utrede og avtale en løsning for særaldersgrenser når ny offentlig tjenestepensjon er klar.

Les mer om ny offentlig tjenestepensjon her.

Vil du vite mer?

Interessert i å se beregningseksempler eller lese enda mer om særalder? Ja, da finner du det informasjon spk.no.

Del dette:

12 thoughts on “Alderspensjon etter særaldersgrense

 1. Hvordan finner man ut om man innfrir 85-års regelen? Alderen skal jeg nok klare, men opptjeningstid? Og, hvis man ikke innfrir denne regelen, kan man uansett gå av på særaldersgrensen? Hvordan beregnes i så fall pensjonen?

   1. Takk for svar, men korrigeres opptjeningstid for særaldersgrensen? For det ligger jo i saken at man står kortere i arbeidslivet. 66% av lønna blir jo utopisk hvis man ikke kan jobbe i 40 år?

    1. I dagens pensjonsregelverk er det ingen korrigering av opptjeningstid for særalderspensjonister. Full tjenestetid er ikke 40 år, men 30 år. Hvordan dette skal håndteres i det nye regelverket for offentlig tjenestepensjon for årskull født 1963 og senere er ikke avklart, men skal utredes av partene i arbeidslivet.

     Vennlig hilsen,
     Margaretha

 2. Kan man melde seg arbeidsledig og motta arbeidsledighetstrygd samtidig som man mottar særalderstryd når man går av ved 60 år? om man prøver og søke seg arbeid i det private!

 3. Jeg har hele tiden hatt 70 år som aldersgrense inntil min stilling nylig kom innunder særskildt aldersgrense. Jeg hadde planlagt å stå utover 67 siden jeg har liten opptjening. Dette får store konsekvenser for meg økonomisk da det bare er 11/2 år til jeg nå blir tvunget til å gå av. Skjønner ikke at det er lov.

 4. Min stilling som ufaglært renholder har hatt 70 år som aldersgrense inntil nylig. Plutselig får jeg beskjed 11/2 år før jeg er 67 at også jeg får særaldersgrense. Jeg har liten opptjening og har fått råd i bedriften hvordan jeg kan få bedre økonomi som pensjonist. Jeg har god helse og har lagt opp min økonomi under forutsetning at jeg har rett til å jobbe ved siden av alderspensjon til jeg er 70. Nå er den mulighet tatt fra meg med et pennestrøk. Jeg må gå av ved 67. Det setter meg i en vanskelig situasjon og det virker jo ikke som om man vil at folk skal jobbe lenger. Er det ingen overgangsordning? Mvh Turid

  1. Hei!
   Du kan jobbe ved siden av selv om du du tar ut alderspensjon. Det du må tenke på er om du blir innmeldt i en offentlig tjenestepensjonsordning eller ikke. Jobber du i det private, kan du normalt jobbe så mye du vil uten at den offentlige tjenestepensjonen påvirkes. Jobber du et sted der du blir meldt inn i en offentlig tjenestepensjonsordning, kan det redusere den offentlige tjenestepensjonen: https://pensjonsbloggen.spk.no/jobbe-etter-67/

   Under visse vilkår kan du faktisk jobbe lenger enn særaldersgrensen for stillingen du har. Da må du snakke med arbeidsgiver for å høre hvordan det fungerer. Les mer om særaldersgrensene i staten her: https://www.regjeringen.no/no/tema/arbeidsliv/Statlig-arbeidsgiverpolitikk/aldersgrensene-i-staten/id2629022/

   1. Jeg har fått vite at jeg ikke får lov av bedriften å jobbe lenger enn til 67. Da har jeg plikt til å fratre min stilling. Jeg jobber på HDS (sykehus/stiftelse). Jeg blir fortalt at jeg kun kan gå som løsarbeider eller på kontrakt. 1 1/2 før jeg er 67 får jeg plutselig en særaldersgrense… Er dette riktig? Mvh Turid

 5. Beklager mas men du svarer ikke på det jeg spør om som er:I 15.5 år har jeg hatt samme stilling som har aldersgrense 70/67. For kort tid siden blir min stilling innbefattet som «særskilt aldersgrense» 65/67. Jeg er født i februar 54. Så med et pennestrøk har jeg blitt fratatt mulighet til å jobbe til jeg er feks 70 med mulighet til økt inntekt. Halvannet år før jeg er 67. Min arbeidsplass vil ikke ha folk i arbeid lenger enn aldersgrensen. Jeg har kort inntjening og god helse så har all mulighet til å arbeide lenger. Mvh Turid

  1. Det er ikke særaldersgrensen som er ditt problem her. Særaldersgrense er et gode som arbeidstagerne har ønsket seg. At bedriften ikke vil ha deg etter 67 år er problemet her. Du stiller faktisk ikke noe spørsmål i det hele tatt, bortsett fra «Er dette riktig?». Du kan vel ikke forvente at SPK skal svare på det. I tilfellet vil svaret være, at ja, dette er tilsiktet. PS du har ikke yrkesforbud som pensjonist. Håper du finner noen som verdsetter deg fra 67 til 70.

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.